VOORRADIGE BOEKWERKEN C STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 3 37 50 N HET MARKIEZENHOF TE BERGEN OP ZOOM BESTELLINGEN BIJ DE PENNINGMEESTER MIDDELS STORTING BIJ BANK OF GIRO MET VERMELDING VAN DE BESTELLETTER. In het tijdschrift BRABANTIA stonden de volgende artikelen: M. de Koning, "Een schaduw die verschuift: over leven en werk van de jonge Anton van Duinkerken", (in nr. 1p.26-27). J. van den Dam, "Korneel" (over C.J.F. Slootmans), in: nr. 5, p.19. C. Meerbach, "Bergse Gertrudis wordt weer een echte kerk: extra subsidie voor voltooiing van restauratie", in: nr. 8, p.4-7. Het reeds vier jaar verschijnende blad DE VREUGDEBLOEM had enkele artikelen van historische aard, merendeels geschreven door de geestelijke vader van het blad: Fons Gieles. De volgende artikelen kunnen genoemd worden: J.M. Bakker, "In memoriam dhr. C. Quik" (nr. 6, p.176-179) F. Gieles, "Het joods-katholieke gezin L. Löb woonde 14 jaar in Bergen op Zoom: 7 kinderen Löb slachtoffer van Hitler", (nr. 2, p.45-84). F. Gieles, "De fam. Löb" (dl 2). (nr. 3/4, p.90-93). F. Gieles, "In memoriam doodgraver C. de Booy". (nr. 5, p.144-158). F. Gieles, "Hommage aan architect Emm. A.J. Cels: ontwerper kerk H. Maagd B.o.Z." (nr. 6, p.160-169). F. Gieles, "Drie koningen en Bergen op Zoom", (nr. 6, p.192-198). In de ROMMELPOT, een uitgave van de stichting Vastenavond verscheen een artikel over C.J.F. Slootmans: "Corneel, een krab uit duizenden", (nr. 4, p.11-14). C. Vanwesenbeeck schreef in de VASTENAVONDKRANT een artikel: "Van narren en sotten, die mensen bedotten", (nr. 37, p.13). In verschillende boeken en tijdschriften kwam Bergen op Zoom in meer of mindere mate voor, zoals: M.G.A. Ball, KATENDRECHT: DE VEREN, Rotterdam, 1985 M. van Rooijen, HANDEL EN WANDEL: Shell-journaal van markten en steden, z.pl. 1985. L. Noordegraaf, SPECTRUM-ATLAS VAN DE NEDERLANDSE MARKTSTEDEN Utrecht 1985. Th. A. Fafie, "Dispuut tussen de Norbertijn Mattheus de Beer en de gereformeerde predikant Nathan Vay in 1630", in: ANALECTA PRAEMONSTRATENSIA 1985, nr 1-2, p. 52-63. P.T.A. Zweegers, "De tontine van de markies van Bergen op Zoom", in: SPIEGEL HISTORIAEL 20 (1985) p. 233-236. A. Moonen, "Twee vlaggen en twee vaandels", in: Bijdragen en mededelingen van het Rijksmuseum voor volkskunde HET NEDERLANDS OPLUCHTMUSEUM, 1985 nr. 1, p. 35-42. M. Donkersloot - De Vrij "De kartografie voor de stad in vroeger tijden". Hier als af b. 7: "De belegering van Bergen op Zoom door de Fransen in 1747: Nieuwskaart uitgeg. door Daniel Langeweg te Den Haag", in: SPIEGEL HISTORIAEL 20 (1985), p. 97. G. van Hoof, DE MACHINEFABRIEKEN IN NEDERLAND TOT 1914: OVERZICHT EN BIBLIOGRAFIE, Eindhoven, 1985. M. Moors, "Kort stamboom-overzicht Moors, "in: TIJDING 1985, nr. 2, p.22-29. L.F. van der Linden, "Genealogisch en biografisch onderzoek naar de gezinnen in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid", in: GENS NOSTRA, 1985, nr. 7, p. 281-290. Van Studies uit Bergen op Zoom is deel 1 in een beperkte oplage in herdruk en kan nu reeds besteld worden. De prijs is 37.50. Levering volgt om streeks mei - juni 1987. Bestelletter Omschrijving vastgestelde verkoopprijs A STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 1 uitverkocht B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 2 f 37 50 waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: w.C.M. Stuart, Stadsrecht en stadswording te Bergen op Zoom, een theoretische benadering. W.A. van Ham, De middeleeuwse stadsplattegrond van Bergen op Zoom. A. Ramondt en J.L.C. Weyts, Het huis Oostenrijck in de Lievevrouwestraat. C.D. Vanwesenbeeck, De Lombarden te Bergen op Zoom. W. Donker, De kerkelijke verhoudingen te Bergen op Zoom van de 16e tot en met de 18e eeuw. H.L. Zwitzer, Een schandaal te Bergen op Zoom in 1772. Cl. van de Walle, Het Wilhelmietenkloosterte Huijbergen in de Middeleeuwen. waarin de volgende artikelen zijn opgenomen: W.A. van Ham, De ligging van devesting Bergen op Zoom. C.D. Vanwesenbeeck, De watermolen te Bergen op Zoom en zijn omgeving. H.Scholtes, Armoede en de tafel van de H Geest te Bergen op Zoom. J.C.L. Weyts, Beschouwingen overoude huizen in Bergen op Zoom. A. Weyts-Ramondt, Recompense voor timmeringhe. W.H.M. Donker, De weerspiegeling van de vestingfunctie vanhet18eeeuwsBergenopZoomopdelotgevallenvande wezen. Ch. de Mooij, Rond de kieswet van 1850 te Bergen op Zoom. D HET KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAAT f 17,50 E BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT f 1750 F ST. JACOBSKAPEL AAN DE VISMARKT uitverkocht G DE HUIZEN DE DRAECK EN DE SCHERMINCKEL f 1750 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 4 f37 50 geheel gevuld met de studie door W.A. van Ham, Merck toch hoe sterck, bijdragen tot de geschiedenis van de vestingwerken van Bergen op Zoom. DE BERGSE VASTENAVOND VOOR 1940 f 1750 J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERG f 17.50 L EEN BERGSE IN OORLOGSTIJD f 1250 M STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM - 5 37 50 geheel gevuld met de studie door Dr. E.G.H. Hartel, vijf dolle dagenin mei 1940. Een overzicht vanuit de bronnen van zijn geschiedenis tot 1795 door W.A. van Ham7 17,50 postrekening 24 05 922 bankrekening 52 50 45 244 ten name van. Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom

Periodieken

De Waterschans | 1986 | | pagina 11