de Waterschans Gemeente - archie} ERGEN OP ZOOM MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM BESTUUR Voorzitter: Secretaris: A. G. van der Stoel Th. W C. Th. Jansen Kortemeestraat 29 4611 TL Bergen op Zoom Tel. 01640-34930 Penningmeester: Leden: Drs J.W.A. van Gastel Mw. C.M.J. Joosen Dr. E.G.H. Hartel G.W.M. van Aubel C.A. van Bekkum Redactie secr.: Studies: W A. van Ham Redactie secr.: De Waterschans: Th. W.C. Th. Jansen Rekeningen: Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom Op de omslag: voorzijde: De ontruiming van de stad door de Duitsers in oktober 1944. tekening door Jef Hout (collectie C. Vanwesenbeeck) achterzijde: Het bevrijdingsmonument aan de Arn. As- selbergsstraat, ontworpen en vervaardigd door Nic. van der Kreek FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX Van inleiding en commentaar voorzien door Willem van Ham speciale uitgave ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober 1944 14e jaargang, nr. 3, oktober 1984

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 2