MB* "W so WKX IIMBM 48 48 46 46 46 45|5 ■47 47 45 4' HEMELVAARTSDAG 3 JUNI 1943 29 april half mei 3 juni 4 juni 7 juni 1 7 juni 18 juni Vandaag is 't 1 jaar geleden, dat de officieren weggevoerd zijn. Wat is er sindsdien al niet gebeurd! Even herinnering aan de laatste weken. 1) P. Vitus naar de trein gebracht en bij terugtocht naar huis her leefde oorlogsstemming. 2) Oproeping van alle oud gemobili- seerden. Nu is 't wel niet zo strak doorgevoerd, maar onder tussen. Studenten weg! Radio's inleveren! Jongelui weg! Tunis gevallen. Wat nu? 3) Na enkele onrustige nachten - bombardementen op Ruhr- gebied, Wupperthal Stuwdammen verwoest - is het nu weer doodstil. a.s. Maandag 7 juni radio inleveren. Vanmorgen bij het ontbijt 'n klein karpertje, geruild bij verkoop van garnalen, 't Was toch weer 'n lekker hapje. Er was weer vlees na 2 vleesloze weken. Was 't 'n hondje? Bonnen maar geen vlees. Evenmin iets bij Van Swol. 4) Vandaag moet de radio weg. Is er nog! Vandaag hebben we vlees gehad. Lekker smaakte het nog. De laatste inleveringsdag van de radio. Het is nu gebeurd. Hoe zullen we nu aan het nieuws komen? Alle jongelui van 19 en 20 jaar moeten nu opkomen. Reserve officieren weg. Wat zal het volgende zijn? Alle oud-gemobiliseerden hebben zich moeten melden. 'EM 42 42*™"™42 -41 41 41 4. ■kaas 4, 4, 47 4>^ BLOEM K.AA 45 distributiebonnen 74 Gisternacht een verschrikkelijke nacht gehad: veel vlieg tuigen, afweergeschut. Vandaag was iedereen suf en sla perig. Wat is er vannacht geraakt? (Keulen) We weten het niet. Dr. v.d. Werf5) is in Amersfoort, 't Is 'n razzia onder de dokto ren vanwege 'n schrijven gericht aan. Seyss-lnquart. Onze voedselpositie staat er slechter voor dan in Duitsland. De distrubutie verschaft ons zoveel dat 'n volwassene die niets uitvoert er nog niet van kan leven, enz. Wij hebben toch lekker weer nieuwe aardappelen. Vanmiddag bonnen bij Buijs 6) ingeleverd, waarvoor we 2 ons vlees kregen in plaats van 4,5 ons. Hauptdienstleiter Schmitt is dood. Hij moest overgeven, wilde frisse lucht happen en viel uit de trein. 7) Bij het N.S.B. huis en onze Bergse leider hing de vlag halfstok, zeker vanwege Schmitt. Vanavond bij v. Overveld om aardappelen. 8) De oude zijn niet meer te eten. We hebben uitzicht van over enige weken rogge en daarna tarwe te mogen rapen. Toon zal het dorschen voor ons. Ik had voor Corry, die waarschijnlijk T B. in de buik heeft, 'n paar sinaasappels mee. 9) Bets beloofde 'n zakje surrogaat cacao. Wie had kunnen denken, dat we elkaar zo door de tijd hadden moeten halen. Sinds de Pinkstervacantie kregen onze kinderen iedere dag 'n sinaasappel, 't Was 'n genot ze te zien zuigen! Wij kregen er iedere dag ook een. Al weggevend schieten er nu nog maar 2 meer over. Maar enfin, de volgende dagen eten we tenminste weer. Over het wegvoeren van de officieren, zie: L. de Jong, HET KONINKRIJK5, 970 e.v. 2) P. Vitus, onbekende, waarschijnlijk een pater; over de opkomstplicht van ex-mili tairen, zie: De Jong, HET KONINKRIJK7, 608 e.v. 3Op 13 mei 1943 capituleerden de Duitse en Italiaanse troepen in Tunis. Over het vorderen van radiotoestellen, zie: L. de Jong, HET KONINKRIJK7, 542 e.v. Over de opkomstplicht van jongelui, zie: de Jong, a.w., 618 e.v. 4) A.A.W. van Swol, slager, Kettingstraat 16. 5) A.J.H. v.d. Werf, arts, Hoogstraat 13. Over het artsenverzet en de Duitse maatregelen daartegen, zie de Jong HET KO NINKRIJK7, 554 e.v. 6) E.J. Buijs, groentehandelaar, Meeussenstraat 34. 7) Met "Schmitt'' wordt bedoeld Generalkommissar Fritz Schmidt (1 903-1 943), verte genwoordiger van de N.S.D.A.P. (National-Sozialistische-Deutsche-Arbeiter-Partei) in Nederland. Hij pleegde waarschijnlijk zelfmoord. Zie hierover De Jong, HET KONINKRIJK7, 533 e.v. 8) Van Overveld, een niet met zekerheid te traceren leverancier. Wellicht een hovenier uit het aangrenzend Halsters gebied of een noodslager van het gemeentelijk slacht huis. Personen uit deze beroepsgroepen vormden een belangrijke kategorie in oorlogstijd: bij voedselschaarste kon men op hen een (soms niet tevergeefs) be roep doen. 9) T B C. tuberculose, een vooral in de oorlogsjaren zeer verspreide, besmettelijke volksziekte. De genoemde persoon is onbekend. 26 juni 28 juni 29 juni 75

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 5