12 november Geen tijd meer gehad. Herinnering aan Canadezen, vriendelijk, hartelijk. We are no boekes. 91 30 Oct. is vader gevallen. Alleen gekneusd. 31 Oct. naar ziekenhuis. 8 Nov. naar huis. Brabant ten Z. van Maas is vrij. Veel kerken verwoest. Geen dorp heeft 'n kerk meer. Stampersgat, Dinteloord, Zeven bergen, vreselijk. Nu nog na-ongelukken met landmijnen. Jan en Jos de Schutter gewond. Boënne gedood op terug weg van vlucht. 92) Ziekenhuis overvol. 5 patiënten op 40. Salomé vertrokken na dagenlang verhuis. 8 Nov. geheel er uit. 9 Nov. boven schoon en 10 Nov. gang en keuken. 10 Nov. 's avonds inkwartiering van Eng. officier; Travers Sayer, 21 jaar, toont 'n aardig ventje. Gisteren bracht hij chocola mee, genoten. Is beneden met karton voor 't raam en gewone wastafel, heeft heerlijke slaapzak. Bets kreeg soap om z'n spulletjes te wassen. 93) 19 november Vandaag bid en dankdag. Drs. Blom en Militair Gedelegeerde Houtzager waren op de Markt in de kerk. Vanmiddag eerst kranslegging op de graven der Canadezen. Later défilé op de Markt waar ook 'n Engels Generaal was. Onze Tom zong: Oeranzie Boeven. 94) 26 november Tom is vertrokken. Met 'n heel spijtig gezicht kwam hij 't gisteravond vertellen. Waarheen? I don't know. We hebben er zelf ook spijt van, hij gaf geen last en bracht de nodige variatie. Vrijdagavond hadden we pannekoekenfuif. Tevoren hadden we hem gevraagd wanneer hij vroeg thuis was. Iedere keer antwoordde hij iets van pence. We snapten het niet en ik vroeg ook niet. Later bleek dat hij zeide: It depends. Tijdens het maal zei hij zeer voldaan: I burst. Lou stikte haast in z n pannekoeken. 95) 1 december Vandaag kregen we dankzij de Geallieerden: 60 gram spek 1 knakworst 1 reep chocola, leder gnuifde, 't Was ook erg lekker. 5 december Als 'n surprise kwam de boodschap: 1 reep chocola, 60 gram spek, 1 /2 blikje melk, 1 rantsoen wafels, 1 ons reuzel. Overal blijde gezichten, 't Is 'n echte verrassing. Ook op school was er niets te verwachten totdat vandaag de Sint in de gedaante van 'n broeder kwam en voor ieder kind 1 reep chocola, 3 zuurtjes en 'n verrassing. De juffrouw kreeg ook haar portie. Morgen zanghulde op de Markt voor burgmeester, Houtzager en St. Nicolaas.96) Wat 'n heel andere sfeer is er nu de Tom mies er zijn! Op straat kijk je ze aan, groet hen, lacht tegen hen. Ze laten je op de fiets voorgaan enz. We zijn vrij! In Holland schiet het niet op evenmin bij Venlo en Roermond. In 't Saargebied vlot het wel. In meer dan 80 jaar moet het niet zulk slecht weer geweest zijn. Rivieren die normaal 20 meter breed zijn, zijn nu 60-80 m. breed. Voor de geallieerden is het 'n strop en onze onbevrijde gebieden zitten er mee te kijken. Lent moet geëvacueerd zijn naar Z. Frankrijk. Eist komt naar N. Brabant. 97) 106 In Dinteloord heeft het de vorige week ook weer gespookt. Er stond geschut opgesteld en nu schoten de moffen terug vanaf Vlakkee. 9S) 1 7 december Na enige vredige dagen begon het de laatste dagen weer niet pluis te worden. Het gesnor der vliegende bommen werd drukker. Vanmorgen c. 4 1/2 uur leek het of 'n boemeltrein aankwam. Na enige tijd stond de motor stil en enkele se conden later volgde 'n explosie. Nieuwe sensatie! In de loop van den dag herhaalde dit spelletje zich enkele malen maar slechts 2 x was het zeer angstwekkend. 's Avonds c 8 uur kwam Mevr. Gerritsen vertellen dat Duitse parachutisten achter de Amerikaanse linie waren gedaald in de buurt van Luxemburg Er was juist 'n Canadees op be zoek, die we ook van dit heldenfeit in kennis stelden. 24 december De avond voor Kerstmis. In plaats van de blije tevreden vrij heidsstemming zit er weer de Duitse druk achter. Heel de week snorden de V1 's er over, niet met dat gesnor van Zon dag, maar genoeg om er je buik van vol te hebben. De D. zijn 65 KM België ingedrongen. Ze moeten wel tot staan zijn ge bracht, maar ondertussen. Bij Venlo en Roermond is 't weer poppenkast Vliegveld Woensdrecht is vandaag gebombar deerd. (Niet waar: was oefening.) Vannacht hebben we haast geen oog dicht gedaan, je lag te schudden in je bed van 't gebombardeer, afweergeschut en de vliegende bommen. Vanmorgen was 't rustig, maar in den namiddag begon het weer. Breda heeft 'n bom gehad, 17 doden. Dat wordt nu zalig Kerstmis. Enfin, onze plechtige Nachtmis gaat door al is het in de kerk hier tegenover Er is de vorige week ook al 'n mis geweest in de Gereformeerde Kerk en we hoeven nu niette blijven staan, maar zijn nu zittend Katholiek. 3 februari Wat is 't weer lang geleden! Toch heb ik veel tijd, want door kolenschaarste is de school gesloten. We hebben sinds Kerstmis heel wat kou en sneeuw gehad. Wij vinden het weer genoeg voor dit jaar, want wintervoeten hebben Bets en ik. Nou! 91) We are no boekes (waarschijnlijk:) we are no bugs wij zijn niet gek. (Am. dialect) 92) Waarschijnlijk een niet-Bergs familielid van mej. Boënne, Bagijnhofstraat 9. 93) P A.F. Blom, door de Duitsers afgezette burgemeester van Bergen op Zoom. 94) Oranje Boven. 95) It depends het hangt ervan af, I burst ik barst. I don't know ik weet het niet. 96) Maj. J.H. Houtzager, gedelegeerd militair commandant: trad op krachtens verorde ning van de chef van de staf Militair Gezag. 97) Lent en Eist zijn dorpen in Gelderland. 98) Overflakkee bleef tot het einde van de oorlog bezet gebied. Het zogenaamde Ardennenoffensief, dat van 16 december 1944 - februari 1945 plaats had in Zuid-België. 107

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 21