D O 0 0 0 0 0 m'i -fje/6 CO CO /isew k. MINI - EXCURSIE Op zondagmorgen 30 september a.s. vindt er een mini- excursie plaats naar de panden Rennenberg en Grote Steur (St. Catharinaplein 1 en 2), die thans worden gerestaureerd. Het huis Rennenberg, een van de fraaiste huizen in de stad, dateert uit de zestiende eeuw. Het is enige tijd gesplitst geweest in Groot Rennenberch en Cleyn Rennenberch. Sinds 1767 zijn beide huizen herenigd tot één huis. Het pand staat op de lijst van beschermde monumenten, evenals het buurhuis genaamd de Grote Steur, een 19e eeuws huis met vele oudere bouwfragmenten (deels 17e eeuws). De heer C. Booij, projektleider van de restauratie van het Markiezenhof en de Grote Kerk zal de geïnteresseerden hier rondleiden en de restauratiewerkzaamheden toelichten. Aanvang: 12.00 uur Verzamelpunt: st.Catharinaplein/hoek Kremerstraat Aan deze mini-excursie zijn geen kosten verbonden. 20 O Ij! .*('5!*e - uft'* -1-1 u'tgave: Geschiedkundige Kring van stad en land van Bergen op Zoom

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 1