Aktiviteitenprogramma Winterseizoen 1984-1985. Na onze tweedaagse Keldermansreis op 20 en 21 september en de mini-excursie naar de huizen Rennenberg en de Grote Steur op 30 september volgt hier de verdere aankondiging van de nog te organiseren aktiviteiten van ons winterpro- gramma 1984-1985. Zoals reeds aangekondigd in de Waterschans 2 vinden alle lezingen plaats op Woensdagavonden in zaal "de Ster", Korenbeursplein 40 u heeft daar geen moeite met par keren). Uitzondering hierop de lezing op Woensdagavond 21 november welke plaats vindt in Brasserie Breda te Breda, (vertrek vanaf "de Ster"). 17 oktober 1984 De vroegste bewoners van Neerlands bodem. Zaal: "de Ster", Korenbeursplein 40, Bergen op Zoom, aanvang 20.00 uur. Op deze lezing zal de heer A.N. van der Lee uitvoerig behandelen de levensgeschiedenis van de vroegste bewoners van onze lage landen. Aan de hand van gevonden gebruiksmaterialen, sieraden, bewoningssporen en skeletresten komt deze spreker tot verbazende conclusies wat betreft onze ongeschreven geschiedenis. Uiteraard wordt deze lezing aanschouwelijk gemaakt met diverse kleurendia's. 4 november 1984 Mini-excursie naar de panden ""Hof van Gelder" en '"t Fluwelenvrouwke". Ir. Jan Weyts voert u op deze zondagmorgen wederom naar het pand "Hof van Gelder", hoek Vismarkt-Hofstraat, welke eind oktober na volledige restauratie opgeleverd wordt. Het volgende pand staat in de Zuidmolenstraat' en is ge naamd 't Fluwelenvrouwke of ook genoemd "het Witte Paard"; verwacht echter niet de gelijknamige operette te zien. Zie verder de beschrijving in Waterschans nr.2 1983 en in deze uitgave. Aanvang: 12.00 uur. Verzamelpunt: Vismarkt/Hoek Hofstraat 21 november 1984 Bier door de eeuwen heen. Lezing excursie te geven in Brasserie Breda, vertrek per touringcar om 19.15 uur bij zaal "de Ster", Korenbeursplein; kosten van de busreis ƒ.7,50 per persoon; inschrijven via aanmeldingsformulier in deze Waterschans met gelijktijdige betaling bij de secretaris, Kortemeestraat 29. (s.v.p. tijdens winkeluren). Voor deze lezing is de deelname beperkt tot 50 personen, (wie het eerst komt, het eerst maalt). De spreker te Breda is Ir. J. van Waesberghe, een uitermate deskundige spreker en je zou haast kunnen zeggen in de "bierelogie". Hij voert u mee door de eeuwen heen van het bierambacht om zo te belanden in de 20e eeuw. Frappant zullen de toehoorders bemerken dat nu in deze tijd wederom wordt teruggegrepen naar de oude brouwmethoden met gebruikmaking van de nu ons ten dienste staande middelen wat betreft conservering en smaakhoudbaarheid. Na deze lezing is er de mogelijkheid een bezoekje te brengen aan het historisch brouwmuseum welk staat opge steld in het komplex van de Verenigde Bierbrouwerijen te Breda. Hier wordt mogelijk uitleg gegeven door een "oude" brouwmeester welke vroeger nog met deze installaties heeft gewerkt. Het is niet uitgesloten dat de brouwerij u nog een consumptie aanbiedt. Daarna vertrek naar Bergen op Zoom waar we om 11.30 uur arriveren. 19 december 1984 Van kostuumprent naar modefotografie. Zaal: "de Ster", Korenbeursplein 40, Bergen op Zoom, aanvang 20.00 uur (stipt Op deze avond zal mevrouw Marjes Ghering u een inzicht geven op de mode en het tijds beeld door de loop der eeuwen. Uit haar grote verzameling prenten, afbeeldingen, en van deze tijd foto's, zal mevrouw Ghering, u een kompleet overzicht verschaffen over wat voor die betreffende tijd draagbaar was en waar men mogelijker wijs ook nog mee uit de voeten kon; immers niet alle mode grillen uit de voorbije tijd waren geschikt voor keuken- werkjes en andere huishoudelijke bezigheden tot een goed einde te brengen. Ook wat nu nog steeds plaats vindt het kopieëren van kleding of voorwerpen - men was er in het verleden ook echt niet verlegen om - zal op deze avond ge toond worden. De "toverlantaarn" met de glasplaatjes is nu vervangen door de eigentijdse dia-projektor en zal deze avond veelvuldig gebruikt worden om de aanwezigen een zeer duidelijk modebeeld voor te "toveren". 3 2

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 2