31 maart Danzig, Heidelberg gevallen. Frankfort is telefonisch over gegeven. Stadsbeambte telefoneerde: Niet schieten, sol daten zijn weg. Antwoord: Roep den burgemeester. Deze kreeg bevel de witte vlag te laten hijschen en de strijd was gedaan. Heidelberg stuurde 'n auto uit met de boodschap de oude universiteitsstad te sparen. Gen.Hodges deed dezer dagen 90 Km in 12 uur naar Pader- born; Hodges en Patton zijn nu concurenten. ,04) In 1 dag 60.000 Duitsers zich overgegeven. Pasen De vooruitzichten zijn beter dan met Kerstmis. In ons Noorden 1 april is 't triestig door Haagsch bombardement op Bezuidenhout enz. zijn 28.000 mensen dakloos. In R'dam 1 200 mensen per week dood door honger. Verhaal of 't waar is weet ik niet: 2 kinderen op 'n stoep tegen den donker, "Waarom ga je niet naar huis?", "Hij wil niet mee". Toen bleek het andere kindje dood te zijn. Wat waar is, weet je niet, maar in 't Eng. lagerhuis wordt gepleit om de Ned. zaak spoedig tot 'n einde te brengen. Sinds enkele dagen al geen V1 gehoord. Je slaapt 's nachts nu zo rustig. Vanmorgen zei de radio, dat D. troepen uit Ned. wegtrekken. Duitsland is bufferstaat geworden. In 't W. stootten ze verder door. Bijzonderheden onbekend. In 't O. is de Oostenrijkse grens gepasseerd. Sopron is gevallen. 105) 2 april 'n Offensief begonnen in de Betuwe door Canadezen. Britten hebben Dinxperlo en Winterswijk bevrijd, ook 'n grote fa brieksstad in 't O. 8 1/4 uur, Enschede is gevallen. Ze staan bij Hengelo. 3 april Hengelo gevallen. De Betuwe is nagenoeg van Duitsers gezuiverd. Munster is gevallen. De Russen staan nu 35 KM van Wien.106) Vandaag met Herman Huijsman, med. student, op 't Ravelijn om 100 kg. hout. 8 aprii Op alle fronten vordering. Osnabrück, Kassei, Gotha, Karls ruhe zijn veroverd. Almelo, Koevorden, Doesburg gevallen. Ze staan dicht bij Zwolle, Deventer, maar er is veel tegen stand. Om Zutfen wordt al dagenlang gevochten. De Betuwe is van Duitsers gezuiverd, maar er kwamen weer Duitse pa trouilles. Radio zei: Opmars naar de Zuiderzee vordert traag. Gistermiddag 'n reuzen-middag gehad. Met Piet en Phlip naar de tanks in de Huijbergsebaan geweest. 2 Ontploffingen van de Bomb-Disposal-Service en daarna met hun auto langs Meeven tot de Raaijberg richting stad. Eind Febr. begin Maart hadden Bets en ik bloedtransfusie zonder bonnen, 3 weken later kregen we ieder 9 vlees rantsoenen en gisteren nog ieder 8 eieren. Verscheidene V1 en V2 startbanen zijn ontdekt!!! Konigsberg gevallen. Zutfen gezuiverd. Parachutisten komen de Canadesche en Britsche troepen helpen in Overijsel. Mödling en Klosterneuberg zijn door de Russen bezet. 112 10 april Hannover gevallen. 11 april Deventer gevallen. Officieren badman in kwartier. 107) 12 april Weimar bevrijd. 13 april Arnhem is tot aan de buitenrand bezet. Weenen is geheel bezet evenals Duisburg. Assen is vrij. Roosevelti" ,08) Geallieerden zijn over de Elbe, nu geen natuurlijke tankval meer voor Berlijn. Begin der week bij Kassei 'n concentratiekamp vrij met c. 400 Hollanders waaronder ter dood veroordeelden. Vanavond bericht: Buchenwalde is vrij met 21.000 politieke gevangenen. 15 april Arnhem bevrijd evenals Zwolle. Bayreuth in Beieren, St. Pollen bij Wien bezet. Geallieerden over Apeld.-kanaal. Von Papen en Prins August Wilhelm door geallieerden ge vangen genomen. 109) 16 april Met oprecht leedwezen hebben we halfstok gevlagd voor President Roosevelt. Groningen gevallen. 17 april Leeuwarden, Bolsward, Sneek, Harlingen bezet. Rond Apel doorn grote gevechten, toch zitten er al Canadezen op de Veluwe. 18 april Max Blokzijl in arrest te Groningen. 11°) Maagdenburg gevallen. Apeldoorn vrij en 'n groot deel van de Veluwe. Heel provincie Groningen, Friesland, Drente en Overijsel zijn vrij. 19 april Wageningen en Ede zijn vrij. Vanmorgen nog 35 KM v. Amsterdam, vanavond 20 KM. Ze staan in de buitenwijken van Amersfoort. Leipzig gevallen. Wieringermeer zit geheel in 't water, want de "schatten" hebben 'n paar flinke klappen toegediend aan de Hollandse kant v.d. Afsluitdijk. ,04j C.H. Hodges en G.S. Patton (1885-1945), Amerikaanse generaals. 105) Sopron, stad in Hongarije. r°6) wien Wenen, hoofdstad van Oostenrijk. 107) Men kreeg inkwartiering van militairen. ,os) F.D. Roosevelt (1882-1945), president van de Verenigde Staten. 109) F.J. von Papen (1879-1969), rechts politicus, rijkskanselier voor en vice-kanselier onder Hitier (1932-1933). August Wilhelm was een prins uit het vroegere duitse keizerlijk huis van Hohenzollern. no) Max Blokzijl (1884-1946), nationaal-socialistisch journalist en radiospreker, chef propaganda van het departement van volksvoorlichting tijdens de tweede wereld oorlog. 113

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 24