v. Oeffelens zijn weggemoeten, die zitten bij tante Anna op St. Krijnsputje. 44J Er wa s wat ellende te zien juist in die koude dagen. Er moeten mensen en veel vee onderweg doodge bleven zijn. Veel mensen konden nog geen huisraad mee nemen, zie bij v. Oeveren, die nu bij Ro wonen. De mensen raken aan de grond, ze zitten zonder enige inkomsten vaak terwijl degenen die bij de Wehrmacht werken massa geld verdienen. Bij Boonman hebben ze inkwartiering van 'n "dame" gehad, waar ze heel wat spul mee gehad hebben. Een der laatste dagen heeft ze in de woonkamer de sleutels van de tafel ge pakt om d'r vrijer binnen te laten. Bij Janusse hadden ze 'n dame, die na 'n 10-tal dagen voor haar gezondheid naar 't ziekenhuis moest. Je zit met de viezigheid te kijken. Wij zijn nu in 't bezit van ham en kinnebakspek f50,- de kg. Heerlijk! Heel pardoes kom je er aan, maar wat zal het krimp worden met graan, aardappelen, bonen, zaad, enz., nu zoveel land onder water staat. Voor enige jaren is het land onbruik baar. Als wij v. Overveld nu maar mogen behouden! Maar die zijn ook al 'n tijd van hun hofstee weggemoeten. In Rusland is 't goed gegaan. Bij Stanislau wordt al gevochten. Odessa is bezet. Kertsj is ontruimd. 45) De Russ. troepen zitten in Roemenië. Tsjecho Slow., Hongarije is bezet en ge niet de zegeningen daarvan. 15.000 arbeiders zijn getrans porteerd. Veel officieren lopen over naar Tito, het hoofd v/h partisanenleger. De kranten spreken allemaal van 'n komende grote slag en het komende einde. Maar wat gebeurt er nog? 23 april De Duitsers zitten in hoogspanning. Elke dag verwachten ze de invasie. 20 April verjaarde meneerke Hitier. Den nacht daarop zijn 1100 vliegtuigen 'n retourtje Keulen komen maken boven B.o.Z. Gelukkig werkte geen afweergeschut. Vannacht was er ook weer 'n zware trek. Zeeland is afge sloten. Niemand mag er in of er uit. Er schijnt 'n zenuwachtige sfeer te zijn daar. Intussen houden de vrienden zich met kinderachtigheden op. De betonnen ringen die in putten in 't park gedeponeerd waren, zijn weer verwijderd. Bij De Groot hebben ze 'n stuip gehad. Onderduikelingen- onderzoek 's nachts om 12 uur door Vervest en Co., Land- wachters! De zaak schijnt nu in orde te zijn. Het werk v.d. Landwacht in Breda is verboden. Ze beletten zelfs het treinverkeer zoals P. Geers vertelde. Deze vertelde ook van de biecht onder 'n douche in 'n gevangenis in Utrecht. P. v. Wezel stond geheel ontkleed onder de douche en werd uitgenodigd tot biechthoren door 'n andere "misdadiger". Vorige Zondag zond ik 'n briefkaart naar de Ridder. Dinsdag volgde antwoord in de vorm van 2 kilo vis. 'k Hoorde deze week dat die 4,50 moest kosten, 'k Ben nieuwsgierig waar 't op uit draait. Bets is bij Franken goedgekeurd. Zaterdag nam Legein afscheid en was Dinsdag weer terug. Dikke benen, gezwollen arm, later oor, neus, gezicht, 't Lijkt op roos, maar je kunt diepe putten in de benen duwen. 46) Ze moet zoveel mogelijk rusten. Ondertussen is toch fijn de zolder en de hele bovenverdieping klaar gekomen met de schoonmaak en nu begint morgen de school weer "normaal". Hoe lang zal het duren? De vis kostte slechts f 2,25. 86 10 mei Vandaag 4 jaar oorlog. Sebastopol vandaag in Russische handen en daarbij de gehele Krim. Het huis van Men. Salomé- Looijen de villa's van Neteson, Jonge Poerinken Slootmans zijn ontruimd. 47) De kazerne staat leeg. Vorige Zondag heb ik 'n handkus gehad van '"n Duitser", 'n Pool op de Carmel. Op straat groette hij netjes. 4S) 12 mei Vannacht is het verschrikkelijk geweest, 'n Ontzettend vliegen en daarbij gerammel van de deuren om gek van te worden, 't Is vandaag ontzettend warm en je bent dol van de slaap. 14 mei Iedere nacht zitten de Tommie's in de lucht. België en Frankr. zitten in de bombardementen. Wij hebben nu ook 't "geluk" luchtalarm te krijgen. Gisteren voor 't eerst onder de school tijd. Ik hoop maar dat 't niet te vaak gebeurt. De II zijn toch al zo futloos en na zo'n lolletje zijn ze niet kalm te krijgen. 15 mei In Italië is er weer wat activiteit. De D. verwachten nog steeds de invasie. Vandaag bevatte de krant een proclamatie van het Seysje. 49) Wat we wel en niet moeten doen. Hij durft nog. Lou bracht 5 kilo tarwe en gerst mee uit Ossendrecht. Onze vetleverancier is op bezoek geweest. We hebben nu weer 1 1 /2 kilo nog voor 35,- en voor Ro kocht ik een worst. We hebben heerlijke pijlstaart gegeten. Vroeger was die niets waard. Nu smul je er van. 24 mei Lou bracht gisteren 'n kabeljauw mee van ruim 1 1/2 kilo voor f 8,75. 't Was een kanjer. Nog steeds geen bijzonder nieuws. 25 mei Bets en Lou vandaag naar Vught. Vanavond stond er 'n over lijdensadvertentie in de krant van Herman Damveldt. Hij was voor 2 jaar naar Engeland gegaan met Michel Lacor en 'n zoon van Bedon uit Tholen.50) De laatste is al enige maanden dood en nu moet Herman gebombardeerd zijn. Is het wel waar? Vandaag is de stationschef v. Rilland Bath gemitrailleerd en nog enige anderen. Ook iets dergelijks bij Oudenbosch. 44) St. Quirinusbron bij Halsteren. 46) Odessa en Kertsj zijn steden in de sovjetrepubliek Oekraïne. 46) J.A. de Groot, bankdirecteur, Bolwerk Noord 55; C.R.A.P. Legein, arts, Hoogstraat 22. Niet duidelijk is wie de zieke was: de zus van de schrijfster of de dokter! 47) Sebastopol, thans Sewastopol genoemd, stad op de Krim in de sovjetrepubliek Oekraïne. Voor de buurtbewoners zie voetnoten 28,29 en 31. 48) Carmel klooster van Carmelitessen aan de Halsterseweg. 49) Seysje A. Seyss-lnquart (1892-1946), Duitse rijkscommissaris in het bezette Nederlandse gebied. 50) M. Lacor, musicus, Schoolstraat 28; H. Damveld, overleden 18 april 1944 te Oraniënburg. 87

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 11