de Waterschans BERGEN OP ZOOM MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM BESTUUR Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Leden: Redactie secr.: Studies: A. G. van der Stoel Th. W C. Th. Jansen Kortemeestraat 29 4611 TL Bergen op Zoom Tel. 01640-34930 J.W.A. van Gastel Mw. C.M.J. Joosen Dr. E.G.H Hartel Drs. G.W.M. van Aubel C.A. van Bekkum W.A. van Ham Redactie secr De Waterschans: Th. W.C. Th. Jansen Rekeningen: Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom Op de omslag: voorzijde: 1 5e eeuws carnavalsinsigne. in: collectie L. Hopstaken, Bergen op Zoom achterzijde: Weervissers aan het werk; een foto, die Kees van de Watering in verschillende artikelen heeft gebruikt. FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX 14e jaargang, nr. 2, juni 1984 33

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 2