da's een koopje! DE LEKTUURHAL vergelijkbare waarde f.99.- aiieen bij intekening ^"^pril verschijnt een uniek boekwerk... MIJN TUIN, HET HELE JAAR. Dit grote tuinstandaardwerk bevat ruim 608 pagina's met o.a. meer dan 1400 informatieve gekleurde afbeeldinqen tuinontwerpen, talrijke opsommingen en diagrammen, belangrijke tuin Z 8" plantenregis,er en vele Praktische tips rondom de Reserveer snel telefonisch een exemplaar bij: Kremerstraat 12 Bergen op Zoom Telefonische bestellingen: 01640 - 40380 Geschiedkundig tijdschrift In dit nummer: Sakkoprijs Cees Booij Middeleeuws protestinsigne Hofstadcijnzen te Bergen op Zoom Met scherpe pen ech' geh pan voo 3651 dan fam verf Van ond hor Klir Cro van Alp aan pos bec bel Fra tot: ble vas erf apc hel boi ge' ver He j pre Ho I aP' ziji I pa de tol I bic ha j da I KI zij A. j ve J 1 wel we 9<E| vel te del tol del 8 C 5» 90 BOEKEN IT TIJDSCHRIFTEN SPELLEN ANTOORARTIKELEN ei POSTERS KADO ARTIKELEN

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 16