28 april Op 2 punten zijn A R bij een. Augsburg en Bremen zijn vrij. Himmler heeft wapenstilstand aangevraagd, onvoorwaar delijke overgave aangeboden. Aan Eng. Am. dus niet aan de Russen, dit is natuurlijk geweigerd. ,12) In München door radio anti nazi pogingen. Ditmar woord voerder v/h leger is gevangen. In Italië geheel anti facistisch. Berlijn geheel omsingeld, er wordt nog verwoed gevochten. Op school liggen we er weer uit. Repratrieëringshuis voor 450 man. Musolini, Graziani bij Zwitserse grens gepakt. 113) Mussolini is met 17 facisten z'n laatste vriendin geëxecu teerd. 114) Padua veroverd. Oberammergau veroverd. Levensmiddelenpakketten bij den Haag, R'dam en Leiden uitgegooid. 30 april München veroverd. Himmler heeft capitulatie aangeboden aan Eng. Am. Geweigerd omdat Rusland er niet bij is. Gis teren hingen er al vlaggen. Zou de vrede op komst zijn? Dachau is veroverd. Strijd om Berlijn nadert einde. Landing op Farekan bij Bor neo. 115) Hitier dood. Hoe is 't gebeurd. Dat weet met zekerheid nie mand. Vandaag naar Breda met de trein die sinds gisteren tot Bergen op Zoom reed. Krijgsgevangentrein. Repatrieëren- den. Om 11 1/2 hier in plaats van 9 1/2. Terugkeer Rein Tombrock uit Buchenwalde. 116) Berlijn gevallen. Strijd in Italië geëindigd. Hamburg open stad, de Britten trekken er in. Lübeck gevallen. Denemarken is nu afgesne den. V. Dönitz is nu Führer en zet de strijd voort. Kiel is open stad. Praag is hospitaalstad. Voedselvoorziening van vesting Holland gaat verder, nu ook per auto. In Niemandsland wordt voedsel gebracht. 200 Canadeesche auto's zijn overgedragen aan distributie die ze verder vervoeren per schip naar R'dam en over Zuiderzee naar Amsterdam. Geallieerden met Prins Bernhard moffen o.a. Blaskowitz hebben in Niemandsland vergaderd. Wel een zonderlinge toestand. 117) Salzburg gevallen. Niemandsland tussen Arnhem en Utrecht. Oorlog is afgelopen. Morgen om 8 uur treed 't besluit in. Bezetting van Nederland, Denemarken en N.W. Duitsland geeft zich over. Hiep hiep hoera!!!!!!! Berchtensgade is veroverd. Innsbruck veroverd. Linz open stad. Amerikanen over de Brennerpas in Italië. Opnieuw overgave in Z. Duitsland. Geallieerden trekken W. Holland binnen. Toch zijn de moffen nog vals en schieten. Gen. Blaskowitz is nu met z'n leven garant voor verdere ongelukken. Linz in Amerik. handen. 1 mei 3 mei 4 mei 5 mei 6 mei 116 "2) H. Himmler (1900-1945), nationaal-socialistisch leider, rijksleider S.S. en chef van de Duitse politie. 113) R. Graciani (1882-1955), Italiaans maarschalk. 114) Mussolini's vriendin was Clara Petacci (1912-1945). "5) Farekan het eiland Tarakan bij Borneo. I16) R.M. Tombrock, student. Van Overstratenlaan 23. ,17) J. Blaskowitz (1883-1948), kolonel-generaal van het 25e Duitse leger. K. Dönitz 1 891 -), Duits groot admiraal en staatshoofd na de dood van Hitier. 117 verwoeste huizen aan de Noordzijde Zoom

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 26