tekening van de spiritusfabriek, waar P. C. van Loenhout op 28 oktober 1944 op de hoogste schoorsteen de Nederlandse vlag plaatste. Weer fluiters. Toen stamppot klaar was wij naar kelder, waar ook fam. Ringelberg was. Stamppot gedeeld. Tot c. 4 uur alles bijeen want je werd gek v.d. fluiters. Heel de stad be schoten. Ontzettende verwoesting. Om c. 9 uur klop op de deur. Tommies schoven binnen. Alle bagage stond in de gang, tussen dekens en schoenen van mij. Ik met bidden en smeken gedaan gekregen dat alles naar beneden kwam. Toen moest ik naar de W.C. Te voren vraag bestudeerd. W.C. verstond hij niet. Toen psst en gebaar. Onder hilariteit van onder en bovenburen ging op bezet, leder volgde. Eerst was 't angstig. Reuk van kruitdamp, kledinggeur. Angstige adem haling achter 't gordijn. Later rustig, 's Nachts zeer rustig, er sliep er een boven aan het bordes. 29 October Trap op naar boven, 's Morgens lagen ze overal te slapen. Chr. Koning Wensten warm water. Hebben Canadeese thee gedronken. De Boonmannen kregen corned beaf. Loeff lobster.89) In ons huis ook soldaten. P... in de tuin vuile handdoek. Weck ge opend. Laatjes en kasten geopend uit nieuwsgierigheid. Voor zover we wisten niets gemist. Sommigen heel de mor gen geslapen. Bergen geen ogenblik vrij van gevaar. Boon mannen hebben gekookt, voor allen. Veel "Engels" ge sproken. Half Nederlanders er bij: Piet Florijn, geb. in Hengst dijk. Sir Winipeg, "Wouter". 104 de verwoeste kerk van de parochie H. Martelaren van Gorkum, 27 oktober 1944 Bij Boonman verder vrij. Bij ons, Ringelberg, de Groot en Borrie wel. 90) 'k Heb standjes uitgedeeld: Matras voor het raam. Alle kasten bekeken. Ze wilden maar kelders hebben, 'k Heb Wouter de kelderkast laten kijken. De kast is op slot van mevrouw. Vanmorgen was er vreselijke verwoesting. Op Bets d'r kamer 'n grote granaatscherf. Heel het huis vol rommel. Nou is 't 8 uur en nog zeer rustig. 89) Lobster - soldaat. (Am. dialect) 90) M.P. Ringelberg, inspecteur der belastingen. Bolwerk Noord 57; J.A. de Groot, bankdirecteur, Bolwerk Noord 55: W.B. Borrie, handelaar metalen. Bolwerk Noord 53. 1C5

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 20