Stook is er ook niet te veel. Laatst werden we verblijd met 35 kilo eierkolen, 't Is 'n moffen-erfenis, maar ieder was blij. Leendert van Geel zorgt voor hout, f 5,- de zak. Eerst was Kuipersbosch de dupe, nu de bossen bij de Kortheiligers. 10°) We wonen in de keuken en houden het met 'n klein schepje kolen en verder hout tot heden toe uit. Velen zitten in de kou. "Men" zegt dat ze deze week 1 mud krijgen. Vast staat dat we deze week zoute haring krijgen. Suikerrantsoen is nu 1 pond per 14 dagen en 't wordt nog verhoogd. Boter 1 /2 pond per 14 dagen. Brood 2400 gr per week. Heerlijke reuzel hebben we weer. Met den oorlog gaat het goed. Het hele gebied, dat van Rund- stedt in België en Luxemburg ingepalmd had is weer terug veroverd. Van beide kanten kostte het veel slachtoffers. Roermond is tot 4 Km genaderd, Linne en Odiliënberg zijn in Geallieerde handen. Sinds enkele dagen staat het weer stop. Rusland is 'n groot offensief begonnen. Warschau is gevallen. In de straten van Posen wordt gevochten evenals in Konigs- bergen. Danzig wordt genaderd. Ze zitten op 60 KM van Berlijn. Er is paniekstemming in Berlijn en er wordt druk geëvacueerd. Veel bezoek hebben we nog van V1's, maar meestal zijn we niet angstig. Laatst vielen ze allen boven de stad stil en dan krijg je hartkloppingen. Deze week waren er op 'n nacht wel meer dan 40. Sinds gisteren is er afweerge- geschut geplaatst op 't MOCterrein en achter 't Prot. kerkhof. Dit lawaai is nu erger dan de V1. Veel verwoesting wordt er over 't algemeen niet aangericht. In Hoogerheide 1 dode. Breda 5 dagen 1 dode gewonden. Sinds 10 Jan. krijgen we bezoek van 'n Middelburger die bij de stoottroepen is, J. Moes, 24 jaar, gehuwd en vader van bijna 2 knd. Morgen krijgen we weer inkwartiering. Wat zal 't zijn. 3 Jan. Piet naar 't Juvenaat. 8 Jan. Ina naar Breda. Op 24 Jan. ben ik bij haar geweest met de auto van Gerritse. 5 februari Vanmorgen is er 'n hele of halve V1 gevallen op 't Noodbrugje v/d Zoom. We hoorden eerst 'n knal daarna als 't ware 't suizen van 'n neerstortend vliegtuig en vlak daarop 'n klets. Mensen trokken aanstonds richting Zoom. Bets en ik per fiets (dank zij de wintervoeten) er heen en jawel juist a/d overzijde v/h brugje. Dit is even verwoest maar we zagen 'n gewonde in 't witte huisje binnenbrengen. C. Weydtt. Later bleken het moffenmeiden te zijn op weg naar het ziekenhuis. Heel de morgen gaf het drukte, want ontploffing werd ge vreesd. Brandweer stond voor de deur. Reddingsbrigade rukte aan met brancards, houwelen, schoppen, enz. Huizen blok Bevin-Smits moest ontruimd worden. 101) Brandweer spoot er Zoomwater op en om 2 uur was de rust hersteld. 9 februari Pekelharing, 1 pond per persoon a ƒ0,66. 10 februari Vannacht en heel den dag was het raak met de V1 's en niet ver weg dat ze ontploften. Maandag gaan we weer werken - in de kou van 9 1/2 - 11 1/2. We hebben weer radio. 23 februari Vannacht was het helemaal raak. De torenwacht heeft er 136 geteld. We zijn vrij! Posen is gevallen. 102) 108 de verwoeste Zoombrug bij de Van Overstratenlaan 25 februari Vanmorgen om 5 1 /2 uur 'n aansnorrende V1'n knal, weg- suizen en 'n slag met glasgerinkel. Vlak daarop voor het eerst weer sirenen. 'n .Niet goed aangeschoten V1 viel op 't huis bij Horsten en Commers brandweerkazerne. Bijna heel de Am. Assel- bergsstraat, v.d. Rijtstr., begin Stationsstraat zijn onbewoon baar. 9 Doden, o.a. Jeanne Horsten. De stad is verslagen. Straten ver zijn de ruiten er uit, houtwerk verwoest, 't Is niet te vergelijken met bom of granaatinslag. Deuren en muren worden onbegrijpelijk uit elkaar gerukt. Je moet zo iets ge zien hebben om 't te kunnen begrijpen. St. Jozefkerk is door geblazen, gewelven stuk, dus voorlopig onbruikbaar. Politie bureau moet afgebroken worden. 10°) Kuipersbosch bossen van het landgoed De Mattemburgh, gemeente Woensdrecht, grenzend aan Bergen op Zoom. Kortheiligers Cort Heyligerskazerne. 101) Gez. Bevin, onderwijzeressen. Van Overstratenlaan 27; J.R.L. Smits, directeur R.K. H.B.S., Zuidzijde Zoom 36. In dit blok woonde ook M.J. Scheffelaar, Zuidzijde Zoom 38, 102) Posen Poznan, stad in Polen. 109

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 22