MEDEDELINGEN «?ie-!.§&ss5rgg.g- s e 0 iü' p-feer c - w en PP. ;-f5 j !v 2 3* iE. 0 10 y tJ-tv op 'lp. 0 &P PTP PJ a g'S0 g 3® 5 fïmS'p.pïfr.g s 'i g p 2 r. s'P. H-ftgn p.g.t, H- rt) (B <j p (c <j fj 0 oq p.4 o b 2 0 S s1 ch Q S-S-P ^3" g S g S S 9 h' 0 K,CS fl-Ch iD O fD ft fD rr 0 cl 4 m 0 0 pj 0 CD CD CD CD 4 CD CD cn m p B oq o OP c 3* O N H+, H 0 d 0 H 3 1 H-öt; 4 H- C/) C_J. H H. ct 3 X 0 0 at; w 0 atj ai h« o a 0 cr 040 CD CD 4 q Oq CD W CD CD C-i. (C CD fD re Pj CD ct CD CD fD tr ür O C ft rt 0 aq fD r+ Oq CD N r+ 0 rr 0 o*o 0 0 0 P a1 H en id c CD pi c+ CD fD lQ fD QjOQ fD PT fD fD 0 fD rt Pi cd a OC} CD CD re Pi O CD 0 rr h n- cr fD o. P 0 CO fD CT fD fi rt 3 (t n CD CD P ft fCI P h oq q- pj p p re CD M OQ 4 3 i ap O CD 'd HHCTQJrti P P fD (D H- Bj a a^a rt 3 3 P P 3 lQ Qj 3 3 Qj H- fD fD >-> 3 3 H-i o a H- Hi p - 3* o 3 3 fD T) ap CL 4 r+ r+ h-> (D P 3- fD fD 3 0 P"ap 3 3- cr c ap P rt o 3- fD fD fD en d 3 Qj fD 3 Pi 3 3 O O P 3 C H- 3 OP Qj 3" 3 3 (D rt '3- 3 OP: 0» X 3 Qj CO fD 3 QJ - P tt rr 3 ap rt fD C Qj 1—H- 3 CD fD fD fD CD 3 3 en 3 fD H- 3 H-p rt 3 4- cr d Pj o ap Qj cr rt 3 3- 3 fD fD Qj Qj Q) fD 3 3 jar en C 3 O cr 3 en rt C V c 3 j en c P fD P w 3 fD 3- fD •- 3 a fD 3" c P 3 M O 3- rt 3 O fD QJ cr qj p cr 3 3 Qj fD fD P 3 fD cr d fD TJ ap ap 3 fD fD fD O 3 tt> en P 3- C t—1 3 0 3 0 Qj CL ap rt P fD (D (D 3 rt 3 P 0» QjTP Qj <q t-h r-h Qj rt Qj 3 3 P O 1—1 P t-'ö: P ap ?r 3 fD en a 3 fD en rt cr fD P fD en 3 rt 3 en rt 3 3 N 03: N fD Pj en fD c O rt 3 O fD en 3 3 3- 3 fD 3 a fD fD ft 3 cr fD N fD 3: en fD 3 rt fD c 3 c a 3 fD 3 a fD Qj 7T 3 3 3 ap 3 fD N 3- fD P Qj en rt rt fD 3 en o rt Tp O 3 rt a fD QJ N Qj P 1—13: Qj 3 en 3 ap pr p er fD QJ P fD rt i— fD en en 3 rt H- c 3 c iQ 3 en 1 a fD 3 cr 3 p qj cr 4 tt 0 to fD en .3- 3 fD en 3 cr o QJ o qj en 3 rt - fD 3 rt c c 3 en fD Pj fD 3 O W rf O tP 3* 0 0 N 0 3 cc cm a* 3 am en 0 0 H- am 3- en 3 0 p am H* 0 ct en 0 p 0 3 C ct 3 3 3 am 3 3 0 0 en 0 3 CT H- 3 ct 3 a d- (D 3 0 0 0 t, en a 4 0 H H- en 0 3 3 3 - H- N 0 3 H- ct C_j, en 3 a cr 300 ^3-33 Qj et- atj 0 N P 3 a 3- a a p c_j. 0 p 3 3 a H- H- 0 a ct p 3 ct ct 0 o p am 30 3 w 0 3 o aq oq h- 3- 3- a 0 en 3 3 H en H- ct- a 0 3-0 t 4 H- 0 m 0 03 am 3 3 3 0 p 3 a h 3 c 3 H- H H- H- C_i. (D rt- 0 ?T3 3 rt ?r O p 0 3 cr en o P rt fD 3 P O fD cd a 0 3 en o Qj 3 P N t-* 3- cr en rt fD rt rt n fD O 3 CT Qj fD Qj en d a rt- 3- 0) C ap c en 3 a fD o o to 0 3 p 3 fD C3 rt a qj fD fD 3 fD 3- 3 P en Qj O P fD 3- cr P fD Q. en fD rt 3 C c Qj 3 fD Qj 3 fD 3 en 3 P a p 3 am 3 cr 0 3 p 0 H- 3 3 t, P en Cj. p 30 3 o cl o 0 em a 3* 0 cr 3- H' 3- 3 a am 3 ap fD O fD d O 3 3 fD a a d fD 3 fD p T3 O fD cr fD d rt 3 d Op H- a p d O Q ap P fD 3 3 4 0 O 3 3 3- a ^3 fD 3- d 3 ap Qj O .cr o fD 3 3 o a fD fD 3 a p ap fD 3 fD 3 fD fD 3 ap p 3 ffi 0 0 3 ct 3 ct 0 K H- 0 0 70 am ct 0 0 3 cr 0 vo am p p t— a 0 cr 3 0 3- en 3 Ct om c o 3 a ct p am 0 en ct 0 cr 0 en ct P p ct C 3- 3 3 H* 3 en ct 0 H- (D N 0 H- 0 a o ct- CL 0 <J qj w 0 W 0 O 0 e+ H W 0 O O vQ rt 4 4 3 3) rt- 4 F 01 0 H- 3 0 0 c+ O 4 3 a 0" <U V 3 H- 4 lQ 0 O C+" 3 3 0) S O 3 0 ct- 0 O c 0 aq (D 3 3 4 H- H U) 0 O a r+ oq ct- 3 3 ct- O b* 0 3 0 1 0 W •3 c-j- ed p d P W 3 <J 0 3 am p a 0 3 H- 3 am o 3 a p en ct am 0 en rt 0 V>l ro D Jr> j- CD (3 d oq O" M pj pj CD P CD CD I- 3 CD D pj CD 1 d D j I J J N )j H- CD 1 J cl- l CD p. Pi 0 cT a* CD ti ct N O CD (jq ch O I Ct 1 pi 0 en en p td P bo' h P, p |-J p p p p H P 4 C (t (1) rf ct 0) Ct pj ct P Mj 0 <J O r, r- (in 9 o C ro - s: - O 4 en 4 P* 4 eh Pi 0 0^3 1 !V 0 0 O 0 1 0 f—J3 hp Hem f o 4 -^oq 0 s; p p o 0 4 O p p 4 B H-4 P P 0 pi rt 0 öw ct 4 0 p pi 0 4 k cm H- ct t N H 0 ct eh I 0 4 am 0 p. 4 4 0 Pj (D 4 O tfl 2 o 4 S b- P1 3 c o s (j. rt Pj 4 o c_j. (p H'll n et rt rami S -J.1™ 3 34crtrtl» <i mi?5lvf5H<in® mOTM OPtfrooH H^n. «0*0 P ff J B c_i. N fc) H- H' 3 0] P H' O O <J (D r+ H OJ - ffl m S G1® 4 p H 2 W u P 3 O H O m ra a rtni) 1 rtï H- a p O 0 •4 ro O 0' CD S Pj 4 4 4 4 P ct p PiW o pi H» oq S w ,CB CD U K' 4 3 0 p 3 3-d rn 4 f-idj en ct- 0 (D p ui. l_j. p. j.^(RPPjPCj-p44 n n 5 2 rvaq pj aq PO P 4 ct 0 C)p rt o O I-1 31* M- rra tT q, tT era rH'm 0 P rh 0 pr (jq cj.ijq 0 cd en 4 4 H- 4 B S eD Moq oq aq 0 en (jq 1 o* H- O pj C-J.ip rt) rt) p. <j P rt) (D P 4 ogNTron>PM-5;p ra o oj-p i(n 3 04 43 CJ. (D p. o J. rt-N tVo p P,.fl> MP p (D <B P (Jt) g P p. p,(Jq W a1 P P H-<j pJ N 4 4 p. 4 0 uq 4 0 0 p O _i (D r_ <i tr o (-j Qjjn H- c h pj H- p. 0 4 CJq 5; Pi pj N 1 t-" f-t. poq 0 h 0 pj H - 4 oq f\) Pi H* 0 4 H, 4 4 g pjo. p 0) 4 cL,. fJ0o444cto3j pi o N QJ CD P 0. O 0 pj Pi0N (D P? P O 0' 4' <10 0 0 p ooq 0 IV4 h rt ct 0 p (D (D Pj 0 4 4 a1 gj.4 ct 4 aq QJ pi CD 4 3- 0 0 0 cr* ct H- CD CJ. 0 en 0 oq 0 h 0 0 4i H- 0 en rf I H- oq 4* 1 Qj 0 Pi pj ct Pi P 4 en Pi0 Hpj P P N 3-"0q P oq m H 4 co 4 0 0 3? 1—N H- Pi Pi cd 4- 4 4 0 0 4 en 1 0 4'd P ct M Ict I 0 4 4 H-4 cj.oq Q' 4 0 H 4 3 o 0 P 0 4 ^d H 0 0 P 4 P« o 0 bpj 4 ct o o rt Pj 4 0 p aq 4' N 0 0 U' 0 0 4 ct 0 4 4 4 - Pi o 4 0 m P 4 4 e^dq 4 0 0 0 et O !r^ <3 -1 (DO B r- J p o g ct P H- p, g 4 Pcj. (p pi H- p. 0 4 p o en oq - - p p tr m 4 cd aq ct 0 0^0 o p 4 4 pióq ct 0 0 pj 4- H 0 P 0 <m aq 0 4 P tn 0 4 2 4* H-oq aq 0 0 aq o 0 P» 00* 0 oJ 4 Pj 4 0 pj iv n en a) - ct p eo en 0 p cr 4 g H- (V P 0 H- n g 0 0 4 b pi H- pj Pj o oq p p 4^ o 0 0 en 0 0 a <j P H-p ct p ct p 0 H, H- 4 rt ct pj 0 pj 0 td pi j 0 0 p CS) pj 4 M 4 0 0 P (jq 0 H H- 0 rV 4» 4 4 a 0 Pi 0 en cd 4 0 rr ct 4 H- 000^ cr 0 O 0 - o 4 *t OT fV ct> P> H> n PP'd<p rt> p o Mh rt) rt) H- cm (D p p, p p cm o pj 2 ro B 3 I" U) 3 H o IB M 1-1 g f L P m cd rrooE2(1JpJ(t,^r- WBpl-J "(BPHM IN P p p m rt> b o chem P 0) ct m 0 4 0 0 H- 4 4 0 oq p H Pj CD 0 0 4 Pi 4 QJ 0 oq 1—1 0 ct 0 0 0 H- 1 1 4 1 O Pi 4 0 CD I ct 3 O O 4 Pi 0 0 4 0 pj ir o 0 o 4 pi oq 0 0 p 0 M 0 H' 0 4 4 N P oq 0 3 0J W 2 0 0 rt cT oq 0 P< 0 en 0 5; ct P 0 p 0 r 4 4 P en 4 pi en ct 0 0 H- 0 en a* 4 H- 0 Qj M 0 IV 0 H- H 0 o ^d P s; p- m P ct H- O P H- O P 4 P pjoq cr 0 0 <D 4 4 CO gitrct 0* ct W 4<!0d rt p 0 p P 4 4 P 0 fT H- o Sen cr ct 0 <1 pi 0 H- en 0 0 4 m ct pi H- p H- 0 a> kj o 4 ct CD Pi 0 4 m o '0 P 0 O ctH 0 ^d 0 oq 0 o pi rt 4 0 0 0 0 P. Pi Ct 0 0 0 Q<1 0 N pi 0 0 o 4 oq h, 0 tr 0 pj 0 Pj rt 4 M 0 0 oq 0CJ. 0 0 pi uoq 4 p> CjI p td 0 0 0 H- o c+ h-* H- 3 3 3 it 3b b ct p o oq et p ai 5 H- M rt) - H s S m B4® a> (Dp.Poa*p. p. 0 p tj rt> P rt) a* <J pi n> M' oqppptBÖJj® g to 01 4 (5 jt 2 4- 4 B g p q n it «m 0 4 ct h* p 0 4 4 0 b S oyjq 4 p Pi pi 0 P P CD 0 Pi P 0 0 ct 4 H» 4 M 0 0^00 oq 0 4 oq 4 H- cd •m en 4 4 04 CD pj q pi 4 (D 1 0 0 H- 4 Pi(jq 4 g-omcDom oq 5 J oq 0 c p N H- CD 4 cj. H 0 oq 0 ctoq M 0 m cr 4 cd O Cj* p 4 ft>3 <t oq p m (S~ 0 Pi 4 4 0 0 p p 0 oq pj B M* o 0 p Pi N 4 0 0 0 boq ^cT c/cj. o P 0 p oq 0 A. 0 0 TT OT n H p- cj. 0 tr o p p J 0 0 4 0' 3 Pj pi en cd CD H 4 0 P oq 4 4 0 H- 4 31 Pi CD ct ct 0 a' 0 P H P 0p4 VAN DE VOORZITTER Een nieuwe lente, maar het geluid blijft hetzelfde! U zag het meteen: de Waterschans in een nieuwe uitvoering en met een nieuwe jas. Het bestuur is-er zich bewust van, dat velen onder u de Waterschans bewaren. De redaktie probeert dan ook om de Waterschans te vullen met interessante bijdragen, naast de huishoudelijke mededelingen van de Kring. Toch was dat niet de enige reden dat de redactie voorstelde een ander formaat Waterschans te nemen. Een grotere bladspiegel biedt meer mogelijkheden artikelen en illustraties beter te laten uitkomen. Het nieuwe formaat laat zich prettiger lezen en er is nog -hoe kan het anders- een zeer practische reden: kostenbesparing... Het bestuur hoopt, dat de leden de andere aanpak ais een vooruitgang zien. De redactie wordt dank gezegd voor het idee en sterkte gewenst bij de invulling van ons kwartaalblad. STADSWANDELING Op 30 april a.s. zal de Harmonie Kolpings Zonen weer een stadswandeling organiseren langs belangrijke historische punten in de binnenstad. Met recht kan er over een traditie gesproken worden, nu deze stadswandeling voor de 12e keer wordt georganiseerd. Aanvang: 14.00 uur. LEZINGEN OVER STREEK GESCHIEDENIS Bij voldoende belangstelling organiseert de Geschiedkundige Kring een serie lezingen over de geschiedenis van onze streek. Deze hebben een voorlichtende, educatieve opzet, ledereen die gëinteresseerd is in dit onderwerp kan zich hiervoor aanmelden. Gezien de opzet is gekozen voor een wat kleinere groep deelnemers (ca 30). De lezingen worden gehouden in één van de vergaderzaaltjes van het Markiezenhof op 1, 22 en 29 mei. Aanvang telkenmale 20.00 uur.Inleiders zijn de heren W.A. van Ham, adj. gemeente archivaris en Drs. Ch. de Mooi], historicus. Behandeld zullen worden: de middeleeuwen (vanaf ca. 1200): de tachtigjarige oorlog en de periode tot en met 1814. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de Geschiedkundige Kring tel. 01640-34930. Het deelnamegeld (inclusief 1 kop koffie per avond) A.G.Bert van der Stoel bedraagt f 22,50 en kan worden betaald door overmaking op postrekening 24 05 922 of bankrekening 52 50 45 244 ten name van de penningmeester van de Geschiedkundige Kring. GAAT VERSCHIJNEN: Vijf dolle dagen....in mei 1940. Van de hand van onze oud voorzitter dr. E. Hartel zal binnenkort verschijnen het werk over de bezetting van Bergen op Zoom en omgeving in de meidagen van 1940. De beklemmende geschiedenis van die dagen wordt als het ware van uur tot uur uit de doeken gedaan. Een verhaal van heldenmoed van Nederlanders en Fransen tegenover een oppermachtige, onverhoeds aanvallende agressor. Een verhaal ook van veel falen van het slecht op zijn taak berekende Nederlandse leger, soms ook van het achterwege blijven van doeltreffende samenwerking met de Fransen, die met beter materieel maar ook met onvoldoende kennis van Nederland en de Nederlanders over onze grenzen kwamen. Een verhaal bovendien waarin de angst voor verraad in eigen gelederen, de zogenaamde 'Vijfde Colonne paniek' verlammend werkte op de wanhopige verdedigers van een klein land. Aan de leden van de Geschiedkundige Kring zal het werk, resultaat van jarenlang ijverig naspeuren, worden toegezonden. AVB BREDA De Archeologische Vereniging Breda nodigt u uit 4 lezingen bij te wonen over het thema 'dagelijkse gebruiksvoorwerpen uit de late Middeleeuwen' 1000-1500). Omdat juist deze voorwerpen het meest gevonden (kunnen) worden bij opgravingen in Breda en elders kozen wij voor dit onderwerp. Alle lezingen beginnen op 19.30 precies op woensdagavonden. U wordt dan verwacht bij de consistoriekamer van de Grote Kerk, aan de Grote Markt in het hart van Breda. De volgende personen geven lezingen: A. Op 17 april spreekt dhr. O. Goubitz, medewerker van de Rijksdienst voor oudheid kundig Bodemonderzoek over:'Gebruiksvoorwerpen van leer'. B. OP 8 mei spreekt prof. dr. J.G.N. Renaud over'Houten gebruiksvoorwerpen'. C. Op 29 mei spreekt prof. dr. C. Izings over:' Voorwerpen van glas'. D. Op 19 juni spreekt dhr. G. van den Eynde, stadsarcheoloog van de gemeente Breda, over:'Voorwerpen van aarde werk'. Deze lezingen zijn voor A.V.B. leden gratis te bezoeken (lidmaatschap f 25,- per jaar). Niet leden betalen F 5,- per avond. Wanneer u voor alle 4 lezingen tegelijk inschrijft (f 20,-) dan ontvangt u later gratis het speciale nummer van het A.V.B. tijdschrift dat artikelen zal bevatten over deze 4 onderwerpen, geschreven door de sprekers. A.V.B. leden kunnen voor dit speciale nummer inschrijven bij een van de lezingen. Door het juiste bedrag met vermelding van de lezing(en) (A,B. C D) voor 12 april over te maken op postgiro 56 99 275 of bankrekeningnr. 52 08 87 824 van de ABN Dank Breda ten name van Archeologische ver. Breda. Teterlngsedijk 98, 4817 MJ Breda, staat u automatisch ingeschreven. 1

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 5