Boekhandel HEIJSTRATEN f 127,50 AANBIEDING: f 12,50 f 100, - f 75, f 125,- f 9,- f 19,- f 85,- f390,- 39,50 Nieuw bij Boekhandel HEIJSTRATEN Kif Van 125,— voor slechts Geschiedkundig tijdschrift heeft een ruime collectie antiquarische boeken over Noord-Brabant en Bergen op Zoom. Een overzicht vindt U in onze catalogus no. 2. Verkrijgbaar op aanvraag. Een blik in het verleden of het Juvenaat "H. Hart" te Bergen op Zoom 1900- 1907 Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins. Genealogisch en Heraldische gedenkwaar digheden in en uit de kerken der provincie Noord-Brabant, deel 1 2. Uitg. Oosthoek 1924. Anton van Duinkerken/Martien Coppens. Noord-Brabant edel en schoon. Uitg. A. Roelofs van Goor. W.A. v. Ham e.a. Tekeningen van Bergen op Zoom. geb. ed. 1973. A. v. Nijnanten. Zwerven door Noord-Brabant. Uitg. v. Gorcum, Assen 1941. Jan Naaykens. Leer mij ze kennen de Brabanders. Uitg. Sijthoff, Leiden 1967. H. van Velthoven. N-br. een gewest in opkomst. Uitg. Henri Bergmans, Tilburg 1944. Dr. Wap. Gedenkboek der inhuldiging en feestdagen van Zijne Majesteit Wil lem II 1840-1842. Geïll. Uitg. J.F. Demelinne 1841. DISPEREERT NIET door A. en H. Algra. 5 fors gebonden delen in cassette, met in totaal ruim 2000 tekstpagina's, meer dan 500 pagina s illustraties en een uitvoering namenregister, zodat DISPEREERT NIET ook als een uniek naslagwerk over onze vaderlandse ge schiedenis beschouwd kan worden. Klaas Jansma/Meindert Schroor. ONZE VADERLANDSE GESCHIEDENIS. Een uniek standaardwerk. IN DIT NUMMER. Meeussen - Van Zandvliet naar Bergen op Zoom Een ampul van de Heilige Traan Van actievoerder tot erevoorzitter Jan Weyts kreeg de Sakkoprijs 1987 Van papierzolder tot Blokstal Sill

Periodieken

De Waterschans | 1987 | | pagina 10