Vandaag echt vlees bij de slager, 2 1/2 ons voor de hele week beentjes zult bloedworst. Wat 'n weelde! Vandaag op 't belastingkantoor geweest voor vader z'n briefje van f 1.000,-. Wat een last toch om zo'n bul waarvoor zo zuinig gespaard is. Vandaag al aangifte welke belasting er van die f 1.000,- kan afgehouden worden. Toch krijg je je volle bedrag niet in han den. Dr. Blom, dr. Franken en dr. Elsink zijn ook allen opgehaald.10) Er gaan al praatjes van de kogel, maar in de krant van van avond staat toch al wat in over verbeurdverklaring. Waar is toch het recht? Men zegt dat Amerikanen op Nw. Guynea ge land zijn. Hevige gevechten bij Orel. ,1) Wanneer zal er toch weer een reuzen nieuws komen? Vandaag met Ro naar 't Friedhof geweest.12) We waren getui ge van 'n Sieg-Heil groet van Toos van Dael en haar moeder aan 't Grote kruis. Dat is nou 'n leerling van mij. Dr. v.d. Werf is terug zonder sik. Vanavond om 9 uur kwam dr. Franken met 'n taxi terug. Wat een morele nederlaag! Aan 't Oostfront 'n offensief van D. waarbij in enkele dagen al 1000 tanks buit gemaakt en meer dan 10.000 man gesneuveld. Er is weer leven in de brouwerij! 13) 'n Ondergedoken dokter heeft gisteren hier 'n beroerte gehad. Zal 't gevolgen hebben voor z'n beschermers? Er werd vanavond verteld, dat er 'n tankgracht rondom B.o.Z. komt waarvoor 1000 werklui nodig zijn. Nog geen 100 zijn er beschikbaar! de tankgracht, in 1949 omgevormd tot de Vijverberg 9 juli Gisteren gingen ergeruchtenover gedeeltelijke evacuatie van B.o.Z. Stel je toch eens voor! Vader zit er zo tussen. Mijnheer bij Ro zou gedurende de vacantie zich laten overschrijven naar Nijmegen, maar in verband met de geruchten blijft z'n adres hier. Heel de week hebben we geen garnalen gehad. We heb ben nu dadelijk weer "armoe". Gelukkig bij Buijs weer 'n lekkere lap van 2 ons, 'n soeppotje zult. Tante Jet schreef vandaag hoe treurig het was dat er in Wage- ningen geen kers te krijgen was. Straks bij Loeff riepen ze van het ene pakhuis naar 't andere: "Waar zijn de kersen?" en wij kunnen snakken. 14) 'k Heb straks dr. Franken gezien met 'n gemillimeterd hoofd. De Gruyter geen biscuit. Bij de Unie 4 soorten in 1 1/2 ons: zoute biscuit, ronde victoria's, speculaas en nog wat anders. Voortaan geen cacaobonnen meer. 10 juli Sicilië door de geallieerden bezet! 15) Om 8.10 kwam Janus Lou uit z'n bed bellen, 't Vloog als 'n lopend vuurtje rond. Op school wist niemand het nog. Aan vankelijk waren het geruchten over 'n landing maar later was 't 'n bezetting. Er wordt ontzettend gevochten, 't Is erg dat 't zoveel bloed moet kosten. Giel L. moet zich Dinsdag komen melden. 1 2 juli Berichten sterk overdreven. De landing is geschied. Syracuse is in "onze" handen. Jan v. Oeffelen is vandaag naar Augs burg vertrokken. Morgen Frans naar Stuttgart. Wat 'n verdriet. Hoe zal het bij L. gaan? 13 juli Giel heeft een Ausweis gekregen, is dus voorlopig weer goed af. 18 juli Het gaat vooruit op Sicilië maar te langzaam naar onze zin. In Rusland moet het ook goed gaan. 23 juli Deze week is Rome voor het eerst gebombardeerd. San Loren zo is verwoest. Vorige week zaterdag heeft A'dam noord 'n bombardement gehad. De Zitakerk heeft klappen gehad. In 'n dokterswoning was spreekuur: 29 mensen dood, enz. Eergis teren is Ir. Juten opgehaald, eveneens Jan Dercks, Maris, Weyt, Piet Weijts, apotheker Huijsman, drogist Verpalen, Mv. Juten. De vrouwen zijn in verhoor genomen, daarna vrijge- 10) H. Blom van Assendelft, Bredasestraat 32: Th.J.A.M. Franken, Bolwerk Noord 63 artsen, evenals de Halsterse arts H.J. Ensink. Orel de stad Orjol, in de sovjet-republiek Rusland. ,2) Met "Friedhof" is kennelijk bedoeld het Duitse ere-kerkhof aan de Wouwseweg, tegenover de villa Ruytershoven. E. Hartel, "Bergen op Zoom 108. Het zomeroffensief van 1943 was het laatste Duitse offensief aan het oostelijke front in de Sovjet-Unie. Vermoedelijk W. Loeff, tuinder, Wouwsestraat 19. 15) Dit was optimistisch gezien, wat mej. V. Dierendonk op 12 juli al door had. De landing vond 1 0 juli plaats, terwijl pas op 1 7 augustus de verovering voltooid was. 77

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 6