de Waterschans 4»t-ïï Gemeente - archief SBJGEN op zoom MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM BESTUUR Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Leden: Redactie secr Studies: Redactie secr. De Waterschans: Rekeningen: A. G. van der Stoel Th. W.C. Th. Jansen Kortemeestraat 29 4611 TL Bergen op Zoom Tel. 01640-34930 J.W.A. van Gastel Mw. C.M.J. Joosen Dr. E.G.H Hartel Drs. G.W.M. van Aubel C A. van Bekkum W.A. van Ham Th W.C. Th. Jansen Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom Op de omslag: achterzijde: De Grote Markt omstreeks 1905. FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX 1 V 14e jaargang, nr. 4, december 1984 125

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 2