LIJST NOG VOORRADIGE BOEKWERKEN N.N. Bouwen voor de vastenavond 1984 3a 14-15 Frans van Overveld Geschiedenis van enige huizen in de Zuidmolen straat (Noordzijde) 1984 4 143-149 A.L.G.M. Schellekens De Cort Heyligerskazerne te Bergen op Zoom 1984 1 3-4 Kees Touw De bemanning van de paviljoenpoon "Den jongen Arnout" anno 1807 1984 1 15-16 Cees Vanwesenbeeck Van, kolen- tot biogas, 125 jaar gasfabriek, 1858-1983 1983 3 10-13 Bergen op Zoom in Washington 1984 1 13-14 Stad en Land van Bergen op Zoom in nieuwe publikaties 1983 (1) 1984 1 26-27 Stad en Land van Bergen op Zoom in nieuwe publikaties 1983 (2) 1984 4 152-153 Kees van de Watering en de Bergse geschied schrijving 1984 2 52-57 Ir. J. van Waesberghe Bier door de eeuwen heen 1984 3a 10-11 Kees van de Watering Nostalgische sprokkelingen in Bergen rondom de eeuwswisselingen 1984 2 45-51 Louis Weijs Opgraving in de Zuidmolenstraat 1983 3 3-4 Twee middeleeuwse munten gevonden te Bergen op Zoom 1984 1 5 Jan Weyts Het hof van Gelder, Vismarkt 13 1983 2 6-8 De huizen Zuidzijde Haven 129 en 131 1983 3 8-9 De Munte en de Drie Scheepkens in de Engelsestr. 1984 1 23-26 Het huis "De Drie Coningen" 1984 2 35-40 Zuidmolenstraat 25 1984 3a 7-9 Diversen Jaarverslag 1981 1983 1 2 Jaarverslag 1982 1983 2 9-16 Mededelingen 1983 3 2 Mededelingen 1984 1 2 en 4 Mededelingen 1984 2 34 Ruilabonnementen 1984 4 154 Tentoonstellingen 1983 3 26-27 Tentoonstellingen Brabantse schorren tussen zout en zoet 1984 1 32 Verenigingsnieuws, lezingen en excursies 1983 2 5-6 Van de voorzitter 1984 4 126 Register jaargang 1983 en 1984 1984 4 155-156 Bestel DECEMBER 1984 letter Omschrijving: Vastgestelde verkoopprijs: A STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM -1 uitverkocht B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 2 737,50 C STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 3 737,50 D KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAAT 717,50 E BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT 717,50 F DE SINT JACOBSKAPEL A/D VISMARKT uitverkocht G HUIZEN DE DRAECK EN SCHERMINCKEL 717,50 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 4 737,50 I DE BERGSE VASTENAVOND VOOR 1940 717,50 J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERG 717,50 K BERGEN OP ZOOM VERLEDEN TIJD incl. porto 735,00 L EEN BERGSE IN OORLOGSTIJD 712,50 BESTELLINGEN BIJ PENNINGMEESTER MIDDELS STORTING BIJ BANK OF GIRO (GEGEVENS BINNENZIJDE KAFT) MET VERMELDING VAN DE BESTELLET TER.

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 18