REGISTER JAARGANG 1985 AUTEUR/TITEL nr. blz. Kees Booij Sakkoprijs voor Kees Booij 2 3 - 7 Rob Franssen Over Bergse padvinders en verkenners 4 15 - 19 Gerrit Groeneweg Het belastingkantoor aan de Steenbergsestraat en de inhoud van een 17e eeuws afvalputje achter dat gebouw 1 9 - 14 Wanfried-schotels uit Bergse bodem 3 16-20 D. Grosveld-van Balen Keldermans excursie 1 18 - 19 Willem van Ham Groot en Klein Rennenberg aan de Vismarkt 1 2 - 8 Een zestiende eeuwse prent, een stadsgezicht op Bergen op Zoom voorstellend, (opnieuw) ontdekt 1 15 - 17 De hofstadcijnzen te Bergen op Zoom 2 10 - 13 De middeleeuwse huisnaamgeving 3 11-15 Open ruimten in het oude centrum 4 10 - 14 Enige oude foto's van Bergen op Zoom aan het licht gekomen 4 8 - 9 Louis Hopstaken Een middeleeuws protestinsigne 2 7 - 9 Erotische symboliek op veertiende eeuwse profane insignes 4 2 - 7 Aug. Laane Sint Sebastiaansgilde herleeft 3 9 - 10 Arthur Suijkerbuijk De geschiedenis van de vleeskeuringsdienst en het openbaar slachthuis 3 2 - 8 Cees Vanwesenbeeck De huizen Het Rood Hert en Het Nieuw Kasteel in de Zuivelstraat 1 19-20 Met scherpe pen 2 14-17 Stad en land in nieuwe publikaties 1984 2 18-20 VOORRADIGE BOEKWERKENDECEMBER 1985 A STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 1uitverkocht B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 2f 37,50 C STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 3 f 37,50 D HET KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAATf 17,50 E BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT f 17,50 F ST. JACOBSKAPEL AAN DE VISMARKTuitverkocht G DE HUIZEN DE DRAECK EN DE SCHERMINCKEL f 17,50 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 4 f37,50 I DE BERGSE VASTENAVOND VOOR 1940 f 17 50 J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERGf 17 50 L EEN BERGSE IN OORLOGSTIJDf 12,50 M STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 5 f 37,50 BESTELLINGEN BIJ DE PENNINGMEESTER MIDDELS STORTING BIJ BANK OF GIRO MET VERMELDING VAN DE BESTELLETTER. vastgestelde Bestelletter Omschrijving verkoopprijs waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.C.M. Stuart, Stadsrecht en stadswording te Bergen op Zoom, een theoretische benadering. W.A. van Ham, De middeleeuwse stadsplattegrond van Bergen op Zoom. A. Ramondt en J.L.C. Weyts, Het huis Oostenrijck in de Lievevrouwestraat. C.D. Vanwesenbeeck, De Lombarden te Bergen op Zoom. W. Donker, De kerkelijke verhoudingen te Bergen op Zoom van de 16e tot en met de 18e eeuw. H.L. Zwitzer, Een schandaal te Bergen op Zoom in 1772. Cl. van de Walle, Het Wil hel mieten klooster te Huijbergen in de Middeleeuwen. waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.A. van Ham, De ligging van de vesting Bergen op Zoom. C.D. Vanwesenbeeck, De watermolen te Bergen op Zoom en zijn omgeving. H.Scholtes, Armoede en de tafel van de H.Geest te Bergen op Zoom. J.C.L. Weyts, Beschouwingen overoude huizen in Bergen op Zoom. A. Weyts-Ramondt, Recompense voor timmeringhe. W.H.M. Donker, De weerspiegeling van de vestingfunctie van het 18e eeuws Bergen op Zoom op de lotgevallen van de wezen. Ch. de Mooij, Rond de kieswet van 1850 te Bergen op Zoom. geheel gevuld met de studie door W.A. van Ham, Merck toch hoe sterck, bijdragen tot de geschiedenis van de vestingwerken van Bergen op Zoom. geheel gevuld met de studie door Dr. E.G.H. Hartel, vijf dolle dagenin mei 1940. postrekening 24 05 922 bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38. 4611 DB Bergen op Zoom.

Periodieken

De Waterschans | 1985 | | pagina 11