Gelijktijdig werden de 2 woningen daarnaast (wellicht nr. 23 en 21) bezit van de familie. Aardig is nog in de aktie uit 1764, dat gesproken wordt over "de twee woningen bij de put". Dit is de 12 meter diepe put op de hoek, die in augustus 1980 bij de reconstructie van de Fluwelenbroekstraat ontdekt is. Het huis, dat nu als nr. 25 bekend staat, is ontstaan door samenvoeging van twee 17-de eeuwse woningen. Beide huizen waren maar één verdieping hoog. Het oostelijke had een dwarskap (loodrecht op de straat), terwijl het westelijke daarentegen een langskap had. Het is een bizonderheid, dat we zelfs weten hoe de 17-de eeuwse gevel eruit gezien hebben. Valentijn Klotz maakte namelijk in 1671 een tekening van de Zuidmolenstraat, waarop de huizen goed te zien zijn. (afb. 1.). Het linker huis heeft een trapgevel met een houten pui met een luifel en daarboven een venster; het rechter heeft een rechte gevel met een deur en een of twee ramen en daarboven een stenen dakkapel. Die vroegere situatie is nu vanaf de straat alleen nog te bevroeden uit de onregelmatige gevelindeling. Achter de gevel zijn echter de oude bouwmuren, delen van de balklagen, de achtergevel van het rechter huis, en, tot voor kort, het complete achtergedeelte van het linkerhuis bewaard gebleven. Het laatste is ongeveer een half jaar geleden grotendeels afgebroken wegens instortingsgevaar. Zuidmolenstraat 25, voorgevel 8 In de eerste helft van de 19-de eeuw is een ingrijpende verbouwing uitgevoerd, waarbij de gehele kap op het voorgedeelte van beide huizen en waarschijnlijk ook de gehele voorgevel vernieuwd zijn. Inwendig is een indeling tot stand gekomen, welke nu ook nog grotendeels bestaat: aan de rechterzijde een winkel met daarachter een kamer met bedstede, aan de linkerzijde een kamer met alkoof en daarachter een keuken (afb. 2). Vooral het winkelinterieur is karakteristiek. De wanden zijn grotendeels met oude witte tegels bezet, er is een plafond van brede planken, een aardige toonbank en tot slot een glaspui tussen de winkel en de kamer erachter. Bij de restauratie, waarmee waarschijnlijk eind 1984 een aanvraag wordt gemaakt, zullen de bestaande karakteristieken zoveel mogelijk gehandhaafd blijven, de winkel blijft behouden; de kamer erachter wordt tot woonkeuken ingericht. Ter plaatse van de bedstede wordt een nieuwe trap geplaatst. Het linker gedeelte wordt tot woonkamer ingericht. De buitengevels blijven alle gepleisterd en wit geverfd. Na de onlangs gereedgekomen invulling ter plaatse van het vroegere parkeerterrein en de nu voorgenomen restauratie zal Stadsherstel een wezenlijke bijdrage geleverd hebben aan de revalorisatie van deze aardige en goed bewoonbare straat in onze binnenstad. Zuidmolenstraat 25, bestaande indeling

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 5