90 91 18 juni Vandaag dag van boete en gebed. In den oorlog zit weinig gang. 'n Geheim wapen is in werking; 'n vliegtuig zonder piloot, of 't van belang is weet ik niet, maar de schavuiten hebben toch weer wat.55) Met aardappelen gaat het mis. Veel slecht zit er in en wij zijn door de voorraad heen. 'k Ben nieuwsgierig of we voldoende zullen houden tot de nieuwe er zijn. Met groenten gaat het nogal. Worteltjes van Withagen. Erwtjes van Nil. Bloemkool van Ro. De alarmtoestand is opgeheven. 21 juni Vandaag EHBO gehaald. Alles was op bombardement inge steld. Zullen wij daarvoor onze kracht nog eens moeten aanwenden. 22 juni Vannacht 'n prachtig maar zielig schouwspel gezien. Om goed 2 uur stortte 'n brandend vliegtuig neer. 't Was al lang rumoerig door karren trekvluchten en opeens hoor ik ge knetter in de lucht en zie 'n rosse lucht, 'k Spring m'n bed uit en zie het vliegtuig vallen, 'k Zag zo dat het dicht in de buurt was, vermoedelijk einde v.d. Zandstraat, wat ook waar was. De benzinetank lag vlak voor Meilust. In de oprijlaan lag ook iets. Bij Beckers op 't fabriek ligt de staart. In 't wegje bij Nil 'n stuk van de cabine en 2 piloten. Velen waren op reliquien- jacht. De stad is voor 'n ramp gespaard. 56) 24 juni Villa's op de Halsterseweg zijn ontruimd. Baartmans waar 8e kindje geboren moest worden, v. Ginneken enz. In Rusland is 'n groot offensief begonnen. In Frankrijk gaat het goed, maar zo langzaam. Helvoirt is nou ook ontruimd. Volgende week slechts 2 kilo aardappelen op de bon! 26 juni Cherbourg vandaag gevallen. In 't dorp Halsteren zijn er veel huisjes gevorderd en er was al meestal dubbele bezetting. We rillen als we aardappelen eten, zo slecht zijn ze. Je loopt de hele dag met 'n lege maag rond en pap 's avonds kan ook al niet. Lou heeft vacantie en is met Bets vanmiddag naar Lepel straat geweest. Resultaat: aardappelen, aardbeien, 'n fles oorlogsolie en zaad in 't zicht. 27 juni Witebsk gevallen.57) In Cherbourg hebben ze 'n heel munitie depot in handen gekregen. Vanmiddag was 't eten verschrik kelijk. 8 juli Minsk gevallen. 5S) Vandaag Caen. Er wordt al met tanks gevochten in de straten van Wilna. Op naar Duitsland! Von Rundstedt de bouwer v.d. Atlantic-wal heeft ontslag gekregen vanwege zijn gezondheid. 59) Er zijn nu 31 D. gene raals gesneuveld of gevangen genomen. Donderdagmorgen waren de Duitsers bezig zich te oefenen in 't terugtrekken. Heel B.o.Z. is krijgstoneel geweest. Rijks H.B.S., huizen a.d. Zoom en huis van de Haas zijn vrijgegeven. We hebben nu 2 kilo nieuwe aardappelen op de bon. Gister morgen is de brug bij Vlake gebombardeerd. Goed raak! 12 juli Vandaag heeft Bets 1 pond koffie geruild voor 100 eieren. Koffie a 60 ct. dus 1 ei voor 0,6 cent. De prijs van de koffie moet wel f 250,- zijn. 14 juli Wilna en Pinsk gevallen. 60) 20 juli Aanslag op den Führer. Helaas is hij niet ernstig gedeerd. Livorno, Ancona zijn gevallen. 6') In Rusland gaat het reuze goed. Op 4 verschillende plaatsen dringen ze naar Oost Pruisen op. Dag voor dag is het luchtalarm. Als dat voorbij is krijg je nog 'n urenlange trek terug. Op school wordt het onhoudbaar, 'k Heb deze week 1 1/2 uur in de kerk gezeten. 21 juli De dag begon met luchtalarm. Op weg naar school hoorde ik al van binnenlandse oorlog in Duitsland. Knalnieuws! 62) Heel de morgen was het rumoer in de lucht, nu ook afweer geschut. Nog twee keer zijn we naar beneden geweest. 1 Keer vanwege 'n brandend vliegtuig. De brandende stukken vlogen door de lucht, wat mijn kinderen goed zagen. Later bleek dat 1 piloot in de Lievevrouwestraat en 1 in de van Dedemstraat terecht waren gekomen, 't Was 'n helse dag vandaag. In over weging werd genomen om als de rapporten uit zijn op ver vroegde vacantie te gaan. Er is toch geen sfeer! 29 juli Verder was het niet zo rumoerig. De revolutie zet niet door, maar er is iets toch niet in orde. Lemberg, Brest-Litowsk, Dunaburg zijn gevallen. Warschau wordt bedreigd. 63) Vandaag vacantie! 't Begint goed: Vervest is neergeschoten voor z n huis. Heel de middag liepen de landwachters met geladen geweer door de stad o.a. Rinus Oerlemans. Wie zal voor genomen worden? 64) 30 juli Vanavond straf. Voorlopig moeten we om 7 uur binnen zijn. Wij en mevr. Gerritsen waren op 't balkon gaan zitten en we werden gesommeerd om naar binnen te gaan. We verzetten ons omdat op de aanplakbiljetten stond: tussen 22 en 4 uur alle ramen en deuren dicht. "Klaas Pinnekes haar" zei, dat ieder uur 'n andere order kwam. Zo iets is geen pluim. Maar wij zijn buiten gebleven. 65) 55) Bedoeld is de V-1 (VERGELTUNG EINS) vliegende bom, vliegtuigje aangedreven door een straalmotor. Eerste lancering 13 juni 1944. 56) "Beckers" ijzergieterij (St. Joseph) aan de Moerstraatsebaan. 57) Witebsk, stad in de sovjetrepubliek Wit Rusland. 58) Minsk, hoofdstad van de sovjetrepubliek Wit Risland. 69) K.R.G. von Rundstedt (1875-1953), duits generaal-veldmaarschalk, nam ontslag wegens onenigheid met het hoofdkwartier. 60) Wilna Wilnoes, stad in de sovjetrepubliek Litauen; Pinsk, stad in de sovjetrepu bliek Wit Rusland. 6') Livorno en Ancona zijn steden in Italië. 62) De geruchten over een "burgeroorlog" in Duitsland waren vals. 63) Lemberg Lwow, stad in de sovjetrepubliek Oekraïne; Brest Litovsk, grensstad in Wit Rusland aan de Poolse grens; Dünaberg Daugawpils, stad in de sovjetrepu bliek Letland. 64) M. Vervest, sigarenhandelaar in de Van Dedemstraat, werd door het verzet neer geschoten, zie: Hartel, 108; over de gevolgen, zie: Hartel, 131. 66) C.W.A. Gerritsen, Van Overstratenlaan 17.

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 13