7 mei 1 uur 's middags. Iedere minuut algehele capitulatie te ver wachten. Jawel. Algehele Capitulatie. Mussert is opgepikt. Goebbels met vrouw en kinderen hebben zich vergiftigd. ,18) Schussnick vrouw in N. Italië opgevangen. n9) Koning Leopold vrouw en kinderen in Salzburg bevrijd. 12°) Juten, Maris, Weyt, Huijsman, Verpalen en Arnoudse in leven. Jan Dercks is dood. 121) Vanavond algemene betoging. Het lied: Wat doen we met den Führer, Seisje, Maje, den Keizer, als ie komt. Onze kapitein heeft z'n broer gezien in Ede. ,22) 8 mei V-dag. Van Genechten zit vast. 123) Vandaag zouden we school hebben. Zonder enige zin gingen we om 1 1/2 naar de Broederschool. ,24) Om 3 uur zou Churchil spreken. Om 2 3/4 hadden we weer vrij evenals morgen. 9 mei Praag bezet door Russen. Dresden enz. bezet. La Rochelle in Fr. handen. Vannacht is Grogan niet thuisgekomen! Tiptaft om 3 1/2 uur. 125) Goering in Kitzbühl gepakt. Hij is opgewekt en vindt zich a very good fellow. 126) Seyss-lnquart is gepikt. Degrelle zit in Spanje in 'n ziekenhuis. 127) 10 mei Amerikaanse invasie in de Prot. kerk hiertegenover. Gisteren 'n brief aan Travers-Sayer geschreven, vandaag met Grogan besproken. Vandaag serenade bij Huijsman, Verpalen, Juten, Monté en anderen. 12S) Dagelijks terugkomst van gerepatri- eerden. Met luidsprekers worden de namen bekend gemaakt. Afzetting met touwen in de Stationsstraat zorgt voor vol doende open ruimte. Eind Mei: eipoeder. 1 juni Vertrek van Mr. Tiptaft en Grogan. In 't begin wilde Grogan ons verwennen met wit brood, corned beaf, sardines, maar al spoedig liet hij het. Chocola, sigaretten en zeep waren altijd welkom en Engelse kranten en tijdschriften. De baas was erg teruggetrokken. Nadat Lou hem z'n badpak had geleend kreeg hij 50 cigaretten. Bets 'n bus koffie. Vlak voor z'n vertrek tracteerde hij op thee en Engelse cake. 'k Heb 'n lekkere brok Engels geleerd. We missen ze heus, al waren ze eigenaardig. Ze vertrekken naar Lüneberg waar vriendschap verboden is. Winterswijk. "Gannep". ,29) Amerikaans spek op de bon. 4 juni Kamer vandaag gecleaned en vanmiddag 'n displaced man uit Gouda, de Bruijn. ,3°) 1 8 juni 1 ons kaas. 25 juni 1 ons pruimen 125 gram rijst. 26 juni Inkwartiering van 'n HolIofficier. Brief van Grogan Tiptaft z'n Moeder. 9 juli 25 gram thee. 2e brief van Grogan. 120 23 juli 1 ons rozijnen. Atoombommen in Japan! De baas was zeker bang dat Bets en ik jaloers zouden zijn en bracht 'n doos chocolade sweets als afscheid gaf hij die ook nog, maar de doos chocola is niet van de beste qualiteit. Typisch Grogan's erfenis 'n oude pull-over en 'n goede onder broek voor your people. Sjef Leenaars er mee weg. '31) De baas liet twee paintings hier achter. Later komt hij terug om die te halen! 'k Heb 'n brief naar Tiptaftje z'n moeder geschreven, 'k Ben nieuwsgierig hoeveel Engelse brieven we zulen krijgen, 'n Snoezig antwoord van Mama na 3 weken. 15 augustus Japan capituleert. 1945 w V.J. dag. 26 sept. '45 Alle Nederlanders zijn even arm. Alle geld moest ingeleverd worden. Spaarbank, giro zijn geblokkeerd. Op distributie bureau kreeg ieder f 10,- tegen inlevering van oud geld. 132) 5 oct. '45 Eerste salaris in nieuwe briefjes. "8) J. Goebbels (1897-1945), nationaal-socialistische propagandaminister. ,19) K.E. von Schuschnigg (1897-1977), bondskanselier van Oostenrijk tot de inlijving van dat land door Duitsland in 1938 ,2°) Leopold III, koning der Belgen (1901-1983). ,21) Voor genoemde personen zie aantekeningen nrs. 33 en 1 28. J.M. Weyt, sergt. maj. infanterie, Wassenaarstraat 64; W. Aarnoudse, fruitkweker, Arn. Asselbergsstr. 39. ,22) Seisje Seys Inquart; Maxje Max Blokzijl; den Keizer Keizer Hirohitho van Japan. 123) R van Genechten (1895-1945), nationaal socialist, openbaar aanklager en pro cureur generaal. ,24) St. Franciscusschool van de broeders van Fluijbergen aan de Hoogstraat. 125) Tiptaft en Grogan waren ingekwartierde Canadezen of Engelsen. 126) A very good fellow een heel nette jongen. ,27) Degrelle L. Degrelle (1906-), Belgisch fascistisch leider. I2B) M. Huysman, Zuivelstraat 35; A. Verpalen, Wouwsestraat 46; Ir. A. Juten, Noord singel 2; J.A.W.J. Monté, Bolwerk Zuid 30a. 129) Er was kennelijk van een verwisseling van plaatsnamen sprake. I3°) displaced man vluchteling. ,31) De mededeling is niet helemaal duidelijk. Was hier sprake van ruilhandel? 132) De "geldzuivering" onder leiding van P. Lieftinck, minister van financiën. 121

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 28