98 99 21 september Vannacht 'n onderduikeling gehad. Wachtwoord: Prinsjes dag. Hij was echter zo dapper zich te gaan melden bij de Gendarmerie. Vanmiddag naar Ko waar we biest kregen voor de moeite. 7S) 22 september Om 9 3/4 liepen de fabrieken leeg omdat om 10 uur 'n over val verwacht werd op de werklui ook Arbeidsbeurs, stad huis burgem. ging in staking. Er is nu bijna geen melk ook meer te krijgen. Op vleesbon gedeeltelijk vlees en vlees waren. Nog steeds geen boter op oude boterbon. 23 september De brug bij Nijmegen is bezet. Nu trekken ze op naar Arnhem maar 't is zwaar vechten daar. Eindhoven, Maastricht en Nijmegen zijn door D. gebombardeerd. Inwoners van Valken burg hebben 3 dagen in de catacomben gehuisd. In Kerkrade zijn mensen buitenshuis gedreven. Toen Tommies er waren keerden ze terug en vonden geplunderde huizen. Nijmegen en Arnhem moeten in brand gezet zijn. Voor 't eerst in 't Buitenlands overzicht wordt B.o.Z. genoemd n.l. troepen zullen waarschijnlijk die richting gaan. Want Wilmersdonck en Eeckeren zijn gevallen evenals Sas van Gent en Ter- neuzen. 79) 24 september Vannacht is er 'n vreselijk zware trek in de lucht geweest. Er moeten 25 kogels gestaan hebben, 't Was vannacht de 4e maal dat er nachtalarm was. Heel den dag regen en storm, geen enkel schot of i.d. ge hoord, geen luchtalarm. Spoorpersoneel en Arbeidsbeurs nog in staking. Vanmiddag langs Parallelweg gewandeld. Alle stootblokken zijn gerammeid, 3 wagons op elkaar, stom merikken, dat zijn ze. Juvenaat is lazaret. Ben gisteren 'n boodschap gaan doen. Onrustig geweten. Brug was ont- ladderd. Op heenreis passeerde overvalwagen waarvan chauffeur me opnam. Gelukkig stopte die wagen enige tijd voor 16. Bij Arnhem is 't zeer critiek geweest. Nu zijn er troepen aangevoerd, 't Schijnt voor de D. van groot belang te zijn. Weert is bevrijd. 27 september Tegenslag bij Arnhem. 28 september Zware druk op de bevolking. Arnhem en Eist zijn in Duitse handen. Groot aantal geall. zijn krijgsgevangen. Wel zijn ze bij Nijmegen Duitsland ingetrokken maar 't schiet daar niet op, noch in Zeeuwsch Vlaanderen noch bij Antwerpen. Gisteren hebben we ons gemalen zaad opgehaald, 4 flessen. Heel den dag was 't weer oorlog, 's Morgens 't ene alarm na 't andere, 's Middags was 't vreselijk vliegen en we hebben 't spel gadegeslagen tussen jagertjes en afweer geschut. 't Moet daar bij Mattenburg nooit zo erg zijn ge weest. Lou en Janus waren gisteren in Rsd. Alle weien waren met afweer bezet, 't Moet vreselijk geweest zijn. "Men" zegt 't was om de aftocht van de Gen. staf uit Zeeland en W. Brab. te dekken, leder wordt de toestand zo moe en zo beu en toch mogen ze niet klagen. In den Haag geen brood, aardappelen, groenten, zout, boter. Nog steeds geen boter op 37b. Vader heeft nu toch z'n kaas te pakken. Vandaag zijn er bommen gevallen op 't station en achter de kerk en Borgvliet. 't Station moet lelijk geraakt zijn. De mensen in de buurt krijgen de schrik te pakken. Bij Philip 'n ham te pakken gehad. Vorige week 'n spekkie. Dat hebben we toch weer. Gisteren waren de bonnen uit en de mensen uit. Bets bracht alles mee. Gelukkig zonder veel moeite. Vanmorgen bracht Lou 3/4 pond boter mee van 37b. Dat hebben we nu ook. Later op den dag kwam er nog 'n rantsoen van 62,5 gr. per persoon. Resultaat 3/4 pakje waar je gelukkig mee bent. Gas en licht zijn nu ook op rantsoen. Gas hebben we van 11-1 en van 5-7 uur. Licht van 7-11. Melk hebben we nu 1 liter tapte per week per persoon. Dat is ons landje nu van melk en boter. De Rozenkransmaand is begonnen. 4 Weken geleden was 't Aanbiddingszondag en toen was de poppenkast begonnen. Wat zijn we deze 4 weken achteruitgegaan. Oorlogsnieuws geen. Eist is voor de 5e maal van eigenaar veranderd. In O.Brabant is 't zelfde, steeds verwisseling. Ze zitten nu 6 KM van 's Bosch. Radio 8 1/4 maakte bekend dat de West-Kapelse zeedijk is gebombardeerd. Walcheren verdrinkt! Het doel is om het zware geschut tot zwijgen te brengen. leder is ontroerd. De "tuin van Zeeland" geheel verloren. Morgen voor 5 uur moeten 3890 wollen dekens geleverd worden. Lou zegt dat ze al in Putte zitten, dus als dat waar is zal er wel veel geleverd worden. Vanavond is vanwege het schokgevaar de jam, azijn, enz. verhuisd naar het aan rechtkastje. Schilderijen zijn afgenomen, spiegels zijn weggehaald. Janisse hebben we plezier gedaan met 2 rollen closetpapier en wat kladpapier van school. Je moet maar ergens blij mee zijn. Dekenlevering niet doorgegaan, ambtenaren weigerden. 6 October Inderdaad zitten ze over de Ned. grens hier vlakbij, 't Is 'n schrikkelijke nacht geweest, bijna sliep er niemand, 't Was 'n vraag en antwoordspel van geschut. Heel den dag door bleef het zo. Weer een luchtalarm gehad want er vlogen massa's over en er was geen afweergeschut. 7 October Feestdag v/d Rozenkrans. Vannacht was het weer kermis. Vanmiddag zijn de kaaimuren verwoest. Er zijn nu weer veel auto's hier, die vanavond na 7 uur vertrokken, 't Geschut komt nader, maar waar zitten ze? 7a) Gendarmerie Feldgendarmerie, Steenbergsestraat. 79) Wilmarsdonk en Ekeren, dorpen bij Antwerpen. 30 september 1 october 3 october 4 october 5 october

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 17