de Waterschans 1984 2a EXTRA NUMMER KELDERMANS-EXCURSIE IN DIT NUMMER: Het huis "De Drie Coningen" Bergse geschiedschrijving en de betrokkenheid van de auteurs Nostalgische sprokkelingen in Bergen rondom de eeuwswisseling Kees van de Watering en de Bergse geschiedschrijving Een 15e eeuws carnavalsinsigne uit de Oosterschelde De stadsnaam Bergen op Zoom, deel 3 Druk VIERKANT Drukkerij Bergen op Zoom FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX 1*1 ij

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 1