8 october Ja, waar zitten ze? Waar blijven ze? Ze zitten bij Kreekrak, maar 't was heel de dag griezelig stil. Geruchten van langs de Plantage, bij Mondaf, enz. Ossendrecht is vrij. Maar als heel ons land zo lang moet duren. Hoogmis in Paniek stemming. Mannen en jongens werden opgepikt en de geestelijken waarschuwden om zo gauw mogelijk huis waarts te keren. 10 october Vannacht knallen. Wat was het? Machinerieën onklaar gemaakt bij Asselbergs, Beckers, enz. 80) In de loop van de morgen het bericht! Teruggeslagen tot voorbij Hoogerheide. Vandaag zijn er veel mensen uit Hoogerh. hierheen gevlucht. Er moet daar nog al verwoest zijn. Vanmiddag naar Borg- vliet geweest. Voorbij Stalenbrug echt frontgesjouw: sol daten in frontkleding, helm, luierbroek, gerij van auto's. Op terugweg gevangen Canadezen bij café de Kroon en varken en 'n schaap op 'n auto. Bolwerk Noord 61, tijdens de oorlog het woonhuis van mej. M. van Dierendonk (foto H. Bos, 1984 100 Ina is gevorderd geweest voor aardappelschillen maar heeft zich losgerukt. Vanavond is 't zo stil, dat je je niet kunt voorstellen enkele KM achter het front te zitten. Bijna heel de stad is met planken dichtgespijkerd en ziet er griezelig uit. De spoorlijn van Zee land is op verschillende plaatsen verwoest. De koningin heeft gesproken niet erg optimistisch. 13 october Hoe gaat het? 't Front zit vlakbij en we voelen niets. Borg- vliet heeft aardige klappen gehad, 'n Bom bij de zusterschool. Granaten op de Piet Hein buurt. 81) Vrijwillige evacuatie wordt aangeraden. Op de Stalenbrug te zien: ontploffen v.d. granaten op de Zeeuwse weg. De punt van Woensdrecht's torentje is er af. Dan zijn de geruchten: achteruit geslagen, dan zitten de Tommies weer in Zeeland. Vanavond even 8 uur waren er zulke klappen, dat je dacht dat de ruiten er uit vlogen. Eergisteren is er 'n barak afgebrand op kazerneterrein. Vannacht huis van Dr. Keuss. Men zegt: ongeluk met kaar sen door bez.... Duitsers. 82) 16 october fam. v.d. Velden is geëvacueerd. Alles loopt weg van Borg- vliet. Stromen vluchtelingen van Woensdrecht en Korteven komen binnen, sommigen zonder iets. 17 october Vandaag bericht uit Middelburg dat bij Ida weer 'n inslag is geweest. Ko gedood. Ida bediend, Annie ernstig, Ali licht gewond. De eerste slachtoffers in de familie. De tankval op de Antw. weg moet dicht zijn. Borgvliet is geheel door D. bezet. Ze lijken krankzinnig, dol zijn van de drank. Men zegt dat de Canadezen omtrekken. Op Moer straten moet 'n V1 zijn gekomen. Er is in de Blauwehandstr. 'n Rode Kruis informatie bureau in werking. Je kunt er post brengen, lijsten van getroffen plaatsen zijn er ter inzage. 19 october Gisteravond 'n koffer klaargemaakt om vanmorgen in de Bank te bergen. Gisteren 'n kaart uit Wageningen. 'n Kaart gekregen dat tante Jet in Veenendaal zit, weer geëvacueerd met alleen 'n jurk en 'n paar schoenen. Vannacht zijn er ver scheidene Engelse granaten over het huis gevlogen en van avond hebben we er weer verschillende gehoord. Vanmiddag zijn we gaan naaien aan het goed dat binnengekomen is voor de vluchtelingen. 80) Asselbergs, Beckers enz. metaalgieterijen. 81) Piet Heynbuurt, stratencomplex bij Nieuw-Borgvliet, ook wel "Zeeheldenbuurt" genoemd. 82j J.H.E. Keuss, Burgemeester Stulemeyerlaan 4. 101

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 18