STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM 8N NIEUWE PUBLIKATIES 1983 (2). door: Cees Vanwesenbeeck In het eerste nummer van deze jaargang hebt U op bladzijde 26 en 27 kunnen lezen wat er in 1983 aan nieuwe publikaties is verschenen. Aangezien er in 1983 nogal wat op de markt gebracht werd, is die bibliografische opsomming in twee delen gesplitst. De publikaties over de stad zijn aan bod geweest, thans is de beurt aan de publikaties over het land van Bergen op Zoom. Voordat aan deze opsomming begonnen wordt hebt U echter nog een aanvul ling te goed van de Bergse publikaties: in 1983 verscheen een herdenkings bundel over uitgeverij Wel: 10 JAAR LEVEND EN WEL, Bergen opZoom 1983. In deze fraai uitgevoerde bundel worden in een historisch overzicht de aktivi- teiten van deze uitgeverij op een rijtje gezet. Er wordt een bloemlezing gegeven van de uitgaven van de afgelopen tien jaar, vergezeld van bio- en bibliografische gegevens. Tot slot is een publikatielijst van al hetgeen door Wel is uitgegeven in deze bundel opgenomen. ALGEMEEN A.H. van Dort-van Deursen schreef in TIJDING jaargang 6 (1983), nr. 3 een artikel over West Brabantse Mutsen getiteld: "Goed Gemutst" (blz. 12-14). In de serie publikaties van het streekarchivaat Nassau Brabant verscheen: W.A. van Ham, DE SYMBOLEN VAN GEMEENTEN IN NASSAU BRABANT (2). B.J. Minnebach schreef in het eerder genoemde blad TIJDING (blz. 27-32): "Gilden, een springlevend staaltje van broederschap". FIJNAART EN HEIJNINGEN Over Heijningen verscheen in 1983 de gedenkbundel: 400 JAAR HEIJNIN GEN. HALSTEREN R. Akkermans maakte een opstel over HOEVE 'T SLOT, in fotokopievorm aan wezig in het Gemeente-archief. R. Jacobs schreef in DE GHULDEN ROOS 43- 1983: "Het Raadhuis te Halsteren 350 jaar" (blz. 55-62). W. Jansen liet de verhalen bundel HALSTEREN MIJN DORP, uitgegeven Halsteren, 1983, verschijnen. HUIJBERGEN A.J. Pijnen schreef in TIJDING 1983-1 blz. 38-44, een artikel getiteld "Onopge helderde moord te Huijbergen". KLUNDERT In DE GHULDEN ROOS 43-1983 verscheen een artikel van de hand van L. van der Mierden, "De eerste 50 jaar van de Grote Polder van Niervaart" (Klundert), blz. 97-111. 152 OSSENDRECHT De werkgroep toponomie behandelde in TIJDING 1983-1, blz. 59-62: "Ossen- drecht in oude wegen". PUTTE In TIJDING 1983-1 schreef A.J. Pijnen: "Uit het oud-archief te Putte" (blz. 46- 56) en in de volgende aflevering van dat blad: "Den moordenaer is fugitief, Putte 1749-1750" (blz. 34-38). De werkgroep toponomie schreef twee artikelen over: "Putte in oude wegen" in TIJDING 1983-11. blz. 68-69 en TIJDING 1983-111, blz. 7-10. ST. WILLEBRORD In diezelfde GHULDEN ROOS staat een artikel van C. van Rijsbergen, "De 'Maatschappij' in St. Willebrord 1842-1860" (blz. 87-94). WILLEMSTAD W.J. Pantus schreef in HEEMSCHUT 60-1983, nr. 11-12, blz. 176-180: "Willem stad, Hollandse stad in Brabant". In de ook al eerder genoemde serie Publikaties van hetstreekarchivariaat Nas sau Brabant verscheen als nummer 62 in deze reeks: C.A.I.L. van Nispen, DE VESTING WILLEMSTAD. Van dezelfde auteur verscheen in DE GHULDEN ROOS 43-1983, blz. 63-85 het artikel: "De slag op het Slaak. 1631". WOENSDRECHT In TIJDING 1983-1, schreef A.J. Pijnen een artikel "De oude Hinkelenoord polder" (blz. 7-28). Van de hand van dezelfde auteur in nummer II van dat blad staat een bijdrage getiteld: "Op klompen van Hoogerheide naar Huijbergen" (blz. 41-67). In hetzelfde blad, zelfde aflevering, schreef M.J.A. Schoutens: "Brabantse (arbeiders)huisjes en de Hei" (blz. 7-14). WOUW Met name door het verschijnen van het nieuwe blad DE VIERSCHAER ver scheen er nogal wat over Wouw. R. Hermans schreef in het eerste nummer van dat blad, blz. 39-45: "Harmonie 'Oranje', de bewogen geschiedenis van een Wouws muziekgezelschap". A. Meesters en H. Loos behandelden "de Wouwse Molens en hun molenaars" (blz. 3-38) en A.A.G. Melis schreef over "de Smidse te Wouw" (blz. 55-61). In DE GHULDEN ROOS 43-1983 schreef Jan Stroop: "Wouw in het Westbra bantse taallandschap" (blz. 41-53). 153

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 16