32 de waterschans nr. 2 1987 Bergenaren die voor een onder houd met haar waren uitgenodigd. Na de lunch vond er een werkbe spreking plaats in de raadszaal van het stadhuis. De gesprekken met de 12 Bergenaren werden in "Ons Bergen" gehouden. Koningin Juliana bracht op 25 juni 1976 een werkbezoek aan de stad. Zij was daarbij onder meer vergezeld van de Commissaris der Koningin J. van der Harten. In een tropische temperatuur maakte zij een korte wandeling door de stad nadat zij in het Markiezenhof de lunch gebruikt had. In de namid dag had zij een kort onderhoud met de leden van de Gemeente raad op het stadhuis. Prins Bernhard was op 23 mei 1983 aanwezig bij het 80ste Con- cours-Hippique op Kijk in de Pot, waar hij de prijzen uitreikte. Hij was met een helicopter op het ter rein van de Cort Heyligerskazerne geland. meester, wethouders en dienst hoofden van de Gemeente Bergen op Zoom. Na deze vergadering bracht de Prins een bezoek aan het Markiezenhof, gevolgd door een uitgebreide rondrit langs de uitbrei dingsplannen, de haven, de indus trieterreinen en enkele recreatie objecten. Op 2 december 1975 reikte Prins Claus in de hofzaal van het Markiezenhof onderscheidingen uit aan de vertegenwoordigers van ge meenten en instellingen die zich speciaal hebben ingespannen voor het behoud van Monumenten in Noord-Brabant. Ook de gemeente Bergen op Zoom viel in de prijzen. Kort voor deze prijsuitreiking maakte Prins Claus te voet een wandeling door de stad waarbij hij de restauratiewerken van de Sint Gertrudiskerk en die van een ge restaureerd huis in de Dubbelstraat bezichtigde. Drie jaar later, op 24 oktober 1978, brachten Prins Claus en Prinses Beatrix een bezoek aan de Koningin Beatrix en Prins Claus Prins Claus is in totaal vier keer in Bergen op Zoom geweest voor een officieel bezoek. In zijn hoedanigheid van lid van het presi dium van de Raad voor de Ruimte lijke Ordening bracht hij op 17 fe bruari 1970 een werkbezoek aan de stad, waar hij op het stadhuis een vergadering had met Burge- constructiewerkplaats en machine fabriek B. Jansen en Zn. in het ka der van een serie informele werk bezoeken aan bedrijven, waar het accent ligt op interne vakopleiding. Het bezoek werd georganiseerd door het Ministerie van Sociale Za ken. Op 19 maart 1982 was Prins Claus andermaal in Bergen op Zoom om de tentoonstelling Colf- Kolf-Golf in het Markiezenhof te openen. Eerder op de dag was hij aanwezig op de golfbaan in Wouw- se Plantage. Mr. Pieter van Vollenhoven Van de andere leden van het Koninklijk Huis, die een bezoek aan Bergen op Zoom brachten, kunnen die van mr. Pieter van Vol lenhoven genoemd worden die op 3 december 1971 de manege voor gehandicapten opende. Op 15 december 1986 woon de hij de vergadering van het Young Management NCW bij in de Stoelemat. Daarbij was ook burge meester drs. P. Zevenbergen en diens echtgenote aanwezig, alsme de premier Lubbers. Geraadpleegde literatuur Prof. dr. J.A. Bornewasser en prof. dr. A.F. Manning. Koning Willem I, Koning Willem II en Ko ningin Wilhelmina, in: Nassau en Oranje, onder redactie van dr. C.A. Tamse, Alphen aan den Rijn, 1979. Dr. J.F. Wap, Gedenkboek der In huldiging en feesttogten uan zijne Majesteit Willem II 1840-1842, 's-Hertogenbosch 1942, 331 e.v. Bredasche Courant, nr. 154, 30-6- 1987. De Avondster, 25-11-1916. De Zoom, 8-6-1938 en 11-6- 1938. Brabants Nieuwsblad, 24-3-1945; 6-5-1946; 4-2-1953; 14-8-1954; 31-3-1958; 18-2-1970; 4-12- 1971; 3-12-1975; 26-6-1976; 25- 10-1978; 20-3-1982; 24-5-1983; 17-11-1986. vervolg van pagina 22 Eerste dag colloquium (vr. 2-10) incl. 1 lunch, diner en congres boek 85,- of BF 1595 Eerste dag colloquium (vr. 2-10) incl. 1 lunch en congresboek 50,- of BF 940 Tweede dag colloquium (za. 3- 10) incl. 1 lunch en congresboek 50,- of BF 940 Deelname aan het colloquium is mogelijk door het invullen en in sturen van een inschrijfformulier, onder gelijktijdige overmaking van het inschrijfgeld. Inschrijfformulieren zijn voor u beschikbaar aan de balies van de gemeentelijke archiefdienst, Blokstallen 2; het gemeentemu seum en het gemeentelijk infor matiecentrum, Sint Annastraat 6, Bergen op Zoom. Prins Claus, op 17 februari 1970, in het Markiezenhof. (Foto Dick de Boer). Koningin Juliana op werkbezoek, 25 juni 1976. Bezoek Koningin Beatrix aan het Markiezenhof, 27 mei 1987. (Foto Thom van Amsterdam).

Periodieken

De Waterschans | 1987 | | pagina 11