de muur (versperring) bij de Zoombrug/Ha/sterseweg 22 october 20 october 24 october Nog altijd even stil. Het "schuift" vooruit zowel in Rusland als in Italië, maar als we daarop moeten wachten! Gisteren, terwijl ik in Woensdrecht was, werd er juist weer gebombar deerd. 'k Kreeg van Rosa 3 kg. bloem mee. Was 't even boffen. Lou heeft sinds vorige Zondag dysentrie; gebrek aan eiwit. Tot morgen kunnen nog achterstallige radio's ingeleverd worden. Er moeten er nog verschillende gebracht zijn deze week. Bij Ro is Maandag door 'n Mof geïnformeerd hoeveel bewoners er waren. Wat zal dat worden? Vanmorgen was Piet Weijts weer in de kerk. Vanavond ver telde hij, dat hij juist 3 mnd. weggeweest was. 9 Oct. 's mor gens om 8 1/2 uur heeft Piet Mühren de kogel gekregen, c. 34 jaar oud. Hij heeft vluchtelingen over de grens geholpen. Vandaag 'n Mof aan onze bel! Hoeveel personen in huis? Hij had al gezien, dat er 2 gezinnen waren en vond geen termen aanwezig voor inkwartiering. Vanmiddag in de Balsebaan getuige geweest van 'n aanval op 9 Tommies. Eerst luchtalarm in de Kort Heiligers, daarna geronk, mitrailleren op de kazerne. 34) De vliegtuigen gingen in de richting van het vliegveld. Toen ze daar cirkelden ging het afweergeschut in werking, 'k Zag allemaal vuur in de lucht, maar de 9 gooiden geen bommen en vlogen terug richting Zeeland. Er wordt gezegd, dat 1 1/2 millioen Duitsers ingesloten zijn, maar we zijn nu berichtloos. We weten nu niets meer. Chris Bruijns is naar Koningsbergen. 5 Nov. zou Jan van Oeffelen op verlof komen, 'k Ben nieuwsgierig of het doorgaat. 30 october 't Moet toch 'n luchtgevecht geweest zijn en bommen op 't vliegveld. Vandaag op de voorlaatste dag van de octobermaand gaat het gerucht, dat in Moskou op de conferentie die 17 Oct. begon nen is, volledige overenstemming is bereikt. Van 2 kanten heb ik 't gehoord. Mocht toch spoedig uitkomst komen! Lou is van 10-24 Oct. ziek geweest, dysentrie: gebrek aan eiwit. Hij blijft slap, maar hoe verzamel je eiwit. Ga maar om vlees, om eieren! 5 november Gisteren bracht Saarloos 2 kg. rundvet voor f 70,-. Vandaag luchtgevecht, 1 vliegtuig neergeschoten en 3 parachutisten omlaag. Op speelplaats waar ik even tevoren gespeeld had, sloeg een kogel neer. Op de bovenverdieping 'n gat in 't dak en 'n kogel voor de voeten van Jo Snoek in de 6e klas. 't Gaat goed, maar steeds geen knalnieuws. Eergisteren was er weer 'n reuze trek 's avonds, 't Ging naar Keulen, maar wat we verwachten gebeurt niet. 7 november Vrijdagmiddag zijn er verscheidene gewonden geweest. Een vrouw is haar hand kwijt. Vandaag bericht dat Kiëf gevallen is. Vaticaanstad is gebombardeerd. Door wie? Geen Engelse bommenwerper is toen boven Rome geweest. In Italië rukken ze op. 35) 14 november Vandaag is de telefoon verbroken in aansluiting op Zeeland. Voor ons is 't niet zo erg, maar voor zakenlui! Nagenoeg alle textielproducten zijn voortaan op speciale vergunning: directoires, hemden, sokken, kousen, zelfs sjaals. Gelukkig zijn de kinderpunten nog geldig, maar wat kun je nog krijgen? We eten vanavond fijn wit brood, 'n 4 pon der voor f 5,-. 't Was 'n genot met voldoende kaas. We hebben er nog 2 kilo vet bij gehad, 't Gaf nu 16 1/2 ons gesmolten vet. Met den oorlog gaat 't goed, maar hoe lang moeten we wachten? 25 november Berlijn heeft de laatste dagen ontzettend klappen gehad. Ver der blijft t n saaie boel. Den Haag moet steeds verder eva cueren. In Walcheren moeten alle mannen tussen 18 en 45, dominee's, notarissen, klerken, enz., 14 dagen aan de tank gracht komen werken. Is 't nou pesterij of niet? Als cadeau voor de feestdagen krijgen we 180 gr. olie, 1 ons snoep, 500 gr. stroop. Maar wanneer zullen we 't in handen hebben? Is 't niet treurig dat je met 180 gr. gelijk van je Ned. product mag proeven? Gisteren kreeg Juffr. Wakkee a.d. overkant aanzegging dat ze er weer uit moest. 36) 34) De Cort Heyligerskazerne, toen nog buiten de kom van Bergen op Zoom. 35) J.F. Snoek, Kloosterstraat 13, onderwijzeres. (5 november) Vaticaanstad is niet gebombardeerd. Kiev, hoofdstad van de sovjet-republiek Oekraïne. 36) Aa.La. Wakkee, Bolwerk Zuid 46. 83

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 9