DE KELDERMANSEN UIT MECHELEN - naschrift TE KOOP GEVRAAGD EEN BERGSE IN OORLOGSTIJD - Aanvullingen en correcties. ZOJUIST VERSCHENEN Het is nodig gebleken, enige aanvullingen en verbeteringen aan te brengen bij de door ons geschreven toelichting op het programmaboekje van de Kelder mans-excursie. Uiteraard kon dit geen volledig overzicht geven van alles, wat over de Kelder- mansen geschreven en beweerd is. Van vriendelijke zijde is ons gewezen op de artikelen in 1958 door de toenmalige gemeente-archivaris Korneel Slootmans in het tijdschrift BRABANTIA geschreven.') Daarin wordt een poging gedaan de werkzaamheden van de Keldermansen te Bergen op Zoom te bespreken in het kader van hun gehele oeuvre. Uiteraard geven de nu meer dan 25 jaar geleden geschreven bijdragen de toenmalige toestand van het onderzoek weer. Een taak van de generatie van 1984 lijkt te zijn het fundamenteel vergelijken van hetgeen aan de Keldermansen is toegeschreven en wat werkelijk uit de geschreven bronnen aantoonbaar is. Vooral een artikel als door Placidus in 1948 in het jaarboek DE ORANJEBOOM is gepubliceerd doet de vraag rijzen, waarom men toch zoveel mogelijk gebouwen uit de TIJD en de STIJL van de Keldermansen aan LEDEN van die familie wenste toe te schrijven.2) Op blz. 13 van de bijdrage in het programmaboekje wordt gesuggereerd, dat de toeschrijving van de hal te Overijse van R. Meischke zou zijn. Deze is echter gesteld in de INVENTARIS VAN HET CULTUURBEZIT IN BELGIE, DEEL2N, VLAAMS BRABANT/HALLE-VILVOORDE. Op dezelfde bladzijde is na "de Sint Jacobskerk te Steenbergen" een zin uitgevallen. Deze luidt: "In dezelfde periode (c. 1505) werd ook een nieuwe kerk te Wouw (St. Lambertus) gebouwd". W.v.H./H.B. K. Slootmans, "Glymes, hof en Keldermans", in: BRABANTIA 7 (1958) 30 e.v.: idem, "De Keldermansen/architekten van de Brabantse stijl", in BRABANTIA 7 (1958), 88 e.v. 2) Placidius (Pennings) "Rombout Keldermans en het kasteel van Breda", in: DE ORANJEBOOM I (1948), 109 e.v. Dhr. P. van Loon vraagt te koop het eerste deel van de Studies uit Bergen op Zoom, uitgegeven 1975. Aanbiedingen: tel. 01640 - 58868 Dhr. J. Jordans vraagt te koop: C. Slootmans, L. Weys en C. van de Watering, Tussen Hete Vuren, 2 delen, Tilburg 1970. Aanbiedingen: tel. 01640 - 42043. 150 Zoals in het boekje zelf vermeld, geeft de uitgave van het dagboek van mej. Van Dierendonk aanleiding tot aanvullingen en correcties. Niet, dat daarmee alle onzekerheden en raadsels zijn opgelost. Met dank aan degenen, die voor correcties zorgden. blz. 72 r. 32 v.b.: 6 juni 1943 moet zijn 6 juni 1944. blz. 75 voetnoot 6: moet zijn Ph. Buys, slager, Rijkebuurtstraat blz. 77 voetnoot 14: moet zijn W. Loeff, handel in groenten en delicatessen, blz. 81 voetnoot 29: de opmerking over de ziekte hoort bij voetnoot 30. blz. 97 voetnoot 76: de Vacca was een zuivelfabriek aan het Geertruidaplein. blz. 103 voetnoot 87 beginnend met "Op 25 october..." vernummeren in: 87a: voetnoot 87 beginnend met "H.A.J. Loeff..." vernummeren in: 87b. blz. 105 voetnoot 89 (bij blz. 104, r. 8 van onder): de regel moet waarschijnlijk worden gelezen: "De Boonmannen kregen corned beaf, Loeff lobster." De Boonmannen kregen dus "corned beaf" en Loeff (inge blikte) kreeft. Dit lijkt waarschijnlijker dan de veronderstelling dat Loeff kameraadschappelijk met "soldaat" zou zijn aangesproken, blz. 107 voetnoot 91 (bij blz. 106 r. 3 v.b.): Bij nalezing staat er "We are nu boches", gemengd frans-engels voor: Wij zijn geen moffen (scheld naam voor Duitsers), blz. 107 voetnoot 96 Houtzager staat reeds onder 19 november (blz. 106, r. 20 v.b.). blz. 107 voetnoot 93, behoort bij voetnoot 94: deze slaat op Drs. Blom (blz. 106, r. 19 v.b.). Willem van Ham Onlangs is een uitgave van Vierkant Drukkerij in samenwerking met de Stich ting d'Uitgeverei verschenen, getiteld Kijk op Bergen op Zoom, geschreven door Freek Dons en Wim Bijl. Het betreft hier een fotoboekje met een vijftigtal foto's met onderschriften, voorafgegaan door een inleiding. Het merendeel van deze foto's is niet eerder gepubliceerd. Het 56 bladzijden tellende boekje is bij de plaatselijke boekhandels te koop voor de prijs van f 9.95. 151

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 15