Figuur 3 Kopie naar het ontwerp van de voorgevel van het pand Zuidmolenstraat 26 uit 1889. 148 uit. Dit laatstgenoemde huis is waarschijnlijk al in de periode 1830-1870 uitge breid, op grond van het feit dat er toen nog geen bouwvergunning nodig was, er toch een oppervlakteverschil bestaat met de kadasterkaart van 1830 en dat er een bovenverdieping bestaat in 1922.29) Hiervoor pleit ook het restant van een zijmuur van nr. 28 die in de zijgevel van nr. 30 is gewerkt. Dit restant is een zeer interessant overblijfsel, dat aangeeft hoe de dakhelling van dezes huisjes is geweest. Er kan gesteld worden dat de Zes Werkdagen in de vorige eeuw uiterlijk zijn veranderd, maar dat de grondvormen zijn gehandhaafd. Dit blijkt ook uit lucht foto's, waarop duidelijk te zien is dat de zes huizen allen nog een achtergevel bezitten, die op een lijn met elkaar zijn gelegen. De voormalige poort van St. Anthonis is ook nog te onderkennen. Dit is eerst een zeer klein huisje geweest, dat in de zeventiger jaren van deze eeuw gesloopt werd en vervangen door een garage, die men enigszins de stijl van het naastgelegen huis (nr. 32) heeft pro beren te geven. Het is frappant dat de Zes Werkdagen, met een huis aan weers zijde, nog de enige overgebleven oude huizen aan de noordzijde van de Zuid molenstraat zijn. LITERATUUR 1. J.L.C. Weyts, Beschrijvingen overde oude huizen in Bergen op Zoom, in: STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM (1979) 3, 83-91. 2. Willem van Ham en Cees Vanwesenbeeck, GIDS VOOR OUD-BERGEN OP ZOOM, Antwerpen, 1983. 3. Gemeente-archief. Bouwvergunning nr. 1420, 1889. 4. Gemeente-archief. R216 folio 230, R217folio 169, R218folio 13, R221 folio 186. 5. Gemeente-archief. R216 folio 230. 6. Gemeente-archief. Legger van de huizen in de stad 1600-1725, folio 98. 7. Gemeente-archief. R229 folio 103. 8. Gemeente-archief. R230 folio 173. 9. Gemeente-archief. R231 folio 76. 10. Gemeente-archief. R254 folio 26, N971 folio 31, N1010 folio 3 en Legger van de huizen in de stad 1750-1810, folio 230. 11. Gemeente-archief. R218 folio 13. 12. A. Weyts-Ramondt, Recompence voor Timmeringhe, in STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM (1979) 3, 93-98. 13. Gemeente-archief. R239. 14. Gemeente-archief. R240. 15. Gemeente-archief. R241. 16. Gemeente-archief. R241. 17. Gemeente-archief. R246. 18. Gemeente-archief. R254. 19. Gemeente-archief. R273, N971 folio 37. 20. Gemeente-archief. R275, N1010 folio 3. 21. Gemeente-archief. Register van de volkstelling van 1812. 22. Gemeente-archief. Kadaster van 1832. 23. Gemeente-archief. Bouwvergunning nr. 163, 1880. 24. Gemeente-archief. Bouwvergunning nr. 712, 1883. 25. Gemeente-archief. Bouwvergunning nr. 265, 1924. 26. Gemeente-archief. Bouwvergunning nr. 2587, 1896. 27. Gemeente-archief. Bouwvergunning nr. 4230, 1903. 28. Gemeente-archief. Bouwvergunning nr. 1223, 1888. 29*. Gemeente-archief. Bouwvergunning nr. 3347, 1899; nr. 6464, 1910; nr. 865, 1922. 149

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 14