laten. Mevr. Fortgens keek bij Juten voor het raam. Pik! Daar zat ze. Zoon Maris ging op zoek naar z'n vader. Gearresteerd! Wat hebben ze gedaan? Men spreekt van geheime zender, hulp aan onderduikelingen, enz. Na deze oorlogsmiserie hebben we vanavond oorlogs"lol" gehad. 16) Lou had gisteravond bij v.Overveld tabak gehaald. w) Die heb ben we vanavond gewassen en aan radio-spoelen-draad onder 't balkon te drogen gehangen. We hebben alle drie er genoegen aan gehad. Nog een week en de vacantie begint! 8 leerlingen blijven er zitten, waarvan 2??? 't Valt nog veel mee, ondanks alle ellende. De juffrouw kreeg gisteren 'n chocolade bon van 'n dankbare leerling, 'n Oorlogscadeau! We hebben gisteren zalig ge smuld van 'n ons Verkade's chocolaatjes. We krijgen nu allen 'n extra snoepbon. Vanavond kwam Janus met vis. In geen maanden hebben we zoiets gehad, in geen weken 'n garnaal gezien. Je verlangt toch zo naar 'n hap. Gelukkig gaf Saarloos vanmorgen 'n paar heerlijke mergpijpen! Waarvan Bets 'n lekker soepje kookte. I8) Na Agrigento, Massala is nu Palermo in onze handen. Wan neer volgt Catanië en wanneer Messina? Bij Orel ontzettende gevechten.19) 26 juli Mussolina is weggebezemd. 20) Als 'n donderslag bij heldere hemel hoorde ik het bericht toen ik uit de kerk kwam. De Boon mannen, v.d. Kerkhof, bij Ro. Nelis v. Oeffelen allen hiermee in kennis gesteld. Bij 't Dagblad stond het al aangeplakt dus 't kon openlijk besproken worden, ledereen lacht en is blij. 1 augustus Vacantie is begonnen, leder vroeg zich gisteren af wat weover 'n maand zullen hebben. De "buitenlandse overzichten" wor den allen zo zwaar op de hand, zo pessimistisch, dat wij moed krijgen. In Italië schijnt het niet rustig te zijn. Na 'n pauze van enkele dagen gaan de Anglo-Amerikaanse bombardementen toch weer door. We hadden allen iets extra's verwacht, maar er gebeurt nog niets. Gisteren 6 fijne makrelen bij Bras ge haald. 21) Die kwam met enkele zoet-water vissen. We hebben nu toch weer eens vis geproefd. Bets kreeg 'n 300 grams flesje met bakolie van Verhulst en meteen hebben we nu 'n vooruit zicht voor ons raapzaad. 5 augustus Orel en Catania zijn gevallen. Vreugdevolle mededelingen. 'k Gaf er nu niets om dat ik doornat thuis kwam van 't rogge- rapen bij van Overveld. Leuke vacantie-bezigheid! 1943, om nooit te vergeten. 1 6 augustus Vandaag naar Tholen geweest om fruit, daarna naar Ko Boon man, waar tarwe "gemengd" werd. Met m'n goede jurk en schoenen heb ik uien geraapt. Piet en ik hadden 'n emmer vol. Toen kregen we nog 10 kilo los in de zak. Opterugrit voor we in Tholen waren glipte het baaltje van m'n fiets,gelukkig niet erg. 17 augustus Vandaag bij Boonman gaan rapen. Lou en ik, Ine en Piet. Bets kwam later. Heerlijk zonverbrand kwamen we terug met rijke arenoogst en weer wat tarwe. 22) 78 Ziezo nu is Sicilië ook nog gevallen. Wat komt er nu? 't Was vandaag heel de dag ontzettend druk in de lucht, 'n Engelse bommenwerper bij Woensdrecht neergehaald, die in z'n val nog 'n D. jager verbrijzelde. 18 augustus Vandaag kwam er 'n prachttrek over van 36 bommenwerpers geëscorteerd door 'n aantal jagers. Na bombardement van ons vliegveld gingen ze terug. Duitse jagers gingen op de vlucht voor de Engelse. Gisteravond moet het hier raak zijn geweest. Bij Hopmans de rijwielhandelaar is 'n ruit verbrijzeld waarbij enkele gewonden. In de tuin van Leijs ook scherven geval len. 23) 19 augustus Voor de 3e dag alweer luchtgeweld. Lou was naar Putte en heeft 2 x luchtalarm gehoord. 20 augustus Vandaag bleek dat Gilze Rijen en de Zeeuwse lijn weer klap pen hadden gehad. 24) 23 augustus D'r is gelukkig weer goed nieuws. Charkow is gevallen. 25) 29 augustus Koning Boris is dood. Hij heeft 'n bezoek gebracht aan den Führer en is "ziek" teruggekeerd. Eerst meldde de krant dat hij anghina had, later had hij trombose en longontsteking. "Men" zegt, dat hij door eigen landgenoten is doodgeschoten. Hij was absoluut monarch. Koning Simeon is 6 jaar. Wat zal het re gentschap doen? 26) 31 augustus Koninginnedag, 't Heeft vannacht lelijk gespookt in de lucht. 'n Vaas met goudsbloemen prijkte vandaag voor 't raam. Leijs had 's nachts oranje in de etalage staan zonder verdere beperking. ,6) De onder voorgaande dagen genoemde personen zijn niet teruggevonden Over de deportaties, zie DE GESCHIEDENISVAN HET VERZET IN HET MARKIEZAAT VAN BERGEN OP ZOOM, 54 e.v. Waar wij het woord "onderduikers" gebruiken, zegt de schrijfster: "onderduike lingen". De term lag toen nog niet vast! Van Overveld: vermoedelijk dezelfde persoon als de hierboven onder 8 genoemde. '8) G. v. Saarloos, slager, Sint Catharinaplein 17. 19) Agrigento, Marsala, Catania en Messina, steden op Sicilië. 20) Benito Mussolini, leider van de Italiaanse fascisten en dictator van Italië, (1883-1945) is op 25 juli afgezet. 21) G. Bras, vishandelaar, Koepelstraat 147. 22) (1 aug.) vermoedelijk, J.G.F. Verhulst, commies der P.T.T., Faurestraat 8. Met de Boonmannen zijn kennelijk relaties bedoeld van de wed. M. Boonman-Rosseel Bolwerk Noord 59. 23) P. Hopmans, rijwielhandelaar, hoek Steenbergsestraat/Noordsingel. Met Leijs is vermoedelijk P.J.G. Leijsten, Faurestraat 40, bedoeld. 24) Het vliegveld Gilze-Rijen en de spoorlijn Bergen op Zoom - Vlissingen via Kreekrak- dam. 25) Charkov, industriestad in de sovjetrepubliek Oekraïne, 22 augustus 1943 bevrijd. 26) Boris III, koning van Bulgarije, duitsgezind. Na zijn overlijden werd het land bestuurd door een regentschapsraad van drie personen, die op 6 september aan Duitsland de oorlog verklaarde. 79

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 7