1 16 januari 1985 Bouwen voor de Vastenavond In de vastenavondtijd probeert uw kring zich enigszinds aan te passen. Het bestuur is dan ook erg in z'n nopjes om u in deze tijd een zeer bijzondere lezing aan te bieden. Wij hebben namelijk de voorzitter optocht van de Stichting "Vastenavend Bergen op Zoom", de voorzitter van bouwclub de "Krabbekweekers" en een zeer gerenomeerde ontwerper van Vastenavondwagens bereid gevonden gezamelijk een avondvullende spreekbeurt te verzorgen. Onderwerp de mogelijkheden en moeilijkheden om een vastenavondwagen op straat te brengen die ondanks de weersomstandigheden en allerlei technische foefjes wat beweging en grootte betreft, ook de optocht uit dient te rijden. Het plezier van maandenlang werken wordt getoond in de korte tijd van presentatie tijdens de duur van de optocht. De ontwerper zal toelichten hoe en waarom een wagen er op die manier uitziet en wat de achtergronden zijn om juist deze afbeel dingen meer dan levensgroot uit te beelden. Het geheel wordt begeleid met een uitmuntende diaserie, ontwerp tekeningen van wagens en mogelijk maquettes van wagens die in de afgelopen jaren reeds door het "krabbegat" trok ken. Aanvang 20.00 uur; zaal "de Ster", Korenbeursstraat. 19 januari 1985 Mini-excursie naar bouwkeet van de Krabbekweekers. Voor de geïnteresseerde leden (wie is dat niet en de per sonen welke op de lezing van 16 januari aanwezig waren, is er hedenmorgen de mogelijkheid de bouwplaats van de vastenavondwagen te bezoeken waarmee de krabbekweekers op 19 februari a.s. aan de grote vastenavondoptocht deel nemen. Hier kan men zelf constateren welke moeilijkheden en mogelijkheden de bouwers ten dienste staan. Ook zal aan de hand van voorbeelden het totale realisatieproces in de verschillende stadia te zien zijn. Het bouwkot is voor onze leden opengesteld van 10.00 uur tot 12.00 uur. 6 maart 1985 Bergen op Zoom, beeld van een historiche stad. De heer W. van Ham, secretaris van de redactie-commissie van onze kring en archiefmedewerker bij de gemeente Bergen op Zoom, verzorgt voor u op deze avond een lezing over Bergen op ZoomBergen op Zoom zult u zeggen 4 daar woon ik al jaren, wie kan me daar nog iets over wijs maken. Dit is echter wel het geval; door zijn dagelijkse werkkring op het stadsarchief (en daardoor dus kennis) kan de heer van Ham u in vogelvlucht meenemen naar onze oude markiezenstad. Wat was er toen Waarom gebeurde het Waarom zo, en niet anders De lezing is gesplitst in twee delen, maar daar kunt u meer over te weten komen in het inleidend artikel van de hand van de spreker op deze avond in deze Waterschans. Ook nu weer zaal "de Ster", Korenbeursstraat 40, aanvang 20.00 uur. P.S. Let wel over deze aktiviteiten ontvangt u slechts 1 maal mededeling in de vorm van deze Waterschans; bewaar hem goed en vermeld s.v.p. de data op uw kalender of in uw agenda. DE VROEGSTE BEWONERS VAN NEDERLANDSE BODEM. door: Anton van der Lee. In 1891 deed de Nederlandse militaire arts Eugène Dubois een opzienbarende archeologische ontdekking. Bij opgravingen in de buurt van Trinil aan de Solo-rivier (3ava) kwamen skeletresten te voorschijn van een "aapmens" die volgens de opvattingen van die tijd de "ontbrekende schakel" betekende tussen de aap en de mens. Dubois doopte zijn vondst dan ook "Pithecanthropus erectus", de rechtoplopende aapmens, maar de "geleerden" kwamen met allerlei bedenkingen en ze erkenden de tussenschakel niet. Een verbitterde Dubois sloot de botten op in een kist en liet ze aan niemand meer zien. De uiteindelijke erkenning liet tot 1927 op zich wachten. Vergelijkbare skeletresten werden daarna opgegraven in Chou-Kou-Tien (China); hiervoor werd de naam "Sinanthropus" bedacht. Ook in Zuid-Afrika en in de Olduvai-vallei (Tanzania) doken heel wat overblijfselen op van primitieve mensensoorten, als gevolg waarvan lange tijd de overtuiging bestond, dat de evolutie van de mens zich in dit werelddeel zou hebben voltrokken. Dat er ook in ons land sprake zou kunnen zijn van bewoning in een tijd die al een miljoen jaar achter ons ligt, werd tot voor kort niet voor mogelijk gehouden. 5

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 3