1 September 2 September 3 September 5 september 8 September 13 September 14 September 1 5 September 1 6 September 17 September 1 8 September 1 9 September 80 Taganrog vandaag in Russische handen. 27) Vandaag heeft Roosendaal weer 'n bombardementje te pak ken. Buurt Spoorlaan-Parklaan heeft klappen gehad. M'n laatste vacantiedag heb ik nuttig besteed door 'n fietstocht naar "de Wit". Resultaat 11 1/2 kilo tarwe en 4 k. "zaad", knaleffect! 'k Was lelijk moe, maar enfin. De school is weer begonnen, c. 40 kleine dametjes deden hun entree. Wat zal het geven dit jaar! 's Morgens is Hansweert lelijk gebombardeerd. Jo Sinke d'r broer en z'n vrouw zijn ernstig gebombardeerd. Hij voer met hout voor de Wehr- macht. Engels-Amerikaanse troepen geland bij Reggio in Italië. Het schijnt er te speren. Als 't nou maargoed doorgaat! In Rusland moet het ook lelijk speren. Bij v.O. 15 rogge weggehaald en voor Ro 11 r. Zondagmorgen 9 3/4 uur. We hebben nu al 2 x alarm gehoord in de buurt. Dat was de 3e keersinds gisteravond 11 uur. Voor elke Tommy toeteren ze al. Wij zijn allen blij, dat we in de stad van dat rumoer verschoond blijven. Maar iedere keer kon je toch flink knotsen. In Italië moet het goed gaan. Ruslandeven- goed. Het is nu 10 1 /2 uur 's avonds. Vandaag 5 x luchtalarm in de buurt. Italië capituleert. Piet naar IJpelaar. Mussolini door de Duitsers bevrijd. Nete- son, Jonge Poerink, Slootmans, Becht moeten uit hun huis. Heel den dag Duits geloop. 28) Jonge Poerink door de Gendarmerie meegenomen, zeer bruut optreden v.d. Duitsers. Er mag niet geroofd worden "Lum mel", zeiden ze tegen J.P. Daarna zei hij: Zoiets zou 'n Engsch. off. niet zeggen. Er was sprake dat J.P. bij ons kwam, gaat niet door. Vanavond 8 uur kregen 15 mensen weer boodschap. Om 91/2 uur men. Salomé bij ons. 29) Moet nog 1 week in verband lopen. Zo moe! Weer Duitse ziekte. Keuchenius, de Koster, Looyen ook eruit. Salomé bij ons. Briansk gevallen. Bij Salerno kritiek. 30) Heukeshoven eruit. Bredasestraat bijna leeg. Mensen zijn suf. Bolwerk is bezienswaardigheid. Gendarmes rijden maar rond. Voorkamer en kleine kamer zijn leeg. Janus, Chris Bruijn hebben geholpen. Paulien met strijk weg. Bij Salerno niet meer zo kritiek. 31) Vanmorgen 2treinen beschoten bij Krabbendijke. Chr. Bruijns z'n broer gedood en nog meer personeel. De grote verhuis is hierheen maar rommel. Oom Piet loopt de kantjes erbij af. Ze hebben vannacht voor 't eerst hier geslapen. Oom Piet uit z'n hum, scheerzeep, mesjes, handdoek. Om 10 uur zat hij hardop in de rommel z'n Griekse Grammatica te bestuderen. Ze zijn bij Bruijns geweest. Handen en voeten eraf. Schedel eraf. Bedekt met brandwonden doorzeefd v. kogels. Enkel kenbaar aan z'n sokken. Met 3 op locomotief hielden elkaar omstrengeld, 1 reed mee om in Zeeland fruit te halen. 26 september Morgen weer naar school. Gisteren Smolensk in Russische handen, vandaag bericht dat de Dnjeper op verscheidene plaatsen is overgestoken. Bij de "Maue'r" is 'n rol in aanleg om de opening af te sluiten. 32) Allerlei geruchten doen de ronde. Gehele evacuatie van B.o.Z., nog meer huizenont ruiming, afbraak. Wat zal er nog gebeuren? En wanneer het einde? 29 september Foggia, 't grootste vliegveld v. Italië, is in geallieerde handen. 't Gaat er goed evenals in Rusland, maar hier blijft alles ge woon. Eergisteren is Maris Jr. thuisgekomen, die in 't zaakje Juten vast zat. Enige weken geleden waren enkele andere on- schuldigen thuisgekomen. Gelukkig, dat deze reeds hier zijn. Rookvlees gekocht a f 45,- de kg. Maandag 'n kaasje van 3 pond voor f 22,50 uit Dongen! 10 October Marits Jr. is 2 dagen later 's avonds om 10 1 /2 uur geboeid uit het huis gehaald. V. Gijzel is ondergedoken. Deze week is het huis van Scheffelaar en De Haas ontruimd. 33) Aan de Z.Z.Zoom 4, de Scheldelaan ook al enkele, evenals in de Kon. W. 1 strMen. Wilkens, bij wie Jonge Poerink inwoonde, moest eveneens eruit. Gisteren is er weer 'n ontzettende trek geweest. We vermoeden 'n bombardement op 't vliegveld. In Rusland gaat het goed. Napels is in "onze" handen. Nu gaan we naar Rome. Vorige week Zondag is er toewijding geweest aan Maria's Onbevlekt Hart van geheel Nederland. De kerk was stampvol, maar het verliep zeer gewoon, 't Lof is goed bezet s avonds. Moge Moeder's voorspraak toch spoedig uitkomst geven! Op school zijn er verschillende leerlingen met schurft. 27) Taganrog, stad in de sovjetrepubliek Oekraïne. 28) J A. Neeteson, chemicus, Bolwerk Noord 65, J.W. Jonge Poerink, Bredasestraat 65; C.H.F. Slootmans, archivaris, Bolwerk Noord 69; G.F.M. Becht, Bolwerk Zuid 44. 29) J A. Salomé, klerk der P T T., Bolwerk Zuid 66. Welke Duitse ziekte bedoeld is, blijft onduidelijk. 30) Briansk, stad in de Sovjetrepubliek Rusland. Salerno, stad ten zuiden van Napels. 31) F.C.W. Heukeshoven, Bolwerk Noord 25, Wed. F.J.A. Keuchenius-Waldeck, Bolwerk Noord 31; M P. de Koster, verificateur. Bolwerk Noord 49; Wed J I Looiien Bolwerk Zuid 54. 32) Met de "Mauer" is één van de versperringsmuren aan de Zoom bedoeld, die bij de Halsterseweg öf die in het verlengde van de Van Overstratenlaan. 33) Met Maritz jr. is waarschijnlijk bedoeld A.J.A. Maritz, fruitkweker. Kloosterstraat 23, zoon van adj.-onderofficier F. Maritz sr., in gevangenschap overleden te Hannover- -Hameln, 2 april 1945. De uit hun huis gezette buurtbewoners waren A. Scheffelaar, Bolwerk Noord 21 en M. de Haas, Bolwerk Zuid 72. 81

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 8