DE LEKTUURHAL BREDA De Lektuurhal Bruna, Nederianc u betekent ziet u gezinsencycioped Vanaf nu is er du. nieuws. V/JF-DEL/GE ENL VAN f99- VOO Kremerstraat 12 Bergen op Zoom Telefonische bestellingen: 01640 - 40380 11 Na de pauze zal Ton Kappelhof aan de hand van een serie dia's laten zien, hoe verscheiden het industriëel erfgoed is. De bijgaande foto is genomen uit het in 1979 verschenen boek "De ruimten van de werkende mens", door Ton Kap pelhof en Tonny Zeeuwe (Uitgeverij Distel, Vught). Hij laat zien, dat ook Bergen het nodige aan industriëel erf goed heeft. Op verzoek van Uw bestuur zal ik op woensdagavond 8 januari 1986 in "de Ster" een "lezing" voor U houden, waar bij ik zal putten uit 50 JAREN BERGSE HERINNERINGEN. Het lijkt mij goed daarvoor een indeling te maken, waarbij voor de pauze uit mijn jeugd en de periode tot en met de oorlog zal worden verteld, terwijl na de pauze de bevrijding en de tijd hierna tot en met het zien van Abraham aan bod zullen komen. Na deze 50 jaren begon er voor mij een tijd, die zich slechts voor een deel in Bergen afspeelde en waarvan een andere keer wellicht n og" e e n s een verhaal kan 1985 - 2b EXTRA-NUMMER AKTIVITEITEN mer: tenis van het is ngeving (schotels stiaansgilde J.A.W. van Giels. worden gemaakt. Maar 50 jaar Bergen, in een ogenschijn lijk rustig stadje, omvatten een aantal gebeurtenissen en belevenissen, die reeds lang zijn vergeten, maar die toch nog vaak een verklaring geven voor de nu nog bestaande toestanden. Er werd mij gevraagd geen politiek in het ver haal te doen, ofschoon ik op een jaar vlak na de bevrijding na, nooit actief in de politiek heb gezeten En ook al kun je plaatselijke situaties in een provinciestad naar mijn mening beslist niet bij politiek onderbrengen, zal ik mijn best doen om toch een beetje boeiend uit mijn herinner ingen een verhaal voor U in elkaar te steken, waarbij dan Politieke Onthouding in het vaan geschreven dient te staan. KADO ARTIKELEN BOEKEN TIJDSCHRIFTEN SPELLEN ANTOORARTIKELEN POSTERS U'v*'.'.?. "--v

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 10