1986 I VOORRADIGE BOEKWERKEN A STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 1 uitverkocht B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 2 f 37,50 C STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 3 f 37,50 D HET KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAAT f 17 50 E BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT f 17,50 F ST. JACOBSKAPEL AAN DE VISMARKT uitverkocht G DE HUIZEN DE DRAECK EN DE SCHERMINCKEL f 17,50 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 4 f37,50 I DE BERGSE VASTENAVOND VOOR 1940 f 17 50 J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERGf 17 50 L EEN BERGSE IN OORLOGSTIJD f 12 50 M STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 5 f 37 50 N HET MARKIEZENHOF TE BERGEN OP ZOOM BESTELLINGEN BIJ DE PENNINGMEESTER MIDDELS STORTING BIJ BANK OF GIRO MET VERMELDING VAN DE BESTELLETTER. IN DIT NUMMER: Datering van een oude bewonerslaag door zand? Bergen op Zoom en de Farmacie De voorsteden Nieuwe Publicaties Bestelletter Omschrijving vastgestelde verkoopprijs waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.C.M. Stuart, Stadsrecht en stadswording te Bergen op Zoom, een theoretische benadering. W.A. van Ham, De middeleeuwse stadsplattegrond van Bergen op Zoom. A. Ramondt en J.L.C. Weyts, Het huis Oostenrijck in de Lievevrouwestraat. C.D. Vanwesenbeeck, De Lombarden te Bergen op Zoom. W. Donker, De kerkelijke verhoudingen te Bergen op Zoom van de 16e tot en met de 18e eeuw. H.L. Zwitzer, Een schandaal te Bergen op Zoom in 1772. Cl. van de Walle, Het Wil hel mieten klooster te Huijbergen in de Middeleeuwen. waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.A. van Ham, De ligging van de vesting Bergen op Zoom. C.D. Vanwesenbeeck, De watermolen te Bergen op Zoom en zijn omgeving. H.Scholtes, Armoede en de tafel van de H.Geest te Bergen op Zoom. J.C.L. Weyts, Beschouwingen over oude huizen in Bergen op Zoom. A. Weyts-Ramondt, Recompense voor timmeringhe. W.H.M. Donker, De weerspiegeling van de vestingfunctie van het 18e eeuws Bergen op Zoom op de lotgevallen van de wezen. Ch. de Mooij, Rond de kieswet van 1850 te Bergen op Zoom. geheel gevuld met de studie door W.A. van Ham, Merck toch hoe sterck, bijdragen tot de geschiedenis van de vestingwerken van Bergen op Zoom. geheel gevuld met de studie door Dr. E.G.H. Hartel, vijf dolle dagenin mei 1940. Een overzicht vanuit de bronnen van zijn geschiedenis tot 1795 door W.A. van Hamf. 17,50 postrekening 24 05 922 bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom dp water schans

Periodieken

De Waterschans | 1986 | | pagina 12