STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM IN NIEUWE PUBLIKATIES '84 WOENSDRECHT EN HOOGERHEIDE door Cees Vanwesenbeeck Het is inmiddels een goede gewoonte geworden om in dit blad een overzicht te geven van de publikaties en artikelen op het gebied van de stedelijke en regionale geschiedenis. In onderstaande opsomming worden uiteraard niet die publikaties vermeld die door onze eigen kring zijn verzorgd. Wat betreft de lokale en regionale geschiedschrijving leven we in een periode van hoogconjunctuur. Zo'n tien jaar geleden was er slechts een enkele publikatie te koop bij de plaatselijke boekhandels. Thans is er een ruime keuze en ziet men er een tafel met grote sortering. Van deze opleving van de belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis profiteert ook onze eigen kring, kijk maar naar het nog steeds stijgende ledental. A. BERGEN OP ZOOM 1. Boeken Wim Bijl en Freek Dons verzorgden de samenstelling van deel 1 in de serie KIJK OP BERGEN OP ZOOM, deel 1 Algemeen, waarin tal van nog niet eerder gepubliceerde ansichten afgedrukt werden (Bergen op Zoom, 1984, 56 blz.). Bij de Europese Bibliotheek verscheen het gedenkboekje 'VREDERUST 1909-1984, samengesteld door de personeelsvereniging, Zaltbommel 1984. M.P.Christ schreef DE BRABANTSCHE SAECKE: HET VERGEEFSE STREVEN NAAR EEN GEWESTELIJKE STATUS VOOR STAATS-BRABANT 1585-1675. De politieke situatie te Bergen op Zoom, Steenbergen en Willemstad kregen hierin de nodige aandacht. Het boek werd uitgegeven in de serie van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg 1984. E.Hochwald, A HISTORY OF THE AHLBORN AND THE PENNING FAMILIES, Upper Hutt, 1984, behandelt de genealogie van een aantal families, waarbij vele gegevens uit de bergse archieven zijn verwerkt. Winters, P.G.N.M., GEBUKT ONDER DE LAST VAN DE VERZORGING VAN MINVERMOGENDENeen beschrijving van het armwezen in Bergen op Zoom rond het midden van de 19e eeuw, Berqen op Zoom 1984 2. Artikelen Bergen op Zoom kreeg in verschillende tijdschriftartikelen de aandacht. J.Bakker schreef in de VREUGDEBLOEM 3 (1984), blz. 83-86 een artikel over 'Ons kapelleke aan de Huijbergsebaan.' In de VLAAMSE STAM 20 (1984), nr. 9, blz. 365-368 behandelde L. Duerloo "Vasthouden aan verloren eenheid: de Nederlandtschen Herault in historisch perspectief. "Het artikel behandelt het boek van Thomas de Rouck. In het eerder genoemde tijdschrift de VREUGDEBLOEM schreef Fons Gieles: "Fatima en Berqen op Zoom" (blz. 27-31 en 58-82) "Een beeldsnijder uit Bergen op Zoom aan de kerk te Antwerpen, 1487" (blz. 143-150). "Heeroom Dorus, priester-dichter" (blz. 5-10) "Deken van Dam" (blz. 21-26, 46-57 en 130-135) "Monnik met rozenkrans, ofwel: over een Bergse gevelsteen" (blz. 68-82) "Een Mariakapel aan de haven van oud-Bergen" (blz. 158-162) "Het eerste raam geplaatst" (98-99) "Twaalf specifiek-Brabantse glasramen over het leven van Maria" (blz 44-45) "Glasraam met Magdalena" (blz. 42-43). Gerrit Groeneweg schreef in het archeologische tijdschrift WESTERHEEM 33 (1984) "Spaanse majolica in Westelijk Noord Brabant" (blz.13-19). W.A. van Ham behandelde in een speciaal aan Bergen op Zoom gewijd nummer van Gens Nostra 39 (1984) "Het Wapen van Bergen op Zoom-2" (blz.352-256). Van dezelfde schrijver in hetzelfde blad verscheen het artikel: Het Wapen van Glymes uit Bergen op Zoom. Verder verschenen nog de volgende bijdragen: W.A. van Ham. De Zuidmolenstraat, een stiefkind van Bergen op Zoom, in: BINNENSTAD 3 (1984) nr. 1, p. 7-9. F. Gieles, Keldermans' gewelf, Mariakapel Markiezenhof, in; VREUGDEBLOEM 3 (1984) nr. 1, p. 18-19. Over genealogische onderwerpen verschenen: A.W. Jansen, Zeven generaties van Dijck, in: DE BRABANTSE LEEUW 33 (1984) p. 33-49 H.C. 't Jong, Het wapen van Bergen op Zoom, in: GENS NOSTRA 39 (1984), p. 135. H.C. 't Jong, Burgemeesters van Bergen op Zoom sinds 1824, in: GENS NOSTRA 39 (1984), p. 136. C.P.G. de Koning, Opmerkelijke kwartierherhaling, in: GENS NOSTRA 39 (1984), p. 176-177. K A. Reuvers, Kwartierstaat Van Dort, in: GENS NOSTRA 39 (1984), p. 150-155. O. Schutte, Heeren, in: NEDERLANDSCHE LEEUW 101 (1984) nr. 1-2, p. 65-66. C.P.H. Soetens en M. Soetens-Menagé, De oudste generaties Soetens, in: GENS NOSTRA 39 (1984), p. 161- 176 A.J.A.M. Steers, Genealogische Ste(e)rs, in: GENS NOSTRA 39 (1984) nr.4/5, p. 185-191. P. Wuisman, Zomenaars vochten bij Waterloo, in: GENS NOSTRA 39, p. 178 B. WEST BRABANT 1. Algemeen Algemene onderwerpen over facetten uit de geschiedenis van West-Brabant zijn: - A.J. Pijnen, Bericht over de 2e wereldoorlog, in: TIJDING 7 (1984), nr.2, p.30-47 - BBA 1934-1984, in: DE BBA 50 jaar, Breda, BBA, 1984, p.35. - R.A.J. Dix, Vloeijbergs, in: GENS NOSTRA 39 (1984), p. 156-161. - J.H. Verhagen, Prehistorie en vroegste geschiedenis van West-Brabant. Waalre, stichting Brabants Heem. 1984, in: BIJDRAGEN TOT DE STUDIE VAN HET BRABANTS HEEM, dl. 24 2. Afzonderlijke plaatsen a) OSSENDRECHT - Diverse schrijvers, Jubileumboekje t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Sint Gertrudisparochie te Ossendrecht. Red. A.E.A. van Gils, in: PUBLIKATIE VAN HET ARCHIVARIAAT NASSAU BRABANT, nr.63. Hierin ondermeer: - J. van Dijke, Het armbestuur. - Th. van Geffen, 1834-1984: honderdvijftig jaar Sint Gertrudisparochie, voorheen behorende bij de parochie Hoogerheide. - A.E.A. van Gils, Kunst. - A.E.A. van Gils, Kerktoren en klokken. - A.E.A. van Gils, Leven en sterven van Kaatje Dierckx - A.E.A. van Gils, Sint Gertrudis slaat de vleugels uit. - A.E.A. van Gils, een zelfstandige parochie. - De zuster Marie Adolphine-kapel. - D.J.B. Hugens, Het jongens-jeugdwerk. - D. Mous, De meisjes-jeugdbeweging. kleine geschiedenis van een historische tweeling 19

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 10