Goud uit Bergse Bodem 50 51 De Waterschans nr. 2 1995 SAMDQU «wijn Afb.4. Bergen op Zoom op Uralla- Walcha Road, ongeveer 6 km noord-west van Walcha. Nov. 1987. Foto: GAB. Naar aanleiding van de eerste aflevering over het voorkomen van de naam Bergen op Zoom bij onze zuiderburen maakte de heer J. Peters uit Bergen op Zoom gewag van het voorkomen van de naam Chemin du Crabbegat ofwel Crabbegatweg, gelegen bij het Squaire des Héros in het Belgische Ukkel, nabij Brussel. De heer W. Besling bleek een afbeelding van de met kinderkoppen geplaveide bosweg gebruikt te hebben, bij wijze van grap in Putte gepost, als zomerse vakantiegroet aan de leden van de Stichting Vastenavond. (wordt vervolgd) noten (1). C.J.F. Slootmans, Bergen op Zoom, een stad als een huis, Zallbommel 1974.(2). Brabants Nieuwsblad, 21-7-1977. (3). GAB, Verzameling Slootmans, 86.5: Dominicus Mol (geboren 18-2- 1874 te Bergen op Zoom) verbleef tijdens een vakantiereis in 1960 tijdelijk in Boechout bij Lier (B). (4). Verzameling Slootmans: Brief van M. de Mol, zijn zoon, aan de gemeentesecretaris van Bergen op Zoom, 16-11-1959. (5) Verzameling Slootmans: brief van A. Devey, Shire Clerk of Walcha, 1-10-1959: 'The word 'parish being used in the sense of a method of Afb.5. Bergen op Zoom Creek, met de familie Johan Hundling. Van links naar rechts de dochters Marianne, Rieneke en Hanneke. Foto: GAB. Afb.2. Bezoek van de Bergse Australiër Dominicus de Mol (86 jr) aan het Gemeente Archief van Bergen op Zoom, 3 februari I960. Foto: C. Leman. In de loop der jaren is de originele 'Parish of Bergen op Zoom' in verschillende handen overgegaan. Het ligt 2500 voet boven de zeespiegel. Er loopt een tamelijk kwarts in de rotsen voorkomt. Op het vruchtbaarste gedeelte wordt tarwe verbouwd. De bossen bestaan meestal uit cederhout en vele kreken doorkruisen het land. Het rijk goudveld doorheen. Iedereen kan daarop een claim uitzetten, mits hij in het bezit is van een 'myning' permissie. Men treft er meest alluviaal goud aan, hetgeen betekent, dat goudkorrels uit de rivier of kreek worden gewassen en het goud niet in de vorm van gebied is zeer dun bevolkt. Getuige meerdere fotografische afbeeldingen vonden verscheidene emigranten de Bergen op Zoom Creek opmerkelijk genoeg om ons deelachtig te maken van hun ontdekking over de oceaan heen (8). Afb.3. The Parish of Bergen op Zoom. Foto: GAB. PARISH OF BERGEN OP ZOOM Ol'NTY OF VERNON W'ntrtw Uwd Oixl/irl De Waterschans nr. 2 1995 identifying land location in New South Wales, not the administrative or ecclesiastical sense. (6). Verzameling Slootmans: brief van A. Devey, 1-10-1959: 'It is stated in old records that the owner of 'Bergen op Zoom' inherited much of his ancestorscourage and disregard of personal danger(7). Verzameling Slootmans: bijlage bij de brief van Dominicus de Mol van 23-1-1960: 'De aboriginals leven van hetgeen ze in de bossen vinden. Zij bebouwen het land niet en zijn het meest primitieve volk dat op de wereld bestaat. Ze koken zelfs geen water of bouwen geen schuilplaats of hutten. De Engelse pioniers hebben een eeuw geleden de meeste aboriginals uitgemoord. Wat ervan over is, leeft 1000 mijl dieper in het binnenland.(8). Verzameling Slootmans: Mevr. J. Heim-van der Vliet uit Zeist bevestigde in een brief van 8-11-1962 aan burgemeester Peters, dat haar geëmigreerde zoon ook de plaatsaanduiding had aangetroffen. Hij specificeerde de ligging: 'Bergen op Zoom ligt bij Walcha: van Sydney naar het noorden, naar Maitland en Tam worth en dan naar het oosten De moeite waard Bos-Rops J. Archiefwijzer. Hand leiding voor het gebruik van archieven in Nederland. Bussum 1994; Kruijsen J. Woordenboek van de Limburgse dialecten. Agrarische terminologie. Aflevering 5: verbouw van knol- en andere gewassen. Assen 1994; Molemans J. Woorden boek van de Limburgse dialecten. Aflevering 9: het paard. Assen 1994; Oostelaar G. Sallands rijmwoordenboek. Raalte zj; Ver hoeven C. Herinneringen aan mijn moedertaal. Delft 1994; Verloops R. Van horen zeggen. Sagen en legenden uit het Rijk van Nijmegen. Nijmegen 1994; Vlaardingen F.van. Culturele veranderingen in Neder land in 1992. Amsterdam 1994; Autenboer E. van. De kaarten van de schuttersgilden van het Hertog dom Brabant 1300-1800. Tilburg 1994; Groen P. Landschap en dorpen in Drenthe. Assen 1994; Buikema R. Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen. Muiderberg 1994; Vannoppen HStreekdrachten in onze gewesten, Antwerpen, Bra bant, Limburg, Oost-Vlaanderen. Gent 1994; Ilegems P. De friet cultuur, Het laatste boek over België. Loempia z.pl. 1994; Lant- man A. Begrafenisvereniging Sint Paulus 60 jaar. Uitvaartverzorging vroeger en nu. Waarland 1994; Jansen B. Baksteenfabricage langs de Waal. Een veldovensteenfabriek in de Winse Waard 1901-1940. Laag Keppel 1994. De vondst van 61 gouden munten bij een opgraving in de Kettingstraat in Bergen op Zoom door: Marco Vermunt Archeologie roept bij de meeste mensen een beeld op van verwoed gravende figuren, op zoek naar interessante zaken uit het verre verleden. Diegenen die wel eens een opgraving aan de gang zagen, zullen zich niet zelden verwonderd hebben over de vaak flink bevuilde archeologen die onder in een kuil koortsachtig bezig waren om puin en afval te verzamelen in plastic CA 1300 GASTIIUISBEEMD WOUWSESTRAAT Afb.l. zakken. Sommigen leven nog in de veronderstelling dat archeologie gelijk staat aan schatgraven. Zij hebben vooral oog voor dingen die spectaculair zijn (kostbaarheden) of op een of andere manier de fantasie prikkelen (skeletten, onderaardse gangen, kastelen). Het ontgaat de gemiddelde leek dat het de archeo loog in feite te doen is om alle informatie die iets vertelt over het verleden, of dat nu een stuk puin is, een scherfje of een verkleuring in de grond. Dat komt vooral ook omdat men niets merkt van het moeizame, maandenlange gepuzzel van de archeoloog met veelal abstracte gegevens (tekeningen) en bergen vondstmateriaal (het 'puin' en het 'afval'). Pas als er uiteindelijk een mooi afgerond verhaal op papier is gezet, blijkt dat de archeoloog, net als een histori cus, al die tijd bezig was om een beter inzicht in het verleden te krijgen en niet alleen om leuke dingen te verzamelen. Toch wordt er zo af en toe iets gevonden waarmee bij het grote publiek voldaan wordt aan het klassieke 'Indiana Jones-imago'. Op zo'n moment ontwaakt ook de archeoloog zélf even uit zijn weten schappelijke roes en gaat het bloed sneller stromen. In Bergen op Zoom gebeurde dat op 4 april 1995. Wat eraan vooraf ging Het heeft geen zin om hier een complete beschrijving te geven van wat de opgravingen achter de voormalige supermarkt van Jac.Her- mans en langs de Kettingstraat allemaal hebben opgeleverd. Veel materiaal moet nog uitgewerkt wor den en als dat achter de rug is zal er een uitgebreide publicatie over verschijnen. Het onderzoek, dat duurde van februari 1994 tot april van dit jaar, heeft immers een fan tastisch compleet beeld gegeven van de ontwikkeling van een heel bouwblok, ingeklemd tussen drie straten, vanaf de Middeleeuwen tot nu. En dit niet alleen door op te graven, maar ook omdat er veel Afb.2.

Periodieken

De Waterschans | 1995 | | pagina 9