Vervolgens bezoeken we het Hof van Busleyden (stedelijk museum) van 1503 - 1508 gebouwd door Antoon I K. en vol tooid door Rombout II K. Hier zal ons de orginele tekening van het Paleis van de Grote Raad getoond worden van de hand van Rombout II K., waar we later op de dag ontvangen zullen worden. 15.45-16.15 uur Thee in restaurant "In den Beer". 16.15-17.00 uur Bezoek aan de Sint Romboutstoren onder leiding van mevrouw Eeman en de res tauratie-architect de heer 3. Roosemont. De Toren is gebouwd onder leiding van Andries I, Antoon I en II en Rombout II Keldermans. 17.00-18.30 uur Bezoek onder leiding van mevrouw Eeman aan het Paleis van de Grote Raad (stadhuis), ontworpen door Rombout II Keldermans, gevolgd door een ontvangst door de Eerste Schepen van de stad Mechelen. 18.30 uur Vertrek naar Leuven. 19.30 uur Aankomst te Leuven. 19.45-21.00 uur: Diner en logies in AC Motel-Restaurant Leuven aan de E5 Luik-Brussel, tel. 016-20.08.16, gevolgd door een in leiding van 45 minuten over de Brabantse laat gothiek in de bouwkunst. We zijn nog in overleg met een des kundige spreker. VRI3DAG 08.00-08.45 uur Ontbijt. 09.00-09.45 uur Geleid bezoek aan het stadhuis, waarvan de oostvleugel door dan II K. is gebouwd van 1438-1442. 09.45-10.30 uur Bezoek onder leiding van Prof. F. van Molle aan de St. Pieterskerk. Het tran sept is van dan II K. (1450-1457) en de toren en de kerk van Matthijs III K. (1503-1527). 10.45-11.15 uur: Koffie in de koffieshop van het Motel. 4 11.15 uur Vertrek naar Gent. 12.45-14.00 uur Lunch in de International Club of Flan ders, St. Pietersplein 11 te Gent, tel. 091-229668. Daarna zal de conservator van de Dienst Monumentenzorg van de stad Gent, Drs. G. van Doorne, ons aan de hand van dia's iets vertellen over de archtectuurgeschiedenis van de stad Gent. 14.00-15.15 uur Bezoek aan het Oudheidkundig Museum van deBijioke, waar de conservator de heer Drs. A. van den Kerkhove, ons de oorspronkelijke ontwerptekening zal tonen van het Gentse stadhuis, in 1518 getekend door de Brabantse architecten Rombout K. en D. de Waghemakere. Deze kostbare tekeningen tonen het gothische gebouw zoals het nu nog voor een vierde deel is bewaard. Daarna maken we een korte wandeling langs imposante gebouwen aan de Graslei onder leiding van de heer van Doorne. 15.15-15.45 uur Thee in de Raadskelder onder het Belfort. 16.00-17.30 uur Ontvangst door het Schepencollege van de stad Gent. Daarna bezichtiging van het stadhuis, gebouwd door Rombout K. van 1518-1539, met uitleg door de heer van Doorne. 18.00-19.30 uur Afscheidsdiner in de Club of Flanders. 21.00 uur Aankomst in Bergen op Zoom. 5

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 3