\2jfeX de Waterschans EN OP ZOOM BESTUUR Voorzitter: A. G. van der Stoel Secretaris: Th. W.C. Th. Jansen Kortemeestraat 29 4611 TL Bergen op Zoom Tel. 01640-34930 Penningmeester: J.W.A. van Gastel Leden: Mw. C.M.J. Joosen Dr. E.G.H. Hartel Drs. G.W.M. van Aubel C.A. van Bekkum Redactie secr.: Studies: W.A. van Ham Redactie secr.: De Waterschans: Th. W.C. Th. Jansen Rekeningen: Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom 15e jaargang, nr. 1. maart 1985 z 5 x 1 1 s1" at FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM i- LU 5 UJ -J O UJ a UJ Q X O X 1/5 E o o N <L> CD c fO X c flj J X CT3 00 c <l> 00 X _d y X 03 00 d c E 3 d 00 O O X) d X 03 00 00 03 d Q f0 .Sh d> O _o c dl Cl _o d 00 CTJ 4_! d _c d 0 L. D 3 p" CO d _Q d XL i— O O X 00 10 1— d p c fÜ <D 03 C D CL o o X J2 po d O -Q d Q. O 00 DO d Q o N c d 00 a; cü a> c d E d 00 O O X) LTM 00 OM P 03 D C fd 00 c p 03 03 DO 03 c p p» d d CL U-C DO CA c p d CL X O d d 03 O N 03 d cC d DO 03 J* 2 0 O N CL O z Z UJ UJ D O H HI CO CD oooooocoooo ooooooooooo CC C O mo CD (D incn^o O O O O o O O O O O ooomin 1 co W co co Z O Sr! Èo jz Si ff? fe o. K [•- O fx1 PE-'CO J N IA T IT. r 03 P +•- C i a> P ni ro •h C x! N X -p O 0) <u O n3 X co x3 co -P <u co -ö P C I 0 p P 0) 0) *H CO O 03 p m C H 3-Ö C ld <D 'H p E 4> Z=: p E OP O Xi X '-El' <U K"S •- O E O p O ai O 4) O 3 O -P C in'ï h N P P aj cm <d X *H - <m o 04 to O «PP co C p P <u «DPCD^O-PPxJ P O 6 c o; o Cö J >0 -H 0) J -o CO N N N E P P (D t) (U Ili O rH 'H to «3 O o xj crr o ai co P X» C cd u m >-< 'H 1Ö O cd BlrlO i p po «-u-. g id o u 3 p, p o O 8 i^C O CM O Pi P G CM O O O r-H 04 04 O P OO 04 to -ö p CM •H O r-3 G wppö-dcpp p 0) X CO P 0, 3 X P WPCC in 4) flD C 8 41 C I -H o P p 0 P X3 W Kl MJ_ i t 40 p P S o p p p 'H cd i) c •H <D 0) P CÖ O 04 G 4) Xl w- g 0 co i to O C XJ O CM r-> w rr ?i;a)CC :o)Nno»-oo 'O-P Id dl o 3 -H -H ^4 O O «H C to MO O •- h i—i ai p o o o p 3 q tr mo o o (DP ai o o co et DP oo PPPPPCMKN 04 CO CC1 - 4 CPB N~\ p >-1 ZZ~ IT" p: C ai o O bcip 04 cd O O O O n3 PtoOC cd -H X 04 O O O O Cd O ld KMA P p 'O MOCMCMI-CN xJ x: P P p x* P 04PPPP CEP E if cd o ti -d ri i. tfidpPPiriéid i P P P P l -I CP CP i 0) Ph 0! P O

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 2