SntU IMt. KHSM op uw. 1 Si!).A. I. A. it Sni jj;j IN DIT NUMMER: Interessante bladvulling in oud archiefstuk Het Sint-Josephkoor in de jaren 1884 - 1964 Geschiedenis van enkele huizen in de Zuidmolenstraat Stad en Land in nieuwe publikaties (2) Register Druk VIERKANT DRUKKERIJ Bergen op Zoom

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 19