:Tt5TJX&l \i OP ZOüM Hoogstraat. u$tg,F«Hafte. Dcrcj^n op Zoom. <V~ St^s.^1 A.. Q}^ <&-u-4As*4^éjO!t-~' De Hoogstraat omstreeks 1910 ontstond in beide huizen met gebruikmaking van de verdeelde koepelkamer ruimte voor een keukentje. Rond 1930 zijn de vier vensters in de linker gevelhelft vervangen door zes kleinere, waardoor de ordonnantie van de gevel ernstig verstoord werd. Bij de restauratie in 1 975 is de splitsing gehandhaafd (fig. 6 en 7). De balken- zolderingen zijn in ere hersteld, evenals de schoorsteen in de kleine voorzaal. Om de noodzakelijke ruimte voor keukens en w.c.'s te vinden, is in het midden van de achtergevel een uitbouw gemaakt, geinspireerd op de koepelkamer. In het linkergedeelte van de voorgevel zijn de vroegere vier raamkozijnen gerekonstrueerd, waarna in alle vensters empire-ramen hersteld of gerekon- strueerd zijn (fig. 8). Overigens heeft de restauratie een overwegend conserverend karakter gehad, met als doel het weer bewoonbaar maken van de huizen. Gesplitst en daarmede bijna weergekeerd naar de toestand van voor 1 747, kan het huis van Le Jeune, eens met zijn 1 8 m front het breedste huis van de oude stad, een nieuwe toekomst tegemoet gaan. NOTEN: 1. Gemeentearchief. R 253 fol. 85 vo. 2. Gemeentearchief. SA nr. 451 B fol. 33. 3. Gemeentearchief. SA nr. 451 A fol. 95 vo. 36 Kopie naar het ontwerp van de indeling begane grond door Govert van der Linden. Rekonstruktie van de indeling begane grond in 1751 37

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 4