1985 De Lektuurhal Bruna, Nederianc u betekent ziet u gezinsencydopei Vanaf nu is er di nieuws. ViJF-DEUGE E/l VAN f99- VO, Kasteel Bouvigne Kremeri Tele undig tijdschrift DE NEDERLANDSE HERVORMDE KERK TE GINNEKEN Een fraaie middeleeuwse gothische kruiskerk uit het midden van de 14e eeuw. Bij de belegering van Breda in 1625 door Spinola is de kerk door een spion van Maurits opgeblazen. In 1931 weer herbouwd. Bij de vrede van Manster in 1648 is de kerk overgedragen aan de protestanten. In 1944 is de kerk wederom door oor logsgeweld getroffen en in 1947 opnieuw gerestaureerd in de huidige vorm. Bij de kerk bevindt zich het in T®74 door koning Willem III onthulde monument voor de gevallenen in de Tiendaagse Veldtocht. AANMEIDI NGSFORMïïLIER EXCURSIE B R E D A 19 OCTOBER 1985 ummer: edenis van het uis amgeving ïdschotels iastiaansgilde AANMELDINGSFORMULIER BOEKEN TIJDSCHRIFTEN SPELLEN ANTOORARTIKELEN POSTERS KADO ARTIKELEN Als lid van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom kunt U inschrijven: De heer/mevr./mej. Straat Postcode Plaats Datum198. Handtekening Het Kasteel Bouvigne is één van de buitenplaatsen die vroeger in een krans rond Breda hebben gelegen. Sommige historici verklaren dat die kastelen en buitenplaatsen zijn gebouwd op strategisch belangrijke punten, op de plaatsen waar zich vroeger militaire sterkten bevonden. Bekend is dat het kasteel in de zestiende eeuw eigendom was van de familie van Brecht die ook een Herenhuis bewoonde (het Huis Van Brecht in de ungelstraat), maar die op Bouvigne de zomers doorbracht. In 1 614 kocht de oudste zoon van Willem de Zwijger Philip Willem het kasteel voor f 27.000,-. Hij heeft er' niet lang gewoond, want een groot deel van zijn leven Dracht hij door in een Spaanse gevangenis. Deze Oranjeprins ligt in Diest begraven. De tweede Oranje- Nassau was prins Frederik Hendrik, die bij het beleg van Breda in 1637 hier zijn hoofdkwartier vestigde. De gemeente Ginneken en Bavel komt de eer toe dit fraaie kasteeltje van de ondergang te hebben gered. Zij kocht in 1930 het kasteeltje voor een ton van een zakenman, die van plan was Bouvigne te slopen en er bungalows voor in de plaats te zetten. Het gerestaureerde kasteel is in 1 977 plechtig door prins Claus heropend Het kasteel en de bijbehorende tuinen en gebouwen ziin thans eigendom van het Hoogheemraadschap West- ra bant. De prachtige tuinen zijn in de zomermaanden voor bezichtiging opengesteld.

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 16