RUILABONNEMENTEN REGISTER JAARGANG 1983 - 1984 In het afgelopen verenigingsjaar onderhielden we met de volgende kringen een ruilabonnement op hun tijdschrift. Deze uitgaven liggen ter lezing voor onze leden in de studiezaal van het Gemeente-archief, St. Annastraat 6. NAAM VAN UIT De Rosdoek De Acht Zaligheden Eersel 't Gruun Boekske Kempenland Eindhoven d'Huskes Jan Uten Houte Etten-Leur Heemkroniek De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesge- huchten Heemschild St. Oedenrode-Son en Breugel-Liempde Brieven van Paulus Paulus van Daesdonck Nieuw-Ginneken De Vierschaer De Vierschaer Wouw De Runstoof Carel de Roy Alphen Engelbrecht van Nassau Breda Kringnieuws Vrienden van 's-Herto- genbosch 's-Hertogenbosch De Klopkei De Eerstelinghe Waalwijk De Spijcker Heemkundekring Essen (B) NCM Nieuws Stichting Nationale contactcommissie Monumentenbescherming Monumenten Stichting Monumenten Met Gansen Trou Onsenoort Nieuwkuijk Stichting Vestingstad Maastricht Tijding Het Zuidkwartier Hoogerheide, Ossen- drecht. Putte Mededelingenblad De Oude Vrijheid St. Oedenrode 154 Auteur/Titel Jaargang Nr. Blz. Wim Besling Een lezing over de Vastenavond na 1945 in het Krabbegat 1983 3 5 M.A. Ghering-van lerlant Van kostuumprent naar modefotografie 1984 3a 12-13 Gerrit Groeneweg Bergen op Zooms aardewerk uit de zestiger jaren van de vorige eeuw 1983 3 17-24 Gerrit Groeneweg en Lie. Vera Vandenbulcke Vroeg-16e eeuwse "Geleyersbackers" en hun produkten (Majolica) te Bergen op Zoom 1984 1 6-12 Willem van Ham De jubilea van twee Markiezaatsdorpen gevierd 1983 1 13-17 Een "gezicht op de Noordvest te Bergen op Zoom" door aankoop verworven 1983 1 18-20 De Waterschans 1983 2 3-4 De Kerk van de H.H. Martelaren van Gorkum gesloten 1983 3 13-16 Stad en Land van Bergen op Zoom in nieuwe publikaties (1982) 1983 3 25-26 De Stadsnaam Bergen op Zoom (1) 1983 3 27-28 De Stadsnaam Bergen op Zoom (2) 1984 1 28-31 De Stadsnaam Bergen op Zoom (3) 1984 2 65-68 De oudste stadsgeschiedenis op de helling 1984 1 17-22 Bergse geschiedschrijving en de betrokkenheid van de auteurs 1984 2 41-44 Een Bergse in oorlogstijd, dagboek M. v. Dierendonk 1943-1946 1984 3 69-124 Een Bergse in oorlogstijd, aanvullingen en correcties 1984 4 151 Bergen op Zoom, beeld van een historische stad 1984 3a 15 Een interessante bladvulling in een verdwaald register 1984 4 127-128 Willem van Ham en Han Bos De Keldermansen uit Mechelen 1984 2a 7-19 De Keldermansen uit Mechelen, naschrift 1984 4 150 Louis Hopstaken Een 15e eeuws carnavalsinsigne uit de Oosterschelde 1984 2 58-64 Theo Jansen Hoeden en hun makers 1983 3 6-7 Anton van der Lee De vroegste bewoners van Nederlandse bodem 1984 3a 5-7 Charles de Mooij Het Sint-Josephkoor in de jaren 1884-1964 1984 4 129-142

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 17