Ondertussen zijn er deze week weer huizen gevorderd: Hussem zit in de Landwachtkazerne die stikt van de vlooien. V.d. Kerkhof had niets, zit nu bij Hagenaars die zelf er uit gezet is. Juffr. de Klerk is na 5 weken weer uit haar huis gezet. Het beschieten van treinen en voertuigen neemt toe. 't Was ontzettend vandaag in de buurt van Oud Gastel en Etten. Bij Etten is 'n bus beschoten met 18 mensen, 'n Motorrijder zette z'n motor tegen 'n boom die even later geheel vernield was. 'n Auto werd vernield, 'n vrachtauto v.d. "Bij" levensmidde lenvoorziening is vernield enz. Maandag moet de school beginnen. Hoe zal het zijn? Morgen 1e Zaterdag! 6S) 3 september Gisteren was het bij Schieffelbusch krijgsraad. 69) We ver onderstelden dat ze ontvluchtingspogingen beraamden, wat ook waar bleek te zijn. Vannacht was 't rumoerige storm achtige nacht. Geweldige storm en in het naburige "Sta lingrad" waren de auto's aan 't verhuizen. De motoren ronkten heel den nacht. Vanmorgen om 12 1/2 reden weer auto's binnen het kamp en van alles werd opgeladen. Om 2 uur stond Vogelaar's auto bij Schief voor de deur. Even daarna werd die volgepropt met dozen en kleren en daarna startte die. Mevrouw aan 't huilen en naar Gerritsen. Bij ons werden dozen voor haar gehaald. Vanavond kwam Schief weer terug. Hij bracht z'n vrouw en kinderen naar Breda en zelf vertrekt hij morgen, 't Hele kamp is aan 't verhuizen want er is 'n inval in België. Ze zitten reeds op 60 KM van Brussel. Prins Bernhard is benoemd tot opperbevelhebber van 't gewapend verzet. Onze redding is nabij. Gisteravond zijn de geallieerden België al binnengerukt. Doornik is al vrij. 4 september Dag van emotie! Vanmorgen togen we naar school. Om half 11 kwam Ina met de boodschap dat de treinenloop in de war was. Wagens en fietsen gevorderd. Toen om 12 uur de school uitging, kwam meteen de tijding dat we voorlopig geen school meer zouden hebben. Op straat was het ondertussen zeer rumoerig geweest bij het vorderen van wagens en fietsen. Raatsveld Jr. van den Halsterscheweg is neergeschoten toen zijn fiets werd genomen. Zielig toen ik bij Ro was werd zijn lijk voorbij gedragen. Op 1 uur kwam er een geweldige klap, ontzettend, 't Eerste ogenblik dacht je dat er 'n bom viel. Al gauw bleek het 'n ont ploffing bij de Waterlokazerne te zijn. Op 't terrein achter de kazerne is 'n gebouw ingestort met munitie. Tot half 6 toe zijn de ontploffingen aan de gang geweest, 'n Aardig brandje was het! Bij de Rijks H.B.S., Ambachtschool, Burg. Stule- meijerlaan, dr. Potter overal zijn ruiten stuk. Later bij hoek Mineurstraat Nieuwmarkt zag ik 'n plundering van 'n maga zijn. Wollen dekens, dozen zeep, rolletjes verband. Vanavond zijn de moffenhuizen leeggeplunderd. Alle meubels, lampen, borden, enz. werd er door het plebs uitgehaald. Ook "Sta lingrad" kreeg vanavond 'n beurt. 70) De uittocht van de Duitsers is enorm. O, die gezichten van de mensen. Pracht- koffers hebben ze bij zich! En die dweilen! Veel kijken er toch zo benauwd, ze sjouwden zich 'n ongeluk om spulletjes te redden. De geallieerden moeten al bij Antwerpen zitten. Maastricht, Roermond moeten na geweldige bombardementen reeds vrij zijn, zodat de aftocht langs deze kant belemmerd is. De wagens trekken ook allemaal via Halsteren, dus langs Moerdijk weg. Oranje papier is al in huis. 5 september 'n Akelige saaie dag. Om half vijf waren er al mensen op straat. Reeds vroeg was de plundering aan gang, maar burgerpolitie bewaakt nu de vrijgekomen huizen. Vanmorgen was er 'n spanning van: Zuster Anna ziet gij Radio 11 3/4 waarschuwde de R'dammers alle haven werken enz. te bewaken. Op Duits gebied wordt reeds ge vochten, Breda is reeds bezet, (niet waar!) 71) 's Middags om 2 uur kwam 'n troep aftandse Moffen voorbij, ze sleepten zich voort naar Wilhelminakazerne, maar waren nog gewapend. In de stad waren er nog genoeg "vrienden". Tegen den avond kwam de teleurstelling. Waar blijven ze toch? Allerlei praatjes gaan rond. Radio 20 1/4. In Suriname luidden de klokken ter ere van Breda's bevrijding. Haven Antwerpen ongeschonden in handen. 6 september De 1e mof, die ik zag, liep ongewapend. Eerst om melk en vlees geweest, waarbij je allerlei praatjes hoorde. Breda is weer prijsgegeven. Er zit nog geen Tommy in Neder land, enz. Moffen nog in overvloed, wel gewapend maar afgemat. Van morgen ook 'n gewonde op 'n wagen gezien. Lou kwam thuis: alle radioberichten zijn maar om te misleiden. Breda is nog niet bezet. Maar onderwijl! Munitie in de lucht gevlogen, magazijnen leeg, paniek onder de soldaten en op de procla matie v/d Seys dat iedereen aan 't werk moet wordt geen gehoor gegeven. 72) Stouten is door de partisanen opgepikt, maar later weer bevrijd. 73) 6S) Eerste Zaterdag van de maand: maandelijkse gebedsdag ter ere van Maria: Int. kolonel J. Hussum, Faurestraat 52; J.M. Hagenaars, wiskundeleraar, Faurestraat 56; F.G. v.d. Kerkhof, V. Overstratenlaan 21, hoofdcommies Raad van Arbeid; J.M L. Clerq, onderwijzeres, Zuidzijde Zoom 14. 69) De vergaderingen werden gehouden in de (gevorderde) woning van ir. P.J. Schiefel- busch, Bolwerk Noord 57. 70) "Stalingrad" (3 september) was een sarcastische bijnaam voor het deel van het Bolwerk, waar de Duitsers huizen hadden gevorderd om officieren onder te brengen. WATERLOKAZERNE was tijdens de Duitse bezetting de naam van de WILHELMINA KAZERNE. 7') Deze dag bleef in de geschiedenis bekend als "Dolle Dinsdag 72) v.d. Seys Seyss-lnquart. 73) Vermoedelijk H. Stouten, aannemer. Zuidzijde Zoom 35. 95

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 15