BEKENDMAKING Uif gebouwen van de Duitsche Weermacht zijn groote hoe veelheden goederen (levensmiddelen, dekens, lakens enz.) door burgers weggehaald. Op last van den Wehrmachtkommandant moeten alle goede ren afkomstig uit die gebouwen en woningen worden terug gebracht. Indien hieraan niet wordt voldaan zullen eenige burgers terechtgesteld worden. 97 8 uur 's avonds. Partisanen alhier bewapend. Kantoor Putte niet te bereiken per telefoon. Tommies zitten bij Capelle. Om 8 uur moeten we binnen zijn. 74) 7 september Heel den dag regen en storm. Vanmorgen vroeg nog wat gedonder. Troepen zijn teruggeslagen.. Het is werkelijk de vraag of er 'n Tommy op Ned. bodem is. Nu is niets meer zeker van de Eng. zender, maar het vertrouwen is niet geschokt. Alle gestolen goederen moeten terug of er worden mensen neergeschoten. Met handwagens worden de spulletjes teruggebracht: vaatjes boter, dozen zeep, radio's, meubelen, bureaux, tonnetjes zelfs een kleine la uit de huishoud school. Verder wel geruchten, geen nieuws. Er is noodtoestand in levensmiddelen: kaas bij Taal, bloem bij Bernaards in beslag genomen. Wat wordt het? Met grooten aandrang verzoek ik van deze bekendmaking kennis te nemen en aan den oproep gehoor te geven. Gelegenheid tol STRAFFELOOS inleveren bestaat op DONDERDAG 7 September 1944 van 9-18 uur onder de toren van de Groote Kerk (Markt). Bergen op Zoom, 6 September 1944. De Burgemeester van Bergen op Zoom Dr. Mr. H. A. F. LIJNKAMP. bekendmaking, d.d. 6 september 1944 8 september Vandaag zijn de mensen aan 't fourageren want "men" zegt dat geen bonnen meer geldig worden verklaard. 2 x Lucht alarm, veel Tommies in de lucht. Vanavond was er weer wat spanning: Pr. Bernhard in België. Wanneer komt er iets? 9 september Voor 10 uur 3 x luchtalarm. Tussen 11 3/4 en 1 uur 3 x luchtalarm. 10 september Vandaag 4 x luchtalarm. Bij de Zanderijen is 'n Rode Kruis- trein beschoten. Gisteren en vandaag slepen de mensen met aardappelen. 96 17 september Nog steeds vacantie. In 't begin der week 10 tot 11 x lucht alarm per dag. Met 'n vaartje gingen we 's middags naar buiten om daar gauw wat zon te hebben. Piet z'n fiets is het slachtoffer geworden van de gapperij. 2 autobanden van Gerritsen zitten onder onze kolen. Vrijdag en Zaterdag was het dol druk voor de deur. Dan stond er 'n munitie-auto, dan weer afweergeschut onder de bomen. De soldaten sliepen op de banken of in dekens gewikkeld op de grond, 's Nachts was het aftocht en aanvoer, maar onder wijl sliep je haast niet. Vrijdag is inderdaad Maastricht en Eijsden gevallen. Aan de dagenlange stilte is zeker een einde gekomen. De druk werd zo zwaar en het duurde zo lang. Donderdag ben ik met Ad Gerritse z'n trekkar om 30 kilo aard. geweest. Vrijdag ben ik naar de Unie geweest. 75) Ge lukkig gaan de boodschappen nog wat. Woensdag zijn Bets en ik gaan wandelen en op terugweg van No. 11 stonden we opeens voor de tankgracht. Op raad van veldwachter Mees ters zijn we langs tankgracht naar Wouwseweg getippeld. Zaterdag 2 uur in de rij gestaan voor 3/4 pond boter, 't Schoot zo slecht op dat er geen aankomen was, dus resultaat niets. Oom Piet heeft 4 uur bij de Vacca gestaan. 76) Donderdagmiddag. Op wandel met Ro en kinderen naar de gezonken schepen. Aan de Singel begon de oploop. 2200 man moest opkomen om voor de mof te werken. Kees en Jan Rampart, Jan Hagenaars, bakker Smout. Gelukkig zijn ze onmiddellijk terug kunnen komen, want het was niet meer nodig. 77) Bij Stampersgat 'n zweefvliegtuig neergekomen, hebben de gevangen gewonde parachutisten gezien. Parachutisten zijn neergekomen bij Tilburg, Eindhoven en Nijmegen. Het is de grootste parachutistenlanding der ge allieerden. Zal er wat verder komen in de volgende dagen. 18 september Vanmiddag was het weer ontzettend vliegen. 19 september Valkenswaard, Eindhoven bevrijd. Prins Bernhard is in Eind hoven. Troepen doorgestoten naar Nijmegen, doorgestoten in Zeeuws Vlaanderen beneden Antwerpen naar Ned. grens. Wanneer zullen wij de klap krijgen? Vanmiddag naar Moer straten. Resultaat 4 pakjes bakmeel. 74) Kapellen, dorp in de provincie Antwerpen. 75) "De Unie", winkel in de Fortuinstraat. 76) "Vacca", zuivelfabriek in de Sint Josephstraat, thans Sint Josephplein, (ter plaatse van de Flemavestiging). Adj. J. Meesters, gemeenteveldwachter, Wouwsestraat- weg 81 77) C.J. Rampart, procuratiehouder, Faurestraat 54; J.M. Hagenaars, wiskundeleraar, Faurestraat 56, F. Smout, bakker, Antwerpsestraat 22.

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 16