DE LEKTUURHAL BREDA De Lektuurhal in Bruna, Nederianc u betekent ziet u gezinsencycioped Vanaf nu is er du, nieuws. VIJFDELIGE ENL VAN f99- VOfj Kremerstraat 12 Bergen op Zoom Telefonische bestellingen: 01640 - 40380 ndig tijdschrift mmer: ienis van het is ngeving Ischotels stiaansgilde 1985 - 2b EXTRA-NUMMER AKTIVITEITEN DE H. MAAGDKERK SCHATKAMER OF ROMMELZOLDER In de ruim drie eeuwen die zijn verstreken sinds haar her oprichting in 1650/1651, heeft de parochie van de H.Maagd Maria te Bergen op Zoom een uitgebreide verzameling roerende goederen verworven biechtstoelen, schilderijen, liturgisch vaatwerk, etc. Daaronder zijn voorwerpen van kunsthistorisch belang, voorwerpen met gevoelswaarde voor parochianen, tastbare herinneringen aan het in veel opzich ten zo rijke verleden van de parochie. Doordat vrijwel al deze voorwerpen tot de inventaris van de parochiekerk aan de Grote Markt behoren, heeft deze kerk een alleszins in teressant interieur. De lezing die 19 februari a.s. in zaal "de Ster" wordt ge houden, heeft dan ook dit interieur als onderwerp. Daarbij zal - na een inleiding over de geschiedenis van de Bergse katholieken en hun parochie sinds 1650 - aan de hand van dia's worden ingegaan op de herkomst en geschiedenis van de in de H. Maagdkerk aanwezige voorwerpen. Wellicht dat de aanwezigen aan het einde van de avond de in de titel gestelde vraag zélf kunnen beantwoorden.... Rinus Verhees Charles de Mooij BOEKEN TIJDSCHRIFTEN SPELLEN ANTOORARTIKELEN POSTERS f34. F' -F': ""V' V" V

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 11