krijgsgevangen duitse militairen 20 april Hitier vandaag 56 jaar. Veel vliegtuigen kwamen over. Leip zig is gevallen, Burgem. zelfmoord. 21 april Nürnberg gevallen. Van't Hollands front weinig nieuws. Hoe langer hoe meer inundaties. Morgen is 't biddag om uitkomst te krijgen voor 't Noorden. Alle Engelse bladen staan vol foto's van Buchenwalde bij Weimar en Belsen bij Bremen. In Belsen: Maart 17.000 den hongerdood. SS vrouwelijke bewakers bonden levende mensen aan lijken en samen gingen ze de verbrandings oven in. Lijken zijn skeletten, van velen zijn lever en nieren wegge sneden en opgegeten door de overlevenden, die geen begrip meer hebben van moraal en fatsoen. Vrouwen stonden naakt a d. deur van hun hutten. Buchenwalde! Van 60.000 mensen zijn 21.000 nog in leven. Vivisectie op deze mensen waar van 90% overleed. 1500 inwoners van Weimar werden gedwongen te komen kijken naar dat kamp. Eng. en Amerik. parlementsleden en journalisten erheen. Documentaire films die in D. vertoond zullen worden. Inwoners van Weimar met hun beste kleren aan moesten met hulp van eigen hout en deuren van eigen huizen de lijken komen opruimen. 22 april Stuttgard door de Fransen genomen. Freiburg en Dessau gevallen. Gisteren vielen de eerste Russische granaten in Berlijn. Boulogna in Italië ook bevrijd. 23 april Britten zitten in de Bommelerwaard, zijn op 2 punten over de Maas. 24 april Vanavond om 10 uur zei de radio dat levensmiddelenpakket ten boven N.W. Nederland zouden uitgegooid worden. Wat zal daarvan komen? 25 april Ferrara, Modena, Reggio, Spezia gevallen. 26 april Stettin in Russische handen. Milaan en Genua, Turijn in Ge allieerde handen. Groffen Jr. uit Hoogerheide is vrij in 'n kamp bij Hannover. Rode Kruis bericht kwam over hem aan. 'n Eerste ter dood veroordeelde nog in leven. Radio Duitsland zegt: Goering vraagt ontslag wegens hart kwaal. 1") 27 april Amerik. en Russisch leger zijn elkaar tegemoet getreden. Bijna heel Bremen vrij. Herman W. Goering (1893-1946), luchtmacht-generaal, rijksmaarschalk van het Groot Duitse Rijk. 115

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 25