1 december Vandaag is 't St. Nicolaas bakkerij geweest. Ben 4 zakken moppen zonder bon gaan halen bij v.M. Gisteren had ik 1/2 pond poedersuiker meegebracht. Vandaag zou ik de rest nog 1 /2 pond krijgen. Per ongeluk gaf D. Kalle me 1 pond. Is 't boffen. 37) 't Huis van Juffr. Wakkee is vorige week ontruimd, nu moet Daverveld er weer uit. Bets krijgt 3 weken vacantie. Me vrouw gaat weg. Steeds geen knalnieuws. 16 januari Zo lang al geleden! Er gebeurt ook niets bijzonders. Me vrouw is tot 3 jan. weggebleven en gaat overmorgen weer naar Helmond. Met Kerstmis hebben we heerlijk witbrood gehad, echt voor oorlogs. Met Nieuwjaar liep het mis, omdat de bakker "ziek" was (in de nor zat wegens klandestien bakkerij). 1944 is ingezet met "versobering" omdat er de laatste tijd zoveel verbruikt was. Maar alles bijeen nog geen gebrek. Als Klaas v.d. Boom ons maar goede beentjes levert eten wij wel ragout van de afkrabsels. En dan de balkenbrei, die Bets maakt. 3S) De kerstvacantie is met 1 week verlengd wegens kolengebrek. Bonnen volop, maar geen aanvoer! Met de oorlog gaat 't maar stilletjes aan. In Rusland goede vorderingen. Daar zijn ze al 'n stuk over de Pools-Russische grens. In Italië boeken ze nagenoeg geen winst. Deze week zijn Ciani, de Bono en 5 anderen ter dood gebracht. 39) 4 Jan. is er 'n keet achter Villa "Nova" afgebrand, waarin de nodige radio's geborgen waren, benevens borstels, dweilen, enz. van de vrienden. 40) Op de Wouwseweg zijn de huizen tussen de Ketel en de Bloemkool ontruimd, om afgebroken te worden. Ook in de Balsbaan alles omwille van de Tankgracht. Kolenhandelaar Maas met 9 kinderen zijn naar de Balsebaan. Pakhuis is bij v.d. Watering in de Parallelweg. Nuijten, gezin van 7 jongens en 'n meisje, gerief is bij Barvoets ondergebracht en daar in de buurt gaan ze 'n keet bouwen. Gezinnen met 11 kinderen komen op straat te staan. Bets heeft Vrijdag in 'n razzia geze ten. Was 't jacht op onderduikelingen of op smokkelaars? Er werd geschoten en 't was een hele oploop. Morgen gaan we weer beginnen op school. Hoe zal dit trimester verlopen? 2 februari Al spoedig volgt antwoord. Na 1 week behoorlijk werken, kwam de tijding. Petrus Canisius er uit. Ook Halsteren kreeg z'n beurt. De jongensschool zit nu bij ons. Vorige week "werkten" we: Maandag, Donderdagmiddag en Vrijdag middag. Deze week hebben we de ochtenduren van 8 1/2-121 /2. Ga je 's middags, dan moet je je eerst wassen en kammen voor je weggaat. Je 1e frisheid is er af. Met m'n verjaardag kreeg ik op school 1 peperkoek, 1 zak Liga koeken, sinaasappelen, appelen. Van B. v. Mourik 'n suiker en beschuitebon. Van Brouch 'n volledige koffietafel. Van Francien suiker en stroop, 'n Ander zou jaloers op je zijn. Bij Boonman hebben ze inkwartiering van 'n "meid". Eerst hield ze d'r gemak. Nu moeten ze haar verloofde ook binnen laten. 84 Vandaag is Schade van Westrenen moeten verhuizen. De huizen van de Wouwseweg zijn afgebroken. Zielig om te zien! Wat eten betreft krijgen we het hoe langer hoe beter, 'n Heer lijke worst van S... weer rookvlees, 'n stuk van f 2,20. We komen niets te kort! Van de 5 "Bergse" jongelui, die Maandag moesten vertrekken van de post naar Duitsland, is er geen enkel ter bestemde plaatse aangekomen. 41) 7 februari Boerderijen bij Woensdrecht en Ossendrecht moeten evacueren voor de onderwaterzetting van de Volkerpolder. Heel het dorp Schore (Z) evenzo. Vandaag zijn verschillende Bergse mannen ook aan de tankgracht gaan werken. Slaven werk. B.o.Z. is getroffen door 'n Anglo-Amerik. terreuraanval. Veel huizen verwoest, 32 vliegtuigen omlaag gehaald. Dit alles volgens de Gazet van Antwerpen. De foto gaf het beeld van de Wouwseweg! De Ned. officieren zijn verhuisd van Stanis- lau naar Nw. Brandenburg bij Berlijn. Alles zijn ze kwijt. Ver scheidene officieren zijn ontsnapt. 42) Men zegt dat Kersjes zwaar gewond is. Wij verwachten weer 'n baby in April, leder weet het behalve wij. 13 april Al die tijd bijna geen tijd gehad. Sinds half Febr. is Bets aan de sukkel. Eerst griep, 41.2 temp., daarna allerlei gesukkel. Morgen moet ze naar Dr. Franken voor uitslag van onderzoek. Heel de wereld is nog steeds in afwachting, leder had al lang verwacht, dat er iets gebeurd zou zijn. De luchtoorlog wordt vreselijk. Heel Duitsland wordt verschrikkelijk gebombar deerd. Eind Febr. had Nijmegen 800 slachtoffers. 3e Paasdag heeft den Haag klap gehad. 2e Paasdag heeft de lijn bij Woensdrecht 'n bombardement gehad en zo gaat het maar door. Half Februari zijn 'n deel der Z-Holl. en Zeeuwse eilanden moeten evacueren. Ko en Nel Boonman zijn er ook de dupe van. 't Moet treurig zijn, zoals de toestand op Tholen is. Je kunt het wel nagaan als je het Groenewoudbaantje afkijkt, dat geeft je 'n klein staaltje te zien van de inundatie.43) Ook de 37) V. M. was vermoedelijk bakker Van Mechelen, Bosstraat. D. Kalle was vermoedelijk Da.Fa. Kalle, Boutershemstraat 27. 38) Nic. v.d. Boom, slager. Koepeldwarsstraat 2. 39) G. Ciano (1903-1944) en E. de Bono (1866-1944), Italiaanse fascistenleiders die op 11 januari 1944 door partijgenoten wegens "verraad" werden doodgeschoten. 40) Villa Nova, landhuis aan de Halsterseweg (toen gemeente Halsteren). 41) Kolenhandelaar C.J. Maas, Wouwsestraatweg 130. (16 januari) Petrus Canisiusschool, school aan de Wassenaarstraat. (2 februari) De gulle qevers van de schrijfster zijn niet te traceren. 42) Stanislau Stanislaw, stad in de sovjetrepubliek Oekraïne; Neu Brandenburq stad in Mecklenburg, thans D.D.R. 43) Groenewoudseweg, toen gemeente Halsteren. 85

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 10