EEN DRUK BAASJE Uit het voorgaande en uit de hierna volgende lijst van publikaties zult U begrijpen dat Kees van de Watering een druk baasje was, die bovendien zijn taken punktueel en plichtsgetrouw vervulde. Hij vond buiten zijn zorgen voor zijn grote gezin (11 kinderen!) niet alleen tijd voor dit geschiedkundige werk maar ook voor tal van bestuurlijke nevenaktiviteiten. Zo was hij in het begin van de dertiger jaren lid van de Katholieke Filmkeuring, was hij mede-oprichter van een reclamestudio onder de naam "de Poort", deed hij werk voor de luchtbescher mingsdienst en was hij bij de reservepolitie; hij was eens aktief binnen de Kern van de RK Staatspartij, afdeling Bergen op Zoom. Hij was aktief binnen de vakbeweging, waar hij meer dan veertig jaar lid van was. In die periode vervulde hij meer dan vijfentwintig jaar een bestuursfunktie in het afdelingsbestuur van de ARKA (ambtenarenbond), onder andere als eerste en als tweede secretaris. Van 1945 tot 1958 was hij tevens secretaris van de hoofdgroep Gemeente ambtenaren. Ook binnen de Rooms-katholieke Kerk was hij aktief: tientallen jaren was hij collectant in de parochiekerk H.Martelaren van Gorkum, waarvan het sluiten hem veel pijn deed, en was hij bestuurslid van de Stichting R.K. begraafplaats. Door al zijn aktiviteiten hebben vele mensen hem gekend. Met dit artikel is gepoogd vast te leggen wat hij voor de bergse geschiedschrijving betekende en betekent. EEN BIBLIOGRAFIE In onderstaande lijst wordt een overzicht gegeven van zijn belangrijkste historische en natuurhistorische publikaties. Omdat hij in zoveel verschillende tijdschriften heeft geschreven is het waarschijnlijk dat dit overzicht niet kompleet is. Het merendeel van de genoemde artikelen is in de bibliotheek van het gemeente-archief aanwezig. HISTORISCHE PUBLIKATIES: De Wouwsche Plantage, in: DE GHULDEN ROOS 5 (1 945), 103-111 Wat diepteboringen ons kunnen leren, in: DE GHULDEN ROOS 9(1949), 80-87. Bergen op Zoomse potbakkersfamilies tussen 1600 en 1700, in: DE BRABANTSE LEEUW, 1956. De Hoeve Lindonk, in: DE WATERSCHANS 1 (1968), 15-17. Was Reimerswaal een Romeinse versterking?, in: DE WATERSCHANS 1 (1 968), 17. Oude bergnamen langs de Schelde-oever, in: DE WATERSCHANS 1 (1968), 23-24. Vondstmeldingen, het slot van Halsteren, in: DE WATERSCHANS 1 (1 968), 56. Vondstmeldingen, tonput?, in: DE WATERSCHANS 1 (1968), 56. De Hoeve ten Hooge, in: DE WATERSCHANS 1, 71-72. Tussen Hete Vuren (samen met C. Slootmans en L. Weijs), een genealogie van Bergen op Zoomse potbakkersfamilies tussen 1600 en 1800, in deel 2 van dat werk, Tilburg 1970. Steenbakkerijen, geschiedenis landschapsvorming, archeologie, in: DE WA TERSCHANS 3 (1971), 197-198. De familie van der Kreek, in: DE BRABANTSE LEEUW 20 (1 97194-102. De familie van der Kreek, in: DE BRABANTSE LEEUW 29 (1 980), 105-11 9. Het oudste pot ma kerskwartier te Bergen op Zoom enenkelevande bewoners in de tweede helft van de 1 5e eeuw, in: DE GHULDEN ROOS 41 (1981), 89-108. 56 Handel en wandel van de Bergse potmakers in de eerste helft van de 1 6e eeuw, in: DE GHULDEN ROOS 42 (1982), 18-28. NATUURHISTORISCHE PUBLIKATIES Bergen op Zoom rond zilte oevers, in: BERGEN OP ZOOM EN HARE OMGEVING, Bergen op Zoom, 1 936, 3-1 9. Ook verschenen in: Centra van het toerisme in Brabant, 1936. Voorjaar in een van onze mooiste parken (volkspark) in: DE WANDELAAR 1 934 De Weervisscherij, in: DE WANDELAAR, 1936. Met de weervisscher er op uit, in: DE WANDELAAR, 1937. Hoe de Markiezaatsgronden ontstonden, in: DE WANDELAAR, 1938. Met open oog door de Schelde-delta (wel geschreven, maar nooit uitgegeven), Bergen op Zoom, 1 941 Het landschap van de Roosendaalsche en Wouwsche beken, in: DE GHULDEN ROOS 3 (1943), 51-57. Plantengemeenschappen in de geschiedenis van ons landschap, in: DE GHUL DEN ROOS 4 (1944), 44-50. Over het West-Brabantsche polderland en de plantengeographie, in: DE GHULDEN ROOS 5 (1945), 11-15. Soo-ma land van moerassen en meertjes, in: DE GHULDEN ROOS 6 (1946), 36-43. Onze hakhoutkampen, in: ONS LANDSCHAP (1946) nr. 1. Stemmingsbeelden van de Oosterschelde, in: DE BRABANTSE ALMANAK 1 949 Onze West-Brabantsche bossen, in: ONS LANDSCHAP, 1949, nr. 3. Het karakter van het prae-historische landschap, in: DE GHULDEN ROOS 11 (1951), 55. Wolven in West-Brabant, in: DE WATERSCHANS 1 (1969), 70-71. Rondom de Kreekrakpolder, in: DE WATERSCHANS 1 (1969), 39-45. De Kreekrakpolder, in: DE WATERSCHANS 1 (1968), 24. KRANTENARTIKELEN Het is ondoenlijk om al zijn krantenartikelen in deze lijst te vermelden. De meeste waren immers niet ondertekend. Bovendien schreef hij de meeste bijdragen uit hoofde van zijn verslaggeversschap. We sommen hier enkele, wat grotere artikelen op: Bergen op Zoom en natuurschoon, een 23-delige serie, die in de Avondster verscheen vanaf maart 1930. Het moderne verkeer en hoe het vroeger was, Avondster 21-6-1931. De Stalenbrug, in de Avondster (1931). Herinneringen aan marktomzwervingen in: De Bergse Weekmarkt in verleden en heden, extra nummer van de Avondster t.g.v. het 15- jarig bestaan van de weekmarkt, 12-8-1931. Voorjaar op de Schelde, in: de Avondster 1931. De geheimen der Schelde, in de Avondster 1 -8-1 931 De Wouwsche Plantage en de Calmpthoutse Heide, in de Avondster 1 6-7-1 932. De RHBS viert haar 50-jarig bestaan, in de Avondster 12-9-1932. Rondom oude leemputten, in de Avondster 24-7-1935. Op zoek naar sporen van onze eerste bevolking, in: de Avondster, 20-5-1937. Het Zwin, natuurreservaat, in de Avondster, 14-7-1939. De West-Brabantse polders, in Dagblad voor Noord-Brabant en Zeeland, 28-2-1942. 57

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 14