DE LEKTUURHAL BREDA De Lektuurhal in Bruna, Nederianc u betekent ziet u gezinsencyciopech Vanaf nu is er du nieuws. VIJF-DELIGE ENL VAN f99- VOO Kremerstraat 12 Bergen op Zoom Telefonische bestellingen: 01640 - 40380 ndig tijdschrift In de voordracht zal gepoogd worden, door het volgen van de ontwikkeling van de samenstellende delen, een beeld op te bouwen van de ontwikkeling van de gehele straat. Aan dacht wordt besteed aan de funktie en funktieverandering van de gebouwen en erven, aan de calamiteiten die er op van invloed waren, zoals (stads)branden, oorlogen en sa neringsmethoden en aan de beleidsmaatregelen van de stedelijke overheden, waarmee ontwikkelingen gestimuleerd werden. Tenslotte wordt van een aantal interessante huizen de geschiedenis gevolgd aan de hand van de combinatie van een bouwkundige analyse met de bestudering van de geschreven bronnen. Ir. 3. Weyts. FIETSTOCHT DOOR HET MARKIEZAAT Op 22 september organiseert de Geschiedkundige Kring een fietstocht door het Markiezaat van ca. 50 km. Het ligt in de bedoeling deze eerste keer door de Zuidwesthoek te gaan. Mocht dit aanslaan dan komen ook andere delen van het Markiezaat aan de beurt voor volgende keren. Deel nemers kunnen het als een gezelligheidstocht met af en toe een Brabantse herberg als rustpunt beschouwen, maar de feitelijke bedoeling is toch de belangstelling voor onze eigen streek te bevorderen. Naast een routebeschrijving wordt dan ook gedacht aan een toelichting op natuur- en cultuurhistorisch gebied. Mogelijk is een en ander een leuke aanvulling op de lezingen over streekgeschiedenis die in mei werden gehouden, ofwel een uitnodiging voor de nog komende lezingen op dit gebied. mmer: lenis van het is ngeving Ischotels stiaansgilde EXTRA-NUMMER AKTIVITEITEN Individuele start vanaf 10.00 tot 14.00 uur bij de Jeugd herberg Klavervelden. Wel graag even een berichtje aan de secretaris met hoeveel personen U wilt deelnemen in verband met de aanmaak van de routebeschrijving toelichting. Deelnameprijs is 1,50 per persoon. 14 eeuw 15 eeuw eeuw SCHERVEN BRENGEN GELUK Aardewerk, een bron van informatie bij archeologisch stadskernonderzoek. In de 18e en 19e eeuw was het "urnendelven"*, het opgra ven van prehistorisch aardewerk met crematieresten, een gepaste vrijetijdsbesteding voor Heren. Heden ten dage zijn nog steeds tallozen dezelfde mening toegedaan. Bij gebrek aan urnen richt hun aandacht zich vooral op gebruiksaardewerk van meer recente datum. Het is ongetwijfeld een gezonde aktiviteit, waarbij spanning en sensatie samen gaan met een gezonde lichaamsbeweging. Spanning, omdat het immers nooit tevoren vaststaat, wat er uiteindelijk boven de grond gaat komen. In dat opzicht is deze bezigheid te vergelijken met de aktiviteiten van een sportvisser, die met zijn hengel immers ook vol spanning uitziet naar de verrassingen, die de onbekende diepten voor hem in petto hebben. Maar evenmin als een sportvisser pretendeert zich met biologie-studie bezig te houden, is het urnendelven of het op andere wijze vergaren en conserveren van aardewerk hetzelfde als het bedrijven van archeologie. Het omgekeerde is wel het geval, want het verzamelen van aardewerk is vaak een onmisbaar facet BOEKEN TIJDSCHRIFTEN SPELLEN ANTOORARTIKELEN POSTERS KADO-ARTIKELEN 1

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 5